Rankinghistorik UBGF (per 2022-06-02)

Efter namnet visas den nya rankingen, därefter hur mycket rankingen ändrats (+ om vinst, - om förlust) och sedanr en procentsiffra som visar hur många procent av matcherna man måste vinna mot sin motståndaren för att bibehålla rankingskillnaden. Om matchen har filmats följer även en länk till den streamade matchen på Youtube. Om XG-fil finns (eXtreme Gammon), följer en länk till matchen + PR (Performance Rating) för spelarna (lägre = bättre).

Datum Turnering Omgång Längd Vinnare Förlorare
 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 1 5 Sia 1440,17   +3,85  (57%)  Simon 1323,83   -3,85  (43%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 1 5 Cilla 1432,02   +4,46  (51%)  Albert 1421,25   -4,46  (49%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 1 5 Micke 1612,11   +5,23  (42%)  Match (7 vs 7,48) Ali 1734,66   -5,23  (58%)  Stream
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Jocke 1714,91   +2,97  (67%)  Match (4,8 vs 6,31) Sia 1437,2   -2,97  (33%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Robert 1466,92   +4,3  (52%)  Cilla 1427,72   -4,3  (48%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Micke 1617,27   +5,16  (43%)  Match (6,65 vs 5,94) Patrick 1727,88   -5,16  (57%)  Stream
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Razmik 1502,31   +5,53  (39%)  Match (7,53 vs 2,88) Johan 1678,72   -5,53  (61%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 3 5 Jocke 1718   +3,09  (66%)  Match (6,06 vs 10,2) Robert 1463,83   -3,09  (34%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 3 5 Razmik 1507,44   +5,13  (43%)  Match (26,91 vs 5,23) Micke 1612,14   -5,13  (57%)  Stream
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 4 7 Jocke 1721,65   +3,65  (66%)  Match (7,72 vs 12,65) Razmik 1503,79   -3,65  (34%)  Stream
 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 1 5 Jocke 1717,99   +3,27  (64%)  Match (8,7 vs 36,41) Connie 1496,73   -3,27  (36%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 1 5 Sia 1430,88   +4,71  (48%)  Robert 1462,62   -4,71  (52%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Sia 1436,93   +6,05  (33%)  Match (6,51 vs 9,33) Jocke 1711,94   -6,05  (67%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Raymond 1504,48   +4,48  (50%)  Razmik 1496,78   -4,48  (50%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Micke 1612,47   +2,93  (68%)  Simon 1327,68   -2,93  (32%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Albert 1414,65   +4,6  (49%)  Cilla 1427,56   -4,6  (51%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 3 5 Sia 1441,79   +4,86  (46%)  Raymond 1499,62   -4,86  (54%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 3 5 Albert 1420,24   +5,59  (38%)  Match (14,6 vs 8,08) Micke 1606,88   -5,59  (62%)  Stream
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 4 7 Albert 1425,71   +5,47  (49%)  Sia 1436,32   -5,47  (51%) 
 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Razmik 1504,41   +3,98  (56%)  Albert 1410,05   -3,98  (44%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Ali 1741,33   +2,78  (69%)  Sia 1426,17   -2,78  (31%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Ali 1744,48   +3,15  (65%)  Razmik 1501,26   -3,15  (35%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Patrick 1723,22   +2,9  (68%)  Cilla 1432,16   -2,9  (32%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Jocke 1716,71   +3,29  (64%)  Match (8,24 vs 7,83) Mehmet 1500,52   -3,29  (36%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Mika 1497,26   +4,35  (52%)  Robert 1467,33   -4,35  (48%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 3 5 Patrick 1727,81   +4,59  (49%)  Ali 1739,89   -4,59  (51%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 3 5 Jocke 1719,95   +3,24  (64%)  Match (2,5 vs 11,46) Mika 1494,02   -3,24  (36%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 4 7 Patrick 1733,04   +5,23  (51%)  Match (5,64 vs 14,43) Jocke 1714,72   -5,23  (49%) 
 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 1 5 Micke 1605,4   +3,92  (57%)  Fredrik Å 1500,67   -3,92  (43%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 1 5 Jocke 1718,54   +2,83  (69%)  Match (11,39 vs 5,86) Albert 1414,03   -2,83  (31%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Micke 1610,52   +5,12  (44%)  Jocke 1713,42   -5,12  (56%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Cilla 1438,56   +4,85  (46%)  Ani 1494   -4,85  (54%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Robert 1474,82   +5,71  (37%)  Johan 1684,25   -5,71  (63%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Patrick 1712,7   +2,94  (67%)  Sia 1428,95   -2,94  (33%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 3 5 Micke 1614,02   +3,5  (61%)  Match (7,17 vs 11,81) Cilla 1435,06   -3,5  (39%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 3 5 Patrick 1715,84   +3,14  (65%)  Match (2,87 vs 3,65) Robert 1471,68   -3,14  (35%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 4 7 Patrick 1720,32   +4,48  (58%)  Match (5,87 vs 4,3) Micke 1609,54   -4,48  (42%) 
 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 1 5 Cilla 1437,8   +6,04  (33%)  Patrick 1709,76   -6,04  (67%)  Stream
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Mehmet 1507,73   +4,09  (55%)  Cilla 1433,71   -4,09  (45%)  Stream
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Micke 1603,76   +3,75  (58%)  Robert 1469,11   -3,75  (42%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Razmik 1488,59   +5,8  (36%)  Match (15,56 vs 16,47) Jocke 1715,71   -5,8  (64%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Johan 1695,6   +3,43  (62%)  Fredrik Å 1504,59   -3,43  (38%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 3 5 Micke 1607,68   +3,92  (57%)  Mehmet 1503,81   -3,92  (43%)  Stream
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 3 5 Razmik 1494,23   +5,64  (38%)  Johan 1689,96   -5,64  (62%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 4 7 Razmik 1500,43   +6,2  (42%)  Match (11,39 vs 5,86) Micke 1601,48   -6,2  (58%)  Stream
 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Patrick 1721,88   +2,9  (68%)  Cilla 1431,76   -2,9  (32%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Sia 1428,95   +4,45  (51%)  Albert 1416,86   -4,45  (49%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Jocke 1715,23   +3,29  (64%)  Match (9,48 vs 7,94) Ani 1498,85   -3,29  (36%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Robert 1476   +4,56  (50%)  Razmik 1482,79   -4,56  (50%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 2 5 Sia 1435,03   +6,08  (33%)  Patrick 1715,8   -6,08  (67%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 2 5 Jocke 1718,37   +3,14  (65%)  Match (4,62 vs 5,34) Robert 1472,86   -3,14  (35%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 3 7 Jocke 1721,51   +3,14  (71%)  Match (2,43 vs 4,59) Sia 1431,89   -3,14  (29%) 
 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Johan 1694,34   +3,34  (63%)  Match (5,15 vs 18,99) Razmik 1487,35   -3,34  (37%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Cilla 1437,71   +4,45  (51%)  Sia 1424,5   -4,45  (49%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Micke 1603,92   +3,76  (58%)  Robert 1471,44   -3,76  (42%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Jocke 1702,81   +4,62  (49%)  Match (8,2 vs 4,69) Patrick 1718,98   -4,62  (51%)  Stream
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Johan 1697,39   +3,05  (66%)  Match (5,4 vs 20,43) Cilla 1434,66   -3,05  (34%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Jocke 1706,72   +3,91  (57%)  Match (10,63 vs 4,97) Micke 1600,01   -3,91  (43%)  Stream
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 3 7 Jocke 1711,94   +5,22  (51%)  Match (8,03 vs 5,77) Johan 1692,17   -5,22  (49%)  Stream
 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Cilla 1436,01   +4,44  (51%)  Albert 1421,31   -4,44  (49%)  Stream
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Dennis 1751,56   +2,98  (67%)  Robert 1475,2   -2,98  (33%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Sia 1432,48   +6,21  (31%)  Ali 1738,55   -6,21  (69%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Dennis 1754,31   +2,75  (70%)  Cilla 1433,26   -2,75  (30%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Martin 1601,33   +3,53  (61%)  Sia 1428,95   -3,53  (39%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Jocke 1703,87   +3,92  (57%)  Micke 1600,16   -3,92  (43%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Razmik 1489,41   +4,61  (49%)  Mehmet 1503,64   -4,61  (51%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 3 5 Martin 1606,67   +5,34  (41%)  Dennis 1748,97   -5,34  (59%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 3 5 Razmik 1495,09   +5,68  (37%)  Match (10,92 vs 6,77) Jocke 1698,19   -5,68  (63%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 4 7 Martin 1611,07   +4,4  (59%)  Razmik 1490,69   -4,4  (41%) 
 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 1 5 Mehmet 1511,71   +4,03  (55%)  Sia 1426,27   -4,03  (45%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Ali 1750,99   +3,03  (66%)  Razmik 1484,8   -3,03  (34%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Cilla 1428,63   +5,53  (39%)  Micke 1604,08   -5,53  (61%)  Stream
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Robert 1481,46   +4,2  (54%)  Albert 1425,75   -4,2  (46%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Jocke 1693,38   +3,46  (62%)  Mehmet 1508,25   -3,46  (38%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 3 5 Cilla 1434,86   +6,23  (31%)  Match (16,71 vs 5,36) Ali 1744,76   -6,23  (69%)  Stream
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 3 5 Jocke 1696,66   +3,28  (64%)  Match (2,26 vs 5,79) Robert 1478,18   -3,28  (36%)  Stream
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 4 7 Jocke 1699,95   +3,29  (69%)  Match (3,79 vs 18,6) Cilla 1431,57   -3,29  (31%)  Stream
 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 1 5 Ali 1753,81   +2,74  (70%)  Albert 1429,95   -2,74  (30%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 1 5 Fredrik Å 1505,49   +4,42  (51%)  Razmik 1487,83   -4,42  (49%)  Stream
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Fredrik Å 1511,34   +5,85  (35%)  Ali 1747,96   -5,85  (65%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Patrick 1715,18   +2,93  (68%)  Sia 1430,3   -2,93  (32%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Jocke 1690,99   +3,31  (63%)  Robert 1477,26   -3,31  (37%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Micke 1613,64   +3,43  (62%)  Cilla 1423,1   -3,43  (38%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 3 5 Patrick 1718,5   +3,32  (63%)  Fredrik Å 1508,02   -3,32  (37%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 3 5 Jocke 1695,02   +4,03  (55%)  Micke 1609,61   -4,03  (45%)  Stream
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 4 7 Patrick 1723,6   +5,1  (52%)  Match (6,43 vs 9,84) Jocke 1689,92   -5,1  (48%)  Stream
 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Cilla 1429,23   +3,95  (56%)  Simon 1330,61   -3,95  (44%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Ali 1754,44   +2,75  (70%)  Sia 1433,23   -2,75  (30%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Ali 1757,14   +2,7  (70%)  Cilla 1426,53   -2,7  (30%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Robert 1467,47   +4,32  (52%)  Match (12,43 vs 16,21) Albert 1432,69   -4,32  (48%)  Stream
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Jocke 1692,14   +4,05  (55%)  Match (14,29 vs 15,92) Micke 1610,21   -4,05  (45%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Johan 1693,57   +3,43  (62%)  Match (3,65 vs 14,79) Ani 1502,14   -3,43  (38%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 3 5 Robert 1473,54   +6,07  (33%)  Match (7,37 vs 1,96) Ali 1751,07   -6,07  (67%)  Stream
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 3 5 Johan 1698,03   +4,46  (51%)  Jocke 1687,68   -4,46  (49%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 4 7 Robert 1480,57   +7,03  (34%)  Match (5,62 vs 4,54) Johan 1691   -7,03  (66%)  Stream
 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Patrick 1713,25   +2,98  (67%)  Albert 1437,01   -2,98  (33%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Patrick 1716,57   +3,32  (63%)  Ani 1505,57   -3,32  (37%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Ali 1743,1   +2,82  (69%)  Sia 1435,98   -2,82  (31%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Jocke 1693,02   +3,22  (64%)  Robert 1463,15   -3,22  (36%)  Stream
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Micke 1613,6   +3,45  (62%)  Cilla 1425,28   -3,45  (38%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 5 Ali 1747,42   +4,32  (52%)  Patrick 1712,25   -4,32  (48%)  Stream
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 5 Micke 1618,53   +4,93  (46%)  Jocke 1688,09   -4,93  (54%)  Stream
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 4 7 Ali 1751,69   +4,27  (60%)  Micke 1614,26   -4,27  (40%)  Stream
 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Micke 1615,33   +5,07  (44%)  Match (6,09 vs 4,23) Patrick 1710,27   -5,07  (56%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Ani 1492,05   +4,53  (50%)  Lena S 1492,42   -4,53  (50%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Roland 1556,02   +3,85  (58%)  Sia 1438,8   -3,85  (42%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Johan 1695,41   +4,78  (47%)  Ali 1740,28   -4,78  (53%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Jocke 1690,36   +3,44  (62%)  Fredrik Å 1501,07   -3,44  (38%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Ani 1497,23   +5,18  (43%)  Micke 1610,15   -5,18  (57%)  Stream
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Roland 1561,29   +5,27  (42%)  Johan 1690,14   -5,27  (58%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Jocke 1693,4   +3,04  (66%)  Cilla 1428,73   -3,04  (34%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Robert 1469,59   +4,35  (52%)  Albert 1439,99   -4,35  (48%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 5 Ani 1502,07   +4,84  (46%)  Match (5,13 vs 2,41) Roland 1556,45   -4,84  (54%)  Stream
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 5 Jocke 1696,62   +3,22  (64%)  Robert 1466,37   -3,22  (36%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 4 7 Ani 1508,89   +6,82  (37%)  Jocke 1689,8   -6,82  (63%)  Stream
 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Niko 1504,1   +4,1  (55%)  Cilla 1431,77   -4,1  (45%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Jocke 1688,84   +3,25  (64%)  Robert 1465,24   -3,25  (36%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Ali 1749,93   +2,83  (69%)  Albert 1444,34   -2,83  (31%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Johan 1680,41   +3,18  (65%)  Match (5,05 vs 8,79) Sia 1442,65   -3,18  (35%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 2 5 Jocke 1692,27   +3,43  (62%)  Niko 1500,67   -3,43  (38%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 2 5 Johan 1685,28   +4,87  (46%)  Ali 1745,06   -4,87  (54%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 3 7 Johan 1690,63   +5,35  (50%)  Match (2,91 vs 6,96) Jocke 1686,92   -5,35  (50%) 
 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 1 5 Johan 1669,16   +3,26  (64%)  Match (3,42 vs 17,44) Albert 1447,17   -3,26  (36%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 1 5 Jocke 1690,18   +3,14  (65%)  Sia 1445,83   -3,14  (35%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 1 5 Cilla 1434,43   +4,72  (48%)  Robert 1468,49   -4,72  (52%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 2 5 Johan 1673,75   +4,59  (49%)  Match (1,33 vs 8,68) Jocke 1685,59   -4,59  (51%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 2 5 Cilla 1439,35   +4,92  (46%)  Mehmet 1507,68   -4,92  (54%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 3 7 Johan 1677,23   +3,48  (68%)  Match (7,79 vs 16,89) Cilla 1435,87   -3,48  (32%) 
 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 1 5 Jocke 1691,44   +4,05  (55%)  Match (9,58 vs 8,18) Micke 1610,26   -4,05  (45%)  Stream
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Patrick 1708,39   +4,4  (51%)  Match (7,67 vs 4,07) Jocke 1687,04   -4,4  (49%)  Stream
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Ani 1490,77   +4,17  (54%)  Cilla 1429,71   -4,17  (46%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Albert 1454,62   +6,14  (32%)  Ali 1747,1   -6,14  (68%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Fredrik Å 1504,02   +4,34  (52%)  Robert 1473,21   -4,34  (48%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 3 5 Patrick 1711,64   +3,25  (64%)  Match (7,67 vs 10,08) Ani 1487,52   -3,25  (36%)  Stream
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 3 5 Fredrik Å 1508,21   +4,19  (54%)  Albert 1450,43   -4,19  (46%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 4 7 Patrick 1715,34   +3,7  (66%)  Match (4,34 vs 18,65) Fredrik Å 1504,51   -3,7  (34%)  Stream
 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Robert 1477,08   +3,7  (59%)  Simon 1334,56   -3,7  (41%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Mika 1497,5   +4,89  (46%)  Jonas 1560,37   -4,89  (54%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Roland 1537,81   +4,23  (53%)  Ani 1486,6   -4,23  (47%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Ali 1758,95   +3,05  (66%)  Lena S 1496,95   -3,05  (34%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Jocke 1689,74   +3,44  (62%)  Match (5,7 vs 11,55) Fredrik Å 1499,68   -3,44  (38%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Mehmet 1516,09   +4,05  (55%)  Cilla 1433,88   -4,05  (45%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Robert 1481,67   +4,59  (49%)  Mika 1492,91   -4,59  (51%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Roland 1543,52   +5,71  (37%)  Ali 1753,24   -5,71  (63%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Jocke 1693,23   +3,49  (61%)  Mehmet 1512,6   -3,49  (39%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Albert 1447,17   +5,76  (36%)  Johan 1665,9   -5,76  (64%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 3 5 Roland 1547,64   +4,12  (54%)  Robert 1477,55   -4,12  (46%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 3 5 Albert 1453,01   +5,84  (35%)  Jocke 1687,39   -5,84  (65%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 4 7 Roland 1552,17   +4,53  (58%)  Albert 1448,48   -4,53  (42%) 
 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 1 13 Cilla 1444,41   +8,02  (46%)  Åsa S 1482,67   -8,02  (54%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 1 13 Ali 1766,81   +3,76  (74%)  Lars J 1508,17   -3,76  (26%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 1 13 Jalil 1500,22   +7,2  (52%)  David A 1485,38   -7,2  (48%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Jokern 1499,85   +6,48  (56%)  Cilla 1437,93   -6,48  (44%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Annelie S 1504,28   +10,91  (26%)  Ali 1755,9   -10,91  (74%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Johan 1676,49   +5,06  (66%)  Mattias 1517,97   -5,06  (34%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Jalil 1510,21   +9,99  (32%)  Jocke 1686,3   -9,99  (68%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 3 13 Annelie S 1511,42   +7,14  (52%)  Jokern 1492,71   -7,14  (48%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 3 13 Johan 1681,31   +4,82  (67%)  Jalil 1505,39   -4,82  (33%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 4 13 Annelie S 1521,07   +9,65  (35%)  Johan 1671,66   -9,65  (65%)  Stream
 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Ani 1490,2   +9,04  (33%)  Johan 1671,43   -9,04  (67%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Zhina 1523,86   +6,79  (50%)  Mattias 1523,03   -6,79  (50%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Lena S 1506,63   +6,63  (51%)  Annelie S 1493,37   -6,63  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Rönn 1506,87   +6,87  (50%)  Lars J 1511,93   -6,87  (50%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Jocke 1702,92   +3,59  (73%)  Match (15 vs 28,59) Cilla 1436,39   -3,59  (27%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Ani 1497,26   +7,06  (48%)  Zhina 1516,8   -7,06  (52%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Rönn 1513,5   +6,63  (51%)  Match (2,11 vs 11,13) Lena S 1500   -6,63  (49%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Patrick 1709,42   +6,63  (51%)  Jocke 1696,29   -6,63  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Albert 1444,95   +7,42  (46%)  David A 1492,58   -7,42  (54%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Robert 1479,67   +6,98  (49%)  Jalil 1493,02   -6,98  (51%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Per S 1506,6   +6,6  (51%)  Åsa S 1490,69   -6,6  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Konrad 1506,63   +6,63  (51%)  Jokern 1493,37   -6,63  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Cy 1509,81   +9,81  (28%)  Ali 1763,05   -9,81  (72%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Rönn 1519,93   +6,43  (53%)  Ani 1490,83   -6,43  (47%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Patrick 1712,96   +3,54  (74%)  Albert 1441,41   -3,54  (26%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Per S 1512,89   +6,29  (54%)  Robert 1473,38   -6,29  (46%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Cy 1516,4   +6,59  (52%)  Konrad 1500,04   -6,59  (48%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 4 11 Rönn 1528,9   +8,97  (34%)  Match (2,57 vs 3,6) Patrick 1703,99   -8,97  (66%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 4 11 Per S 1519,57   +6,68  (51%)  Cy 1509,72   -6,68  (49%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 5 11 Rönn 1535,42   +6,52  (52%)  Match (3,94 vs 6,51) Per S 1513,05   -6,52  (48%)  Stream
 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Ani 1484,1   +4,25  (53%)  Albert 1437,53   -4,25  (47%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Micke 1619,81   +3,83  (58%)  Match (6,83 vs 15,74) Uffe 1499,93   -3,83  (42%)  Stream
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Stefan Ho 1483,03   +4,61  (49%)  Åsa S 1497,29   -4,61  (51%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Johan 1684,88   +3,83  (58%)  Jonas 1565,26   -3,83  (42%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Ali 1765,37   +2,94  (68%)  Ani 1481,16   -2,94  (32%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Cilla 1442,69   +5,5  (39%)  Match (14,03 vs 4,63) Micke 1614,31   -5,5  (61%)  Stream
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Stefan Ho 1487,47   +4,44  (51%)  Robert 1472,69   -4,44  (49%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Jocke 1700,84   +4,41  (51%)  Johan 1680,47   -4,41  (49%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 3 5 Ali 1768,08   +2,71  (70%)  Match (6,24 vs 11,39) Cilla 1439,98   -2,71  (30%)  Stream
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 3 5 Jocke 1704,11   +3,27  (64%)  Match (8,84 vs 15,02) Stefan Ho 1484,2   -3,27  (36%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 4 7 Ali 1772,86   +4,78  (56%)  Match (5,54 vs 5,38) Jocke 1699,33   -4,78  (44%)  Stream
 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Ali 1765,45   +3,66  (60%)  Match (10,37 vs 8,21) Micke 1615,98   -3,66  (40%)  Stream
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Razmik 1495,23   +4,56  (50%)  Åsa S 1501,9   -4,56  (50%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Ali 1768,43   +2,98  (67%)  Match (6,58 vs 19,82) Razmik 1492,25   -2,98  (33%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Uffe 1492,59   +4,2  (54%)  Cilla 1437,19   -4,2  (46%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Robert 1481,62   +5,74  (37%)  Match (13,48 vs 5,12) Jocke 1696,43   -5,74  (63%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Stefan Ho 1479,1   +4,53  (50%)  Ani 1479,85   -4,53  (50%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 5 Uffe 1498,59   +6  (34%)  Match (16,86 vs 5,73) Ali 1762,43   -6  (66%)  Stream
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 5 Stefan Ho 1483,59   +4,49  (50%)  Robert 1477,13   -4,49  (50%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 4 7 Uffe 1503,76   +5,17  (52%)  Match (10,1 vs 15,35) Stefan Ho 1478,42   -5,17  (48%)  Stream
 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Johan 1686,51   +3,4  (62%)  Match (3,14 vs 14,63) Razmik 1490,67   -3,4  (38%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Mehmet 1511,55   +4,12  (54%)  Albert 1441,78   -4,12  (46%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Cilla 1426,17   +6,06  (33%)  Match (22,26 vs 7,57) Jocke 1702,17   -6,06  (67%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Sia 1453,6   +4,65  (49%)  Robert 1475,88   -4,65  (51%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Ali 1767,79   +3,67  (59%)  Micke 1619,64   -3,67  (41%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Mehmet 1517,01   +5,46  (40%)  Match (8,45 vs 4,65) Johan 1681,05   -5,46  (60%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Cilla 1430,8   +4,63  (49%)  Sia 1448,97   -4,63  (51%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Mika 1497,23   +6  (34%)  Match (22,31 vs 6,12) Ali 1761,79   -6  (66%)  Stream
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Charlie 1471,71   +4,62  (49%)  Uffe 1488,39   -4,62  (51%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 5 Cilla 1435,77   +4,97  (45%)  Mehmet 1512,04   -4,97  (55%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 5 Charlie 1476,33   +4,62  (49%)  Match (10,41 vs 14,86) Mika 1492,61   -4,62  (51%)  Stream
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 4 7 Cilla 1441,39   +5,62  (48%)  Match (16,46 vs 6,37) Charlie 1470,71   -5,62  (52%)  Stream
 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Razmik 1497,4   +6,01  (34%)  Ali 1764,12   -6,01  (66%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Jocke 1701,15   +2,95  (67%)  Match (7,21 vs 18,83) Cilla 1420,11   -2,95  (33%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Robert 1484,9   +4,31  (52%)  Sia 1448,95   -4,31  (48%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Jocke 1704,48   +3,33  (63%)  Match (5,53 vs 9,48) Razmik 1494,07   -3,33  (37%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Fredrik Å 1506,87   +4,37  (52%)  Robert 1480,53   -4,37  (48%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 3 7 Jocke 1708,23   +3,75  (65%)  Match (8,5 vs 14,84) Fredrik Å 1503,12   -3,75  (35%) 
 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Ani 1488,93   +4,32  (52%)  Sia 1453,26   -4,32  (48%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Mika 1490,54   +4,13  (54%)  Cilla 1423,06   -4,13  (46%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Micke 1628,57   +3,82  (58%)  Mehmet 1507,43   -3,82  (42%)  Stream
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Albert 1442,7   +5,87  (35%)  Match (14,72 vs 8,32) Johan 1683,11   -5,87  (65%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Robert 1479,16   +4,55  (50%)  Ani 1484,38   -4,55  (50%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Mika 1495,8   +5,26  (42%)  Micke 1623,31   -5,26  (58%)  Stream
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Albert 1448,65   +5,95  (34%)  Match (25,02 vs 4,76) Patrick 1702,79   -5,95  (66%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Ali 1764,24   +3  (67%)  Uffe 1493,01   -3  (33%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 5 Robert 1483,73   +4,57  (50%)  Mika 1491,23   -4,57  (50%)  Stream
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 5 Ali 1766,99   +2,75  (70%)  Albert 1445,9   -2,75  (30%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 4 7 Ali 1770,13   +3,14  (71%)  Match (4,38 vs 8,11) Robert 1480,59   -3,14  (29%)  Stream
 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Razmik 1490,36   +4,16  (54%)  Cilla 1427,19   -4,16  (46%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Robert 1479,02   +4,62  (49%)  Karaman 1495,63   -4,62  (51%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Jocke 1685,72   +3,38  (63%)  Ani 1484,61   -3,38  (37%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Razmik 1494,77   +4,41  (51%)  Robert 1474,61   -4,41  (49%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Jocke 1688,93   +3,21  (64%)  Sia 1457,58   -3,21  (36%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Uffe 1499,01   +4,49  (50%)  Omar 1492,51   -4,49  (50%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Ali 1764,13   +3,72  (59%)  Match (6,09 vs 7,62) Micke 1624,75   -3,72  (41%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 5 Jocke 1692,31   +3,38  (63%)  Match (8,04 vs 14,66) Razmik 1491,39   -3,38  (37%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 5 Ali 1767,13   +3  (67%)  Match (4,01 vs 15,69) Uffe 1496,01   -3  (33%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 4 7 Jocke 1698,2   +5,89  (45%)  Match (7,09 vs 8,08) Ali 1761,24   -5,89  (55%) 
 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Robert 1463,69   +4,7  (48%)  Uffe 1494,52   -4,7  (52%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Micke 1633,91   +3,37  (63%)  Cilla 1431,35   -3,37  (37%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Albert 1441,18   +6,27  (31%)  Ali 1760,41   -6,27  (69%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Sia 1461,71   +4,67  (48%)  Mika 1486,41   -4,67  (52%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 2 5 Robert 1469,13   +5,44  (40%)  Micke 1628,47   -5,44  (60%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 2 5 Sia 1466,06   +4,35  (52%)  Albert 1436,83   -4,35  (48%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 3 7 Robert 1474,4   +5,27  (51%)  Sia 1460,79   -5,27  (49%) 
 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 1 5 Micke 1636,03   +3,6  (60%)  Stefan Ho 1474,57   -3,6  (40%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 1 5 Robert 1456,68   +4,4  (51%)  Cilla 1434,72   -4,4  (49%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Robert 1462,17   +5,49  (39%)  Match (12,21 vs 3,36) Micke 1630,54   -5,49  (61%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Johan 1692,99   +3,42  (62%)  Match (5,56 vs 13,21) Uffe 1499,22   -3,42  (38%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Sia 1443,59   +4,89  (46%)  Åsa S 1506,46   -4,89  (54%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Ali 1772,94   +4  (56%)  Jocke 1682,34   -4  (44%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 3 5 Johan 1696,17   +3,18  (65%)  Match (3,74 vs 5,19) Robert 1458,99   -3,18  (35%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 3 5 Sia 1449,85   +6,26  (31%)  Ali 1766,68   -6,26  (69%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 4 7 Sia 1457,04   +7,19  (33%)  Match (13,25 vs 9,83) Johan 1688,98   -7,19  (67%) 
 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Micke 1618,62   +3,85  (57%)  Match (2,96 vs 15,24) Fredrik Å 1502,5   -3,85  (43%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Jocke 1691,23   +3,44  (62%)  Match (7,45 vs 7,88) Uffe 1502,64   -3,44  (38%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Patrick 1710,04   +3,49  (61%)  Mattias 1529,82   -3,49  (39%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Jonas 1572,78   +5,64  (38%)  Ali 1768,94   -5,64  (62%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Robert 1447,34   +4,45  (51%)  Albert 1434,91   -4,45  (49%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Micke 1623,51   +4,89  (46%)  Match (11 vs 11,71) Jocke 1686,34   -4,89  (54%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Patrick 1713,73   +3,69  (59%)  Jonas 1569,09   -3,69  (41%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Robert 1451,79   +4,45  (51%)  Cilla 1439,12   -4,45  (49%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Sia 1443,12   +4,79  (47%)  Ani 1487,99   -4,79  (53%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 3 5 Micke 1628,5   +4,99  (45%)  Patrick 1708,74   -4,99  (55%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 3 5 Robert 1456,21   +4,42  (51%)  Sia 1438,7   -4,42  (49%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 4 7 Micke 1632,43   +3,93  (63%)  Robert 1452,28   -3,93  (37%) 
 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 1 5 Åsa S 1495,81   +3,62  (60%)  Simon 1338,26   -3,62  (40%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 1 5 Ali 1780,62   +2,67  (70%)  Cilla 1443,57   -2,67  (30%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 1 5 Robert 1441,17   +4,71  (48%)  Anders 1472,83   -4,71  (52%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Åsa S 1501,85   +6,04  (33%)  Ali 1774,58   -6,04  (67%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Robert 1447,05   +5,88  (35%)  Match (6,65 vs 5,28) Jocke 1687,79   -5,88  (65%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Uffe 1507   +4,36  (52%)  Stefan Ho 1478,17   -4,36  (48%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Ani 1497,2   +5,62  (38%)  Johan 1689,57   -5,62  (62%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 3 5 Åsa S 1506,01   +4,16  (54%)  Robert 1442,89   -4,16  (46%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 3 5 Uffe 1511,42   +4,42  (51%)  Ani 1492,78   -4,42  (49%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 4 7 Åsa S 1511,35   +5,34  (50%)  Uffe 1506,08   -5,34  (50%) 
 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Jonas 1572,02   +3,98  (56%)  Anders 1477,54   -3,98  (44%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Fredrik Å 1501,78   +5,18  (43%)  Micke 1614,77   -5,18  (57%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Uffe 1506,04   +6,04  (33%)  Ali 1777,95   -6,04  (67%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Jocke 1695,83   +3,06  (66%)  Match (9,68 vs 11,33) Robert 1436,46   -3,06  (34%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Fredrik Å 1506,66   +4,88  (46%)  Jonas 1567,14   -4,88  (54%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Jocke 1699,23   +3,4  (62%)  Match (11,19 vs 28,3) Uffe 1502,64   -3,4  (38%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Benjamin 1504,47   +4,47  (50%)  David L 1495,53   -4,47  (50%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Cilla 1435,5   +4,69  (48%)  Björn F 1464,68   -4,69  (52%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 3 5 Fredrik Å 1512,22   +5,56  (39%)  Jocke 1693,67   -5,56  (61%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 3 5 Cilla 1440,37   +4,87  (46%)  Benjamin 1499,6   -4,87  (54%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 4 7 Cilla 1446,24   +5,87  (45%)  Fredrik Å 1506,35   -5,87  (55%) 
 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Ali 1772,36   +2,84  (68%)  Björn F 1469,37   -2,84  (32%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Fredrik Å 1499,56   +4,18  (54%)  Robert 1439,52   -4,18  (46%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Åsa S 1495,53   +4,53  (50%)  Omar 1497   -4,53  (50%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Johan 1695,89   +3,31  (63%)  Stefan Ho 1482,53   -3,31  (37%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Simon 1344,48   +5,79  (36%)  Jonas 1568,04   -5,79  (64%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Jocke 1691,73   +4,11  (55%)  Match (5,46 vs 7,94) Micke 1619,95   -4,11  (45%)  Stream
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Ani 1496,4   +4,44  (51%)  Anders 1481,52   -4,44  (49%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Sia 1436,58   +4,49  (50%)  Cilla 1430,81   -4,49  (50%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Ali 1775,32   +2,96  (67%)  Fredrik Å 1496,6   -2,96  (33%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Johan 1699,23   +3,34  (63%)  Match (4,17 vs 10,17) Åsa S 1492,19   -3,34  (37%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Jocke 1694,33   +2,6  (71%)  Simon 1341,88   -2,6  (29%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Sia 1441,4   +4,82  (47%)  Ani 1491,58   -4,82  (53%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 3 5 Ali 1779,36   +4,04  (55%)  Match (6,74 vs 6,65) Johan 1695,19   -4,04  (45%)  Stream
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 3 5 Jocke 1697,4   +3,07  (66%)  Sia 1438,33   -3,07  (34%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 4 7 Ali 1783,99   +4,63  (57%)  Match (2,12 vs 8,82) Jocke 1692,77   -4,63  (43%) 
 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 1 5 Jocke 1690,41   +3,13  (65%)  Match (5,11 vs 17,84) Robert 1443,7   -3,13  (35%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 1 5 Sia 1435,14   +4,85  (46%)  Ani 1491,96   -4,85  (54%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 1 5 Micke 1619,96   +3,73  (59%)  Vian 1482,37   -3,73  (41%)  Stream
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Jonas 1560,2   +4,01  (56%)  Björn F 1472,21   -4,01  (44%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Ali 1776,49   +2,67  (70%)  Albert 1439,36   -2,67  (30%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Jocke 1693,46   +3,05  (66%)  Sia 1432,09   -3,05  (34%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Micke 1624,88   +4,92  (46%)  Johan 1692,58   -4,92  (54%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 3 7 Jonas 1567,17   +6,97  (35%)  Ali 1769,52   -6,97  (65%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 3 7 Micke 1630,72   +5,84  (46%)  Jocke 1687,62   -5,84  (54%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 4 9 Jonas 1573,83   +6,66  (46%)  Match (13,84 vs 6,3) Micke 1624,06   -6,66  (54%) 
 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 1 7 Ali 1776,94   +2,87  (73%)  Robert 1446,83   -2,87  (27%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 1 7 Patrick 1711,31   +4,6  (57%)  Micke 1616,23   -4,6  (43%)  Stream
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Johan 1688,67   +4,3  (60%)  Match (4,06 vs 8,57) Jonas 1556,19   -4,3  (40%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Jocke 1692,6   +3,8  (65%)  Match (8,09 vs 19,52) Fredrik Å 1495,38   -3,8  (35%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Cilla 1430,93   +5,37  (50%)  Sia 1430,29   -5,37  (50%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Ali 1781,7   +4,76  (56%)  Patrick 1706,55   -4,76  (44%)  Stream
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 3 7 Johan 1693,99   +5,32  (50%)  Match (7,17 vs 10,79) Jocke 1687,28   -5,32  (50%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 3 7 Cilla 1438,81   +7,88  (26%)  Ali 1773,82   -7,88  (74%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 4 9 Johan 1697,5   +3,51  (71%)  Match (26,63 vs 8) Cilla 1435,3   -3,51  (29%)  Stream
 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Ali 1779,14   +3,19  (70%)  Ani 1496,81   -3,19  (30%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Omar 1504,73   +4,73  (56%)  Cilla 1425,56   -4,73  (44%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Jonas 1547,68   +6,65  (38%)  Patrick 1706,71   -6,65  (62%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Robert 1454,24   +5,56  (48%)  Björn F 1476,22   -5,56  (52%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 2 7 Ali 1782,34   +3,2  (70%)  Omar 1501,53   -3,2  (30%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 2 7 Jonas 1552,22   +4,54  (58%)  Robert 1449,7   -4,54  (42%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 3 9 Jonas 1560,49   +8,27  (32%)  Ali 1774,07   -8,27  (68%) 
 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Ali 1778,42   +3,12  (71%)  Razmik 1486,2   -3,12  (29%) 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Jocke 1693,41   +3,5  (67%)  Alex 1454,65   -3,5  (33%) 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Johan 1673,72   +3,88  (64%)  Anders 1485,96   -3,88  (36%)  Stream
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Robert 1452,25   +6,72  (38%)  Micke 1620,83   -6,72  (62%)  Stream
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 7 Ali 1783,03   +4,61  (57%)  Jocke 1688,8   -4,61  (43%) 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 7 Johan 1677,29   +3,57  (67%)  Robert 1448,68   -3,57  (33%)  Stream
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 9 Johan 1684,37   +7,08  (42%)  Ali 1775,95   -7,08  (58%)  Stream
 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 7 Charlie 1464,96   +6,68  (38%)  Match (16,3 vs 12,55) Micke 1627,55   -6,68  (62%)  Stream
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 7 Razmik 1494,85   +4,95  (54%)  Albert 1442,03   -4,95  (46%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 7 Patrick 1710,26   +3,4  (68%)  Match (7,72 vs 12,6) Alex 1458,15   -3,4  (32%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Charlie 1470,49   +5,53  (49%)  Razmik 1489,32   -5,53  (51%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Patrick 1715,43   +5,17  (52%)  Jocke 1689,91   -5,17  (48%)  Stream
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Ali 1767,02   +3,21  (70%)  Meruzhan 1488,01   -3,21  (30%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Cilla 1433,1   +5,48  (49%)  Robert 1445,53   -5,48  (51%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 7 Patrick 1718,83   +3,4  (68%)  Charlie 1467,09   -3,4  (32%)  Stream
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 7 Ali 1769,83   +2,81  (74%)  Cilla 1430,29   -2,81  (26%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 4 9 Ali 1775,3   +5,47  (55%)  Patrick 1713,36   -5,47  (45%) 
 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Alex 1457,81   +5,75  (47%)  Garnik S 1502,74   -5,75  (53%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Micke 1640,96   +5,92  (45%)  Match (4,35 vs 8,27) Patrick 1706,86   -5,92  (55%)  Stream
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Ali 1765,15   +2,82  (74%)  Match (9,72 vs 13,19) Cilla 1427,62   -2,82  (26%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Jocke 1699,85   +3,71  (65%)  Match (6,99 vs 24,63) Razmik 1489,9   -3,71  (35%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Alex 1464,54   +6,73  (37%)  Micke 1634,23   -6,73  (63%)  Stream
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Ali 1769,92   +4,77  (56%)  Match (8,26 vs 11,37) Jocke 1695,08   -4,77  (44%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Fredrik Å 1505,03   +5,26  (51%)  Meruzhan 1491,22   -5,26  (49%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Robert 1436,06   +6,24  (42%)  Mahmoud 1542,38   -6,24  (58%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 3 7 Ali 1772,91   +2,99  (72%)  Alex 1461,55   -2,99  (28%)  Stream
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 3 7 Robert 1441,91   +5,85  (46%)  Fredrik Å 1499,18   -5,85  (54%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 4 9 Robert 1451,01   +9,1  (25%)  Ali 1763,81   -9,1  (75%)  Stream
 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Johan 1674,54   +3,66  (66%)  Match (5,81 vs 10,33) Charlie 1458,28   -3,66  (34%)  Stream
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Ali 1747,95   +2,95  (72%)  Cilla 1430,44   -2,95  (28%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Jocke 1697,6   +3,29  (69%)  Match (3,48 vs 15) Robert 1429,82   -3,29  (31%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Alex 1455,48   +6,13  (43%)  Mahmoud 1548,62   -6,13  (57%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Ali 1752,65   +4,7  (56%)  Match (8,86 vs 6,75) Johan 1669,84   -4,7  (44%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Jocke 1701,02   +3,42  (68%)  Match (8,02 vs 31,64) Alex 1452,06   -3,42  (32%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Micke 1635,59   +2,8  (74%)  Match (7,37 vs 18,4) Azam 1294,93   -2,8  (26%)  Stream
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Fredrik Å 1504,02   +5,29  (51%)  Razmik 1493,61   -5,29  (49%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 3 7 Ali 1757,53   +4,88  (55%)  Match (4,6 vs 9,98) Jocke 1696,14   -4,88  (45%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 3 7 Micke 1639,84   +4,25  (60%)  Match (5,71 vs 20,83) Fredrik Å 1499,77   -4,25  (40%)  Stream
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 4 9 Ali 1762,33   +4,8  (61%)  Match (5,24 vs 9,66) Micke 1635,04   -4,8  (39%)  Stream
 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Robert 1436,86   +5,81  (46%)  Anders 1489,84   -5,81  (54%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Micke 1633,54   +2,83  (74%)  Match (6,55 vs 24,82) Azam 1297,73   -2,83  (26%)  Stream
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Ali 1731,58   +3,52  (67%)  Meruzhan 1496,48   -3,52  (33%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Patrick 1717,96   +3,17  (70%)  Cilla 1433,39   -3,17  (30%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Garnik S 1500,51   +5,36  (50%)  Razmik 1498,9   -5,36  (50%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Micke 1637,29   +3,75  (65%)  Match (5,12 vs 12,74) Robert 1433,11   -3,75  (35%)  Stream
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Ali 1736,76   +5,18  (52%)  Match (4,84 vs 9,96) Patrick 1712,78   -5,18  (48%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Alex 1454,21   +5,32  (50%)  Albert 1446,98   -5,32  (50%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Garnik S 1507,37   +6,86  (36%)  Match (24,68 vs 14,51) Jocke 1694,31   -6,86  (64%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Ali 1741,26   +4,5  (58%)  Match (8,64 vs 6,56) Micke 1632,79   -4,5  (42%)  Stream
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Garnik S 1512,23   +4,86  (55%)  Alex 1449,35   -4,86  (45%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 4 9 Ali 1745   +3,74  (69%)  Match (7,74 vs 32,13) Garnik S 1508,49   -3,74  (31%) 
 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Albert 1455,79   +5,39  (50%)  Grishan 1457,72   -5,39  (50%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Jocke 1689,24   +4,9  (54%)  Micke 1630,71   -4,9  (46%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Razmik 1501,42   +5,33  (50%)  Garnik S 1495,15   -5,33  (50%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Johan 1677,56   +3,48  (68%)  Match (4,98 vs 14,08) Cilla 1436,56   -3,48  (32%)  Stream
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Ali 1731,61   +3,07  (71%)  Robert 1431,05   -3,07  (29%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Alex 1452,06   +4,16  (61%)  Azam 1300,56   -4,16  (39%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Jocke 1692,73   +3,49  (68%)  Match (4,46 vs 15,72) Albert 1452,3   -3,49  (32%)  Stream
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Razmik 1508,1   +6,68  (38%)  Match (11,3 vs 3,94) Johan 1670,88   -6,68  (62%)  Stream
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Ali 1734,78   +3,17  (70%)  Alex 1448,89   -3,17  (30%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Mahmoud 1552,63   +4,83  (55%)  Stefan Hö 1485,87   -4,83  (45%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Jocke 1696,57   +3,84  (64%)  Match (14,87 vs 21,54) Razmik 1504,26   -3,84  (36%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Mahmoud 1559,35   +6,72  (38%)  Ali 1728,06   -6,72  (62%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 4 9 Jocke 1701,17   +4,6  (62%)  Match (9,64 vs 13,35) Mahmoud 1554,75   -4,6  (38%) 
 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Robert 1438,54   +5,87  (45%)  Fredrik Å 1498,73   -5,87  (55%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Mahmoud 1547,59   +4,5  (58%)  Cilla 1440,04   -4,5  (42%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Jocke 1682,86   +3,64  (66%)  Match (14,53 vs 15,31) Grishan 1463,11   -3,64  (34%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Johan 1679,34   +5,78  (46%)  Match (7,06 vs 13,66) Ali 1728,54   -5,78  (54%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Azam 1308,65   +6,52  (39%)  Albert 1450,4   -6,52  (61%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Mahmoud 1552,01   +4,42  (59%)  Robert 1434,12   -4,42  (41%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Jocke 1688,12   +5,26  (51%)  Match (9,3 vs 5,17) Johan 1674,08   -5,26  (49%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Garnik S 1485,96   +3,93  (63%)  Azam 1304,72   -3,93  (37%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Micke 1642,14   +3,83  (64%)  Match (6,17 vs 10,76) Alex 1447,9   -3,83  (36%)  Stream
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Jocke 1692,33   +4,21  (61%)  Match (11,2 vs 6,22) Mahmoud 1547,8   -4,21  (39%)  Stream
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Garnik S 1492,49   +6,53  (39%)  Match (14,03 vs 6,75) Micke 1635,61   -6,53  (61%)  Stream
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 4 9 Garnik S 1500,48   +7,99  (35%)  Match (15,91 vs 9,35) Jocke 1684,34   -7,99  (65%)  Stream
 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Johan 1679,23   +3,91  (64%)  Match (4,59 vs 31,49) Razmik 1496,09   -3,91  (36%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Micke 1632,38   +6,2  (42%)  Match (2,61 vs 5,87) Ali 1734,32   -6,2  (58%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Robert 1435,82   +5,55  (48%)  Albert 1456,92   -5,55  (52%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Patrick 1717,59   +2,35  (78%)  Match (8,09 vs 69,76) Azam 1302,13   -2,35  (22%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Mahmoud 1542,87   +4,76  (56%)  Grishan 1466,75   -4,76  (44%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Micke 1638,05   +5,67  (47%)  Match (6,31 vs 3,03) Johan 1673,56   -5,67  (53%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Patrick 1720,74   +3,15  (71%)  Match (3,5 vs 14,93) Robert 1432,67   -3,15  (29%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Mahmoud 1547,41   +4,54  (58%)  Cilla 1444,54   -4,54  (42%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Jocke 1669,21   +3,88  (64%)  Garnik S 1482,03   -3,88  (36%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Micke 1644   +5,95  (45%)  Match (4,67 vs 4,91) Patrick 1714,79   -5,95  (55%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Jocke 1673,53   +4,32  (60%)  Match (7,39 vs 13,92) Mahmoud 1543,09   -4,32  (40%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 4 9 Jocke 1679,22   +5,69  (53%)  Match (17,18 vs 9) Micke 1638,31   -5,69  (47%)  Stream
 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Mattias 1539,28   +10,96  (31%)  Match (6,62 vs 10,89) Patrick 1715,24   -10,96  (69%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Johan 1658,77   +7,44  (54%)  Match (5,55 vs 6,7) Micke 1626,18   -7,44  (46%)  Stream
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Ali 1744,25   +4,55  (72%)  Mahmoud 1538,11   -4,55  (28%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Jocke 1672,18   +5,73  (64%)  Match (6,38 vs 12,36) Jonas 1541,03   -5,73  (36%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 2 17 Johan 1664,74   +5,97  (65%)  Match (6,89 vs 9,21) Mattias 1533,31   -5,97  (35%)  Stream
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 2 17 Ali 1751,1   +6,85  (60%)  Match (9,56 vs 12,36) Jocke 1665,33   -6,85  (40%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 3 19 Johan 1675,32   +10,58  (42%)  Match (5,13 vs 3,15) Ali 1740,52   -10,58  (58%)  Stream
 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Albert 1465,65   +6  (44%)  Mahmoud 1542,66   -6  (56%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Ali 1742,65   +3,27  (70%)  Grishan 1471,51   -3,27  (30%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Micke 1638,94   +3,72  (65%)  Match (8,77 vs 21,71) Robert 1430,27   -3,72  (35%)  Stream
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Johan 1635,46   +2,87  (73%)  Match (7,29 vs 26,73) Azam 1304,48   -2,87  (27%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Fredrik Å 1503,47   +4,95  (54%)  Alex 1451,73   -4,95  (46%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Ali 1745,83   +3,18  (70%)  Albert 1462,47   -3,18  (30%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Johan 1640,78   +5,32  (50%)  Match (5,55 vs 6,7) Micke 1633,62   -5,32  (50%)  Stream
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Fredrik Å 1510,1   +6,63  (38%)  Match (14,31 vs 5,53) Jocke 1666,45   -6,63  (62%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Garnik S 1484,83   +5,09  (53%)  Cilla 1449,08   -5,09  (47%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Johan 1646,91   +6,13  (43%)  Match (6,96 vs 8,37) Ali 1739,7   -6,13  (57%)  Stream
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Garnik S 1490,33   +5,5  (49%)  Fredrik Å 1504,6   -5,5  (51%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 4 9 Johan 1651,33   +4,42  (64%)  Match (5,77 vs 16,5) Garnik S 1485,91   -4,42  (36%)  Stream
 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Albert 1465,08   +6,73  (37%)  Match (21,79 vs 12,34) Micke 1635,22   -6,73  (63%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Cilla 1447,65   +5,6  (48%)  Grishan 1474,78   -5,6  (52%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Simon 1335,25   +8,21  (23%)  Match (13,5 vs 8,46) Patrick 1726,2   -8,21  (77%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Jocke 1680,93   +4,31  (60%)  Match (9,65 vs 13,09) Mahmoud 1548,66   -4,31  (40%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Fredrik Å 1504,21   +6,41  (40%)  Match (11,11 vs 7,46) Johan 1632,59   -6,41  (60%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Alex 1454,2   +5,59  (48%)  Garnik S 1479,74   -5,59  (52%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Ali 1729,77   +2,32  (78%)  Azam 1307,35   -2,32  (22%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Cilla 1453,08   +5,43  (50%)  Albert 1459,65   -5,43  (50%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Simon 1343,1   +7,85  (27%)  Match (15,67 vs 8,92) Jocke 1673,08   -7,85  (73%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Alex 1459,89   +5,69  (47%)  Fredrik Å 1498,52   -5,69  (53%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Ali 1732,85   +3,08  (71%)  Robert 1433,99   -3,08  (29%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 7 Cilla 1457,49   +4,41  (59%)  Simon 1338,69   -4,41  (41%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 7 Ali 1736,06   +3,21  (70%)  Alex 1456,68   -3,21  (30%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 4 9 Ali 1739,38   +3,32  (73%)  Cilla 1454,17   -3,32  (27%) 
 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Patrick 1735,4   +3,5  (67%)  Åsa G 1496,5   -3,5  (33%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Johan 1622,39   +4,35  (60%)  Match (2,29 vs 32,88) Anders 1495,65   -4,35  (40%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Ali 1733,48   +4,91  (54%)  Match (5,08 vs 11,14) Jocke 1676,62   -4,91  (46%)  Stream
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Cilla 1445,12   +5,71  (47%)  Garnik S 1485,33   -5,71  (53%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Patrick 1738,46   +3,06  (71%)  Match (11,27 vs 7,69) Robert 1437,07   -3,06  (29%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Johan 1626,42   +4,03  (62%)  Match (2,57 vs 11,52) Albert 1458,35   -4,03  (38%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Micke 1647,41   +6,03  (44%)  Match (10,28 vs 6,49) Ali 1727,45   -6,03  (56%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Patrick 1741,53   +3,07  (71%)  Match (8,26 vs 15,28) Cilla 1442,05   -3,07  (29%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Johan 1631,88   +5,46  (49%)  Match (5,57 vs 4,13) Micke 1641,95   -5,46  (51%)  Stream
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 4 9 Johan 1639   +7,12  (42%)  Match (10,36 vs 4,57) Patrick 1734,41   -7,12  (58%) 
 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 1 9 Cilla 1444,56   +6,08  (50%)  Robert 1440,13   -6,08  (50%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 1 9 Stefan Ho 1489,64   +7,68  (37%)  Micke 1641,38   -7,68  (63%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 1 9 Stefan Hö 1497,09   +6,06  (50%)  Åsa S 1491   -6,06  (50%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 2 9 Mattias 1532,47   +5,15  (58%)  Cilla 1439,41   -5,15  (42%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 2 9 Ali 1716,58   +3,8  (69%)  Stefan Ho 1485,84   -3,8  (31%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 2 9 Charlie 1465,32   +6,39  (48%)  Stefan Hö 1490,7   -6,39  (52%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 3 9 Ali 1720,73   +4,15  (66%)  Mattias 1528,32   -4,15  (34%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 3 9 Patrick 1739,8   +3,38  (72%)  Charlie 1461,94   -3,38  (28%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 4 9 Ali 1724,25   +3,52  (71%)  Albert 1462,38   -3,52  (29%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 4 9 Mahmoud 1557,29   +7,9  (35%)  Patrick 1731,9   -7,9  (65%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 5 9 Ali 1728,57   +4,32  (65%)  Mahmoud 1552,97   -4,32  (35%) 
 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Patrick 1746,49   +3,29  (78%)  Robert 1446,21   -3,29  (22%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Mahmoud 1544,61   +5,81  (61%)  Cilla 1438,48   -5,81  (39%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Jocke 1681,71   +4,5  (70%)  Stefan Ho 1481,96   -4,5  (30%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Charlie 1463,08   +10,12  (32%)  Match (10,08 vs 9) Micke 1649,06   -10,12  (68%)  Stream
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Roland 1507,18   +7,18  (52%)  Stefan Hö 1491,03   -7,18  (48%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Ali 1723,02   +4,16  (72%)  Åsa S 1497,06   -4,16  (28%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Mahmoud 1554,68   +10,07  (32%)  Patrick 1736,42   -10,07  (68%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Jocke 1685,86   +4,15  (72%)  Charlie 1458,93   -4,15  (28%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Roland 1517,42   +10,24  (31%)  Match (1,76 vs 4,25) Ali 1712,78   -10,24  (69%)  Stream
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Albert 1472,44   +8,27  (44%)  Mattias 1527,32   -8,27  (56%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 3 13 Jocke 1691,15   +5,29  (64%)  Mahmoud 1549,39   -5,29  (36%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 3 13 Roland 1523,96   +6,54  (56%)  Match (5,31 vs 14,19) Albert 1465,9   -6,54  (44%)  Stream
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 4 13 Roland 1533,58   +9,62  (35%)  Match (4,53 vs 5,51) Jocke 1681,53   -9,62  (65%)  Stream

Aktiva spelare med ranking per 2019-12-31 eller 1500 om tillkommit senare:

Kortnamn Namn Ranking SBGF
AC Feldt AC Feldt 1500 -
Adam Frydman Adam Frydman 1476 -
Adam Sandberg Lööf Adam Sandberg Lööf 1492 -
Aida Aida 1495 -
Aidin Geranmayeh Aidin Geranmayeh 1495 -
Albert Albert Baghdasarian 1464 2554
Alex Alex Yazdani 1448 2604
Alex Bäckgren Alex Bäckgren 1500 -
Ali Ali Marankoz 1718 1972
Ali Azarbad Ali Azarbad 1500 -
Ali Cicek Ali Cicek 1464 -
Ali Kiruk Ali Kiruk 1486 -
Anders Anders Lövgren 1500 2671
Anders Blixt Anders Blixt 1495 -
Anders N Anders N 1500 -
Anders Uselius Anders Uselius 1500 -
Andreas Andreas 1500 -
Andreas Engström Andreas Engström 1493 -
Ani Ani Vardanyan 1500 2695
Anna Jändel Anna Jändel 1496 -
Anna-Maj Anna-Maj 1496 -
Annelie S Annelie Skoglund 1500 1957
Annica B Annica Beil 1495 2597
Anton Lagerbäck Anton Lagerbäck 1494 -
Ara Matevoorian Ara Matevoorian 1500 -
Armik Aghakhan Armik Aghakhan 1481 -
Atilla Karan Atilla Karan 1496 -
Axel Axel 1494 -
Azam Azam Kabire 1309 2320
Basel Aiesh Basel Aiesh 1500 -
Benjamin Benjamin Spörndly 1500 -
Bertil Söderberg Bertil Söderberg 1496 -
Björn E Björn Ekström 1498 -
Björn F Björn Fröding 1481 2539
Björn Malmström Björn Malmström 1500 -
Bulent Balikci Bulent Balikci 1500 -
Carin Carin 1496 -
Casper Casper 1500 -
Charlie Charlie Victor 1452 2485
Charlott Charlott 1496 -
Christofer Ricciuti Christofer Ricciuti 1500 -
Cilla Cilla Clark 1444 1942
Connie Connie 1500 -
Cy Cy Vafa 1500 401
Dan Sandberg Dan Sandberg 1503 -
Daniel Haffo Daniel Haffo 1493 -
David David 1495 -
David A David Asplund 1500 891
David L David Llerena 1500 -
Denho Haffo Denho Haffo 1500 -
Dennis Dennis Nilsson 1748 1409
Einar Tryggvason Einar Tryggvason 1526 -
Elias Håkansson Elias Håkansson 1474 -
Elis Sadjak Elis Sadjak 1500 -
Enny Enny 1484 -
Ercan Kirik Ercan Kirik 1494 -
Erik Zetterman Erik Zetterman 1500 -
Ersan Tume Ersan Tume 1500 -
Ersin Ersin 1486 -
Fredrik Fredrik 1494 -
Fredrik Hoff Fredrik Hoff 1500 -
Fredrik L Fredrik Lindström 1527 2208
Fredrik Å Fredrik Ångman 1497 2553
Fritiof Sinclair Fritiof Sinclair 1500 -
Garnik B Garnik Babakhanlou 1501 -
Garnik S Garnik Shahbandari 1491 2659
Grishan Grigore Wiklund 1480 2652
Gustav Hannerz Gustav Hannerz 1482 -
Göran Heldersten Göran Heldersten 1492 -
Göran Karlsson Göran Karlsson 1620 -
Hamid Shahbaz Hamid Shahbaz 1433 -
Hanna Pettersson Hanna Pettersson 1496 -
Hanne Konradsen Hanne Konradsen 1489 -
Hannes Hällgren Hannes Hällgren 1497 -
Hassan Aram Hassan Aram 1500 -
Henrik Karlsson Henrik Karlsson 1495 -
Hesam Hesam 1488 -
Håkan Åkerstrand Håkan Åkerstrand 1500 -
Igor Pilz Igor Pilz 1495 -
Isa Solmus Isa Solmus 1492 -
Ismail Al-Afifi Ismail Al-Afifi 1484 -
Jacob Jacob 1495 -
Jalil Jalil Kiabi 1500 769
Jan-Erik Skoglund Jan-Erik Skoglund 1492 -
Jan-Olov Jansson Jan-Olov Jansson 1496 -
Jens B Jens Berger 1496 -
Joakim Nordlindh Joakim Nordlindh 1507 -
Joakim Roggetin Joakim Roggetin 1496 -
Jocke Joakim Tengstrand 1677 2421
Joel Forssell Joel Forssell 1496 -
Joel Sjelin Joel Sjelin 1476 -
Johan Johan Norberg 1618 2486
Johan Eriksson Johan Eriksson 1504 -
Johan K Johan K 1484 -
Johan Mistell Johan Mistell 1500 -
Johan Uselius Johan Uselius 1500 -
Johan Utternäs Johan Utternäs 1496 -
Johan Walkey Johan Walkey 1496 -
Jokern Jörgen Granstedt 1500 45
Jon Brewer Jon Brewer 1496 -
Jonas Jonas Bergkvist 1546 2530
Jonny Jonny 1496 -
Josef Josef 1500 -
Josef S Josef Solymani 1495 -
Jukka Jukka 1496 -
Karaman Ali T Karaman 1500 2429
Kemal Gök Kemal Gök 1487 -
Kim C Kim C 1500 -
Kimberly Kimberly 1494 -
Klara Widerström Klara Widerström 1490 -
Klas B Klas B 1496 -
Konrad Konrad Fröschl 1500 563
Laila Laila Leonhardt 1512 2036
Lars J Lars Järdö 1518 2532
Lars Larsson Lars Larsson 1503 -
Lasse Floberg Lasse Floberg 1496 -
Lena S Lena Sahlen 1500 104
Lille-Ba Richthoff Lille-Ba Richthoff 1472 -
Madeleine Sandström Madeleine Sandström 1496 -
Magnus Andersson Magnus Andersson 1523 -
Magnus Envall Magnus Envall 1492 -
Mahmoud Mahmoud Gramin 1538 1516
Marcus Ekholm Marcus Ekholm 1500 -
Marianne L Marianne Lind 1495 -
Martin Martin Alm 1597 1134
Martin Adenhav Martin Adenhav 1492 -
Martin B Martin B 1496 -
Mats Elzén Mats Elzén 1494 -
Mats Lindberg Mats Lindberg 1500 -
Mats Sandberg Mats Sandberg 1499 -
Mattias Mattias Rosendahl 1535 1951
Mattias Tengstrand Mattias Tengstrand 1493 -
Maud Akguder Maud Akguder 1484 -
Max Max 1492 -
Mehdi Mehdi 1500 -
Mehmet Mehmet Özkan 1511 2132
Mehmet Kirik Mehmet Kirik 1592 -
Meruzhan Meruzhan 1500 -
Mia Ebbesson Mia Ebbesson 1500 -
Micke Mikael Nilsson 1659 1790
Mika Mika Olavi 1491 2677
Mikael L Lindgren Mikael L Lindgren 1500 -
Mikael Sundqvist Mikael Sundqvist 1496 -
Mikael Wemming Mikael Wemming 1500 -
Milorad Milorad 1500 -
Mohsen Gharagozloo Mohsen Gharagozloo 1490 -
Nenne Nenne 1494 -
Nenne Grkovic Nenne Grkovic 1481 -
Nicolas Lysandrides Nicolas Lysandrides 1504 -
Niklas Farhat Niklas Farhat 1588 -
Niko Niko ghos Yeghiazaryan 1500 -
Nino Poli Nino Poli 1500 -
Olle Bäckgren Olle Bäckgren 1500 -
Omar Omar Marwan Bawab 1500 2696
Patrick Patrick Kimari 1743 2487
Patrik Johansson Patrik Johansson 1500 -
Pelle Pelle 1493 -
Pelle Eriksson Pelle Eriksson 1459 -
Pelle Wärngren Pelle Wärngren 1496 -
Pendar Khalati Pendar Khalati 1493 -
Per Per 1489 -
Per S Per Stenberg 1500 23
Peter Bleckert Peter Bleckert 1496 -
Peter Hedbrandt Peter Hedbrandt 1492 -
Petter Sjöberg Petter Sjöberg 1500 -
Peyman Peyman Solymani 1525 2657
Raymond Raymond Baghdasarian 1500 -
Razmik Razmik Mehrabi 1500 2666
Rickard Hellman Rickard Hellman 1484 -
Rickard Lorenzen Rickard Lorenzen 1475 -
Rickard Åkerstrand Rickard Åkerstrand 1492 -
Rickie Silverhorn Rickie Silverhorn 1500 -
Rizgar Kurdi Rizgar Kurdi 1661 -
Robert Robert Karlsson 1449 2596
Robert Ricciutti Robert Ricciutti 1500 -
Robert Sundström Robert Sundström 1500 -
Roger Samuelsson Roger Samuelsson 1496 -
Roland Roland Sahlén 1500 252
Roland Sundqvist Roland Sundqvist 1500 -
Ronny Sandström Ronny Sandström 1486 -
Ronny Selin Ronny Selin 1499 -
Rönn Thomas Rönn 1500 853
Said Haffo Said Haffo 1500 -
Sait I Sait I 1500 -
Salim Chabo Salim Chabo 1500 -
Samir Farhat Samir Farhat 1500 -
Samuel Rosendahl Samuel Rosendahl 1487 -
Sandra BF Sandra Blixt-Fjellner 1489 2589
Sara Karlsson Sara Karlsson 1500 -
Sara Strid Sara Strid 1494 -
Shahin Sateei Shahin Sateei 1494 -
Sia Siavash Hooshmand 1435 2432
Simon Simon Olsson 1327 2104
Souti Souti 1476 -
Stefan Ho Stefan Hogeborn 1486 2536
Stefan Hö Stefan Hörbing 1498 2506
Stefan Poon Stefan Poon 1500 -
Stig Landström Stig Landström 1500 -
Sture L Sture Lifh 1500 554
Ted Massoud Ted Massoud 1492 -
Therese Bäckgren Therese Bäckgren 1496 -
Tim Tim 1500 -
Tim A Tim A 1421 -
Tina Tina 1496 -
Turgay Turgay 1496 -
Uffe Ulf Larsson 1500 80
Ulf Brinkkjaer Ulf Brinkkjaer 1500 -
Ulf Kristiansson Ulf Kristiansson 1517 -
Vian Vian Sadwand 1486 2540
Viktor Elm Viktor Elm 1489 -
Welat Ektiren Welat Ektiren 1495 -
Yazdan Shah Hosseini Yazdan Shah Hosseini 1448 -
Zeki Zeki 1492 -
Zhina Zhina Bergström 1517 1974
Åsa G Åsa Georgson 1500 -
Åsa S Åsa Söderberg 1501 2535
Åsa Starfjord Åsa Starfjord 1496 -
Öner Cicek Öner Cicek 1485 -
Örjan Nordhage Örjan Nordhage 1500 -

Uppdaterad lördag 2022-06-04 12:33