Rankinghistorik UBGF (per 2024-02-29)

Efter namnet visas den nya rankingen, därefter hur mycket rankingen ändrats (+ om vinst, - om förlust) och sedanr en procentsiffra som visar hur många procent av matcherna man måste vinna mot sin motståndaren för att bibehålla rankingskillnaden. Om matchen har filmats följer även en länk till den streamade matchen på Youtube. Om XG-fil finns (eXtreme Gammon), följer en länk till matchen + PR (Performance Rating) för spelarna (lägre = bättre).

Datum Turnering Omgång Längd Vinnare Förlorare
 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Mattias Roos 1505,29   +5,29  (51%)  Andreas Gidlöf 1494,71   -5,29  (49%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Hans Moberg 1505,97   +5,97  (44%)  Dan 1579,06   -5,97  (56%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Robert 1599,64   +4,4  (59%)  Karaman 1478,69   -4,4  (41%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Anders 1386,52   +7,52  (30%)  Jocke 1665,73   -7,52  (70%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Mattias Roos 1510,59   +5,3  (51%)  Hans Moberg 1500,67   -5,3  (49%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Anders 1393,47   +6,95  (35%)  Robert 1592,69   -6,95  (65%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Sia 1507,86   +5,33  (50%)  Razmik 1501,93   -5,33  (50%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Ali 1712,94   +3,53  (67%)  Mahmoud Kh 1479,03   -3,53  (33%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Johan 1727,11   +3,36  (69%)  Charlie 1469,26   -3,36  (31%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Albert 1459,32   +5,88  (45%)  Mehmet 1520,46   -5,88  (55%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Micke 1663,22   +4,04  (62%)  Lars K 1496,64   -4,04  (38%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Zou 1492,44   +4,15  (61%)  Cilla 1340,11   -4,15  (39%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Mattias Roos 1514,95   +4,36  (59%)  Anders 1389,11   -4,36  (41%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Ali 1716,63   +3,69  (66%)  Sia 1504,17   -3,69  (34%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Johan 1730,36   +3,25  (70%)  Albert 1456,07   -3,25  (30%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Micke 1667,17   +3,95  (63%)  Zou 1488,49   -3,95  (37%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 4 7 Ali 1720,35   +3,72  (65%)  Mattias Roos 1511,23   -3,72  (35%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 4 7 Micke 1672,97   +5,8  (46%)  Johan 1724,56   -5,8  (54%) 
2024-02-29 UBGF Torsdagsturnering VT#7 5 7 Micke 1678,64   +5,67  (47%)  Ali 1714,68   -5,67  (53%) 
 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Dan 1591,23   +3,92  (64%)  Fredrik 1409,11   -3,92  (36%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Ali 1716,64   +2,61  (76%)  Cilla 1344,26   -2,61  (24%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Karaman 1464,39   +5,88  (45%)  Mehmet 1526,34   -5,88  (55%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Robert 1597,01   +4,65  (57%)  Razmik 1507,26   -4,65  (43%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Lars K 1505,24   +5,24  (51%)  Zou 1488,29   -5,24  (49%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Anders 1383,33   +6,27  (42%)  Pether 1493,73   -6,27  (58%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Sia 1503,94   +6,73  (37%)  Jocke 1673,25   -6,73  (63%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Albert 1447,25   +7,47  (30%)  Patrick 1719,29   -7,47  (70%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Ani 1483,73   +6,2  (42%)  Dan 1585,03   -6,2  (58%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Karaman 1471,62   +7,23  (33%)  Ali 1709,41   -7,23  (67%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Robert 1601,57   +4,56  (58%)  Lars K 1500,68   -4,56  (42%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Sia 1508,27   +4,33  (60%)  Anders 1379   -4,33  (40%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Albert 1452,84   +5,59  (48%)  Ani 1478,14   -5,59  (52%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 4 7 Karaman 1477,95   +6,33  (41%)  Robert 1595,24   -6,33  (59%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 4 7 Albert 1458,58   +5,74  (47%)  Sia 1502,53   -5,74  (53%) 
2024-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 5 7 Karaman 1483,09   +5,14  (52%)  Albert 1453,44   -5,14  (48%) 
 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Johan 1730,77   +2,72  (75%)  Anders 1377,06   -2,72  (25%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Razmik 1508,51   +4,97  (54%)  Karaman 1458,51   -4,97  (46%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Patrick 1724,35   +5,02  (53%)  Jocke 1679,98   -5,02  (47%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Ali 1719,28   +2,61  (76%)  Cilla 1346,87   -2,61  (24%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Mehmet 1537,1   +5,05  (53%)  Sia 1497,21   -5,05  (47%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Razmik 1515,53   +7,02  (35%)  Johan 1723,75   -7,02  (65%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Patrick 1729,6   +5,25  (51%)  Ali 1714,03   -5,25  (49%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Dan 1592,7   +4,88  (55%)  Mehmet 1532,22   -4,88  (45%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Robert 1580,51   +4,76  (56%)  Mattias 1504,35   -4,76  (44%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Patrick 1733,22   +3,62  (66%)  Razmik 1511,91   -3,62  (34%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Robert 1585,9   +5,39  (50%)  Dan 1587,31   -5,39  (50%) 
2024-02-15 UBGF Torsdagsturnering VT#5 4 7 Robert 1592,36   +6,46  (40%)  Patrick 1726,76   -6,46  (60%) 
 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Dan 1586,78   +6,42  (40%)  Ali 1716,67   -6,42  (60%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Johan 1734,51   +3,27  (70%)  Karaman 1463,48   -3,27  (30%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Sia 1507,03   +5,58  (48%)  Mehmet 1532,05   -5,58  (52%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Robert 1572,49   +4,81  (55%)  Razmik 1503,54   -4,81  (45%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Patrick 1722,46   +3,01  (72%)  Fredrik 1413,03   -3,01  (28%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Micke 1664   +5,99  (44%)  Dennis 1738,68   -5,99  (56%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Dan 1593,24   +6,46  (40%)  Johan 1728,05   -6,46  (60%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Robert 1577,26   +4,77  (56%)  Sia 1502,26   -4,77  (44%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Patrick 1727,28   +4,82  (55%)  Micke 1659,18   -4,82  (45%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Anders 1364,9   +5,25  (51%)  Cilla 1349,48   -5,25  (49%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Robert 1582,68   +5,42  (50%)  Dan 1587,82   -5,42  (50%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Anders 1372,85   +7,95  (26%)  Patrick 1719,33   -7,95  (74%) 
2024-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 4 7 Anders 1379,78   +6,93  (36%)  Robert 1575,75   -6,93  (64%) 
 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Sia 1494,63   +4,29  (60%)  Anders 1359,65   -4,29  (40%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Robert 1573,6   +4,11  (62%)  Fredrik 1416,04   -4,11  (38%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Micke 1663,97   +3,01  (72%)  Cilla 1354,73   -3,01  (28%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Dan 1580,38   +6,23  (42%)  Jocke 1685   -6,23  (58%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Mehmet 1527,49   +6,9  (36%)  Patrick 1719,45   -6,9  (64%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Zou 1498,59   +7,14  (34%)  Ali 1723,09   -7,14  (66%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Sia 1500,55   +5,92  (45%)  Robert 1567,68   -5,92  (55%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Dan 1586,34   +5,96  (45%)  Micke 1658,01   -5,96  (55%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Mehmet 1532,55   +5,06  (53%)  Zou 1493,53   -5,06  (47%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Sia 1506,53   +5,98  (44%)  Dan 1580,36   -5,98  (56%) 
2024-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 4 7 Mehmet 1537,63   +5,08  (53%)  Sia 1501,45   -5,08  (47%) 
 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 1 15 Dan 1552,04   +11,2  (30%)  Dennis 1744,67   -11,2  (70%) 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 1 15 Jocke 1702,3   +8,45  (47%)  Patrick 1726,35   -8,45  (53%) 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 1 15 Ali 1739,98   +5,09  (68%)  Robert 1569,49   -5,09  (32%) 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 1 15 Micke 1662,25   +9,24  (42%)  Johan 1731,24   -9,24  (58%) 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 2 17 Dan 1563,11   +11,07  (35%)  Jocke 1691,23   -11,07  (65%) 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 2 17 Micke 1672   +9,75  (43%)  Ali 1730,23   -9,75  (57%) 
2024-01-28 UBGF Uppsalamästerskapet 2024 3 19 Dan 1574,15   +11,04  (39%)  Micke 1660,96   -11,04  (61%) 
 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Ali 1736,92   +4,69  (56%)  Micke 1653,01   -4,69  (44%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Ani 1480,86   +5,35  (50%)  Olsian 1477,93   -5,35  (50%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Robert 1578,69   +4,66  (57%)  Sia 1490,34   -4,66  (43%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Johan 1727,37   +3,38  (68%)  Charlie 1472,62   -3,38  (32%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Mehmet 1515   +4,11  (62%)  Cilla 1357,74   -4,11  (38%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Zou 1496,59   +5,21  (52%)  Linnea 1475,79   -5,21  (48%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Anders 1360,21   +5,87  (46%)  Fredrik 1420,15   -5,87  (54%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Jocke 1701,67   +3,55  (67%)  Mika 1470,8   -3,55  (33%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Ali 1740,25   +3,33  (69%)  Ani 1477,53   -3,33  (31%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Johan 1731,48   +4,11  (62%)  Robert 1574,58   -4,11  (38%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Mehmet 1520,14   +5,14  (52%)  Zou 1491,45   -5,14  (48%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Anders 1368,03   +7,82  (27%)  Jocke 1693,85   -7,82  (73%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 7 Johan 1736,84   +5,36  (50%)  Ali 1734,89   -5,36  (50%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 7 Mehmet 1524,23   +4,09  (62%)  Anders 1363,94   -4,09  (38%) 
2024-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 4 7 Johan 1740,48   +3,64  (66%)  Mehmet 1520,59   -3,64  (34%) 
 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Micke 1653,37   +5,74  (47%)  Jocke 1698,12   -5,74  (53%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Robert 1578,72   +3,66  (66%)  Cilla 1361,85   -3,66  (34%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Ali 1739,09   +5,52  (49%)  Dennis 1755,87   -5,52  (51%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Dan 1538,37   +5,24  (51%)  Emil 1521,51   -5,24  (49%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Micke 1658,06   +4,69  (56%)  Robert 1574,03   -4,69  (44%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Dan 1545,23   +6,86  (36%)  Ali 1732,23   -6,86  (64%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Mehmet 1514,53   +4,09  (62%)  Anders 1354,34   -4,09  (38%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Patrick 1726,41   +3,07  (71%)  Fredrik 1426,02   -3,07  (29%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Micke 1662,45   +4,39  (59%)  Dan 1540,84   -4,39  (41%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Patrick 1730,05   +3,64  (66%)  Mehmet 1510,89   -3,64  (34%) 
2024-01-18 UBGF Torsdagsturnering VT#1 4 7 Patrick 1734,8   +4,75  (56%)  Micke 1657,7   -4,75  (44%) 
 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Johannes 1496,25   +5,49  (49%)  Mehmet 1510,44   -5,49  (51%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Åsa S 1484,47   +5,35  (50%)  Linnea 1481   -5,35  (50%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Micke 1654,16   +3,6  (66%)  Fredrik 1429,09   -3,6  (34%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Mats S 1497,58   +5,3  (51%)  Peter Thorander 1488,63   -5,3  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Ali 1738,66   +5,26  (51%)  Johan 1723,99   -5,26  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Dennis 1763,83   +3,56  (67%)  Dan 1533,13   -3,56  (33%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Ani 1466,84   +5,38  (50%)  Karaman 1466,75   -5,38  (50%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 1 7 Robert 1581,26   +4,63  (57%)  Lövet 1489,37   -4,63  (43%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 2 7 Johannes 1501,45   +5,2  (52%)  Åsa S 1479,27   -5,2  (48%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 2 7 Mats S 1504,11   +6,53  (39%)  Micke 1647,63   -6,53  (61%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 2 7 Dennis 1768,92   +5,09  (53%)  Ali 1733,57   -5,09  (47%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 2 7 Ani 1473,04   +6,2  (42%)  Robert 1575,06   -6,2  (58%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 3 7 Mats S 1509,38   +5,27  (51%)  Johannes 1496,18   -5,27  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 3 7 Ani 1480,57   +7,53  (30%)  Dennis 1761,39   -7,53  (70%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Consolation 4 7 Mats S 1514,44   +5,06  (53%)  Ani 1475,51   -5,06  (47%) 
 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Ola H 1505,97   +5,97  (51%)  Johannes 1490,76   -5,97  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Josef M 1506,23   +6,23  (49%)  Mehmet 1515,93   -6,23  (51%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Ulrika Hammarström 1505,84   +5,84  (52%)  Åsa S 1479,12   -5,84  (48%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Manouchehr 1505,92   +5,92  (52%)  Linnea 1486,35   -5,92  (48%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Patrick 1729,59   +3,22  (74%)  Fredrik 1432,69   -3,22  (26%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Jocke 1705,67   +5,54  (55%)  Micke 1650,56   -5,54  (45%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Anders 1363,04   +7,46  (39%)  Mats S 1492,28   -7,46  (61%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Henri V 1499,61   +6,07  (50%)  Peter Thorander 1493,93   -6,07  (50%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Essi 1508,33   +8,33  (32%)  Johan 1729,25   -8,33  (68%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Georg 1519,31   +8,27  (32%)  Ali 1733,4   -8,27  (68%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Charlie 1475,34   +8,88  (27%)  Dennis 1760,27   -8,88  (73%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Erik Z 1506,45   +6,45  (47%)  Dan 1536,69   -6,45  (53%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Cilla 1370,2   +7,19  (41%)  Karaman 1472,13   -7,19  (59%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Jokern 1498,45   +5,74  (53%)  Ani 1461,46   -5,74  (47%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Konrad 1506,04   +6  (51%)  Lövet 1494   -6  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 1 9 Azad 1506,86   +6,86  (44%)  Robert 1576,63   -6,86  (56%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Ola H 1511,97   +6  (51%)  Josef M 1500,23   -6  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Ulrika Hammarström 1511,84   +6  (51%)  Manouchehr 1499,92   -6  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Jocke 1711,92   +6,25  (49%)  Patrick 1723,34   -6,25  (51%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Henri V 1504,22   +4,61  (62%)  Anders 1358,43   -4,61  (38%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Essi 1514,44   +6,11  (50%)  Georg 1513,2   -6,11  (50%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Charlie 1481,66   +6,32  (48%)  Erik Z 1500,13   -6,32  (52%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Jokern 1503,14   +4,69  (62%)  Cilla 1365,51   -4,69  (38%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 2 9 Konrad 1512,05   +6,01  (51%)  Azad 1500,85   -6,01  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 3 9 Ola H 1517,97   +6  (51%)  Ulrika Hammarström 1505,84   -6  (49%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 3 9 Henri V 1512,28   +8,06  (34%)  Jocke 1703,86   -8,06  (66%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 3 9 Essi 1520,1   +5,66  (54%)  Charlie 1476   -5,66  (46%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 3 9 Jokern 1509,23   +6,09  (50%)  Konrad 1505,96   -6,09  (50%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 4 9 Ola H 1523,91   +5,94  (52%)  Henri V 1506,34   -5,94  (48%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 4 9 Essi 1525,99   +5,89  (52%)  Jokern 1503,34   -5,89  (48%) 
2024-01-13 UBGF Nyårsrullen 2024 - Main 5 9 Ola H 1529,93   +6,02  (51%)  Essi 1519,97   -6,02  (49%) 
 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 1 5 Micke 1660,21   +3,27  (64%)  Albert 1439,78   -3,27  (36%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 1 5 Cilla 1365,33   +5,54  (39%)  Dan 1543,14   -5,54  (61%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 1 5 Razmik 1512,45   +4,08  (55%)  Fredrik 1435,91   -4,08  (45%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 1 5 Jocke 1703,1   +3,49  (61%)  Mehmet 1522,16   -3,49  (39%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 2 5 Johan 1727,77   +4,11  (55%)  Micke 1656,1   -4,11  (45%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 2 5 Dennis 1774,82   +2,32  (74%)  Cilla 1363,01   -2,32  (26%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 2 5 Robert 1581,34   +4,1  (55%)  Razmik 1508,35   -4,1  (45%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 2 5 Jocke 1706,42   +3,32  (63%)  Sia 1495   -3,32  (37%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 3 7 Johan 1733,44   +5,67  (47%)  Dennis 1769,15   -5,67  (53%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 3 7 Robert 1587,63   +6,29  (42%)  Jocke 1700,13   -6,29  (58%) 
2023-12-14 UBGF Poängjaktsslutspel 4 7 Johan 1737,58   +4,14  (62%)  Robert 1583,49   -4,14  (38%) 
 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Micke 1659,35   +3,88  (57%)  Dan 1548,68   -3,88  (43%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Sia 1501,9   +6,03  (33%)  Dennis 1772,5   -6,03  (67%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Anders 1358,85   +5,22  (42%)  Karaman 1479,32   -5,22  (58%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Robert 1572,18   +3,76  (58%)  Fredrik 1439,99   -3,76  (42%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Johan 1710,55   +3,47  (62%)  Mehmet 1525,65   -3,47  (38%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Razmik 1511,72   +3,65  (60%)  Cilla 1359,79   -3,65  (40%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Ali 1742,83   +2,86  (68%)  Albert 1443,05   -2,86  (32%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Micke 1662,93   +3,58  (60%)  Sia 1498,32   -3,58  (40%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Robert 1575,45   +3,27  (64%)  Anders 1355,58   -3,27  (36%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Johan 1713,9   +3,35  (63%)  Razmik 1508,37   -3,35  (37%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Ali 1747,23   +4,4  (51%)  Patrick 1726,37   -4,4  (49%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 3 7 Robert 1581,44   +5,99  (44%)  Micke 1656,94   -5,99  (56%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 3 7 Johan 1719,46   +5,56  (48%)  Ali 1741,67   -5,56  (52%) 
2023-12-07 UBGF Torsdagsturnering HT#15 4 7 Johan 1723,66   +4,2  (61%)  Robert 1577,24   -4,2  (39%) 
 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Ali 1745,53   +3,42  (62%)  Dan 1552,56   -3,42  (38%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Robert 1557,57   +5,56  (38%)  Ali 1739,97   -5,56  (62%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Jocke 1706,08   +3,05  (66%)  Fredrik 1443,75   -3,05  (34%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Albert 1443,3   +4,06  (55%)  Cilla 1363,44   -4,06  (45%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Micke 1662,46   +3,64  (60%)  Razmik 1508,07   -3,64  (40%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 7 Robert 1564,04   +6,47  (40%)  Jocke 1699,61   -6,47  (60%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 7 Albert 1450,29   +6,99  (35%)  Micke 1655,47   -6,99  (65%) 
2023-11-30 UBGF Torsdagsturnering HT#14 4 7 Robert 1568,42   +4,38  (59%)  Albert 1445,91   -4,38  (41%) 
 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Albert 1428,81   +5,23  (42%)  Robert 1552,01   -5,23  (58%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Patrick 1736,93   +4,33  (52%)  Jocke 1703,03   -4,33  (48%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Sia 1499,42   +4,22  (53%)  Fredrik 1446,8   -4,22  (47%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Micke 1662,35   +2,81  (69%)  Anders 1353,63   -2,81  (31%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Mehmet 1527,04   +4,44  (51%)  Razmik 1511,71   -4,44  (49%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Albert 1434,97   +6,16  (32%)  Patrick 1730,77   -6,16  (68%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Micke 1665,9   +3,55  (61%)  Sia 1495,87   -3,55  (39%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Mehmet 1532,56   +5,52  (39%)  Johan 1707,08   -5,52  (61%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Dennis 1772,28   +2,35  (74%)  Cilla 1367,5   -2,35  (26%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 7 Albert 1442,05   +7,08  (34%)  Micke 1658,82   -7,08  (66%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 7 Dennis 1775,72   +3,44  (68%)  Mehmet 1529,12   -3,44  (32%) 
2023-11-23 UBGF Torsdagsturnering HT#13 4 7 Dennis 1778,53   +2,81  (74%)  Albert 1439,24   -2,81  (26%) 
 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 1 15 Ali 1751,5   +4,7  (70%)  Dan 1555,98   -4,7  (30%) 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 1 15 Johan 1692,8   +8,28  (48%)  Jocke 1707,36   -8,28  (52%) 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 1 15 Dennis 1772,73   +4,12  (74%)  Einar 1537,01   -4,12  (26%) 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 1 15 Patrick 1740,21   +6,59  (59%)  Micke 1659,54   -6,59  (41%) 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 2 17 Johan 1702,19   +9,39  (45%)  Ali 1742,11   -9,39  (55%) 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 2 17 Dennis 1780,34   +7,61  (56%)  Patrick 1732,6   -7,61  (44%) 
2023-11-19 UBGF Uppsalamästerskap 2023 3 19 Johan 1712,6   +10,41  (43%)  Dennis 1769,93   -10,41  (57%) 
 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Albert 1415,07   +4,93  (46%)  Karaman 1484,54   -4,93  (54%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Razmik 1521,23   +5,36  (41%)  Micke 1666,13   -5,36  (59%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Linnea 1497,48   +4,51  (50%)  Sia 1495,2   -4,51  (50%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Cilla 1367,32   +5,41  (40%)  Mehmet 1522,6   -5,41  (60%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Fredrik 1453,99   +5,99  (34%)  Jocke 1715,64   -5,99  (66%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Patrick 1724,97   +2,52  (72%)  Anders 1356,44   -2,52  (28%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Albert 1420,15   +5,08  (44%)  Razmik 1516,15   -5,08  (56%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Robert 1563,67   +4,51  (50%)  Dan 1560,68   -4,51  (50%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Cilla 1372,53   +5,21  (42%)  Linnea 1492,27   -5,21  (58%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Patrick 1727,94   +2,97  (67%)  Fredrik 1451,02   -2,97  (33%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 3 7 Albert 1426,58   +6,43  (40%)  Robert 1557,24   -6,43  (60%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 3 7 Patrick 1730,62   +2,68  (75%)  Cilla 1369,85   -2,68  (25%) 
2023-11-16 UBGF Torsdagsturnering HT#12 4 7 Patrick 1733,62   +3  (72%)  Albert 1423,58   -3  (28%) 
 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Fredrik 1442,22   +5,2  (43%)  Robert 1559,16   -5,2  (57%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Razmik 1520,02   +4,79  (47%)  Dan 1565,19   -4,79  (53%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Micke 1663,73   +2,85  (68%)  Cilla 1361,91   -2,85  (32%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Anders 1363,58   +4,79  (47%)  Albert 1410,14   -4,79  (53%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Fredrik 1446,99   +4,77  (47%)  Karaman 1489,47   -4,77  (53%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 7 Micke 1667,88   +4,15  (61%)  Razmik 1515,87   -4,15  (39%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 7 Fredrik 1451,61   +4,62  (57%)  Anders 1358,96   -4,62  (43%) 
2023-11-09 UBGF Torsdagsturnering HT#11 4 7 Micke 1671,49   +3,61  (66%)  Fredrik 1448   -3,61  (34%) 
 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Mehmet 1527,57   +5,29  (42%)  Micke 1660,88   -5,29  (58%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Karaman 1498,55   +4,17  (54%)  Fredrik 1437,02   -4,17  (46%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Razmik 1518,63   +4,82  (47%)  Dan 1569,98   -4,82  (53%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Patrick 1709,42   +3,33  (63%)  Sia 1499,71   -3,33  (37%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Robert 1562,53   +3,36  (63%)  Anders 1358,79   -3,36  (37%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Ali 1752,34   +4,13  (54%)  Johan 1684,52   -4,13  (46%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Mehmet 1531,88   +4,31  (52%)  Karaman 1494,24   -4,31  (48%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Patrick 1712,82   +3,4  (62%)  Razmik 1515,23   -3,4  (38%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Robert 1568,07   +5,54  (39%)  Ali 1746,8   -5,54  (61%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Dennis 1770,66   +2,35  (74%)  Cilla 1364,76   -2,35  (26%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 7 Patrick 1716,69   +3,87  (64%)  Mehmet 1528,01   -3,87  (36%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 7 Dennis 1774,37   +3,71  (66%)  Robert 1564,36   -3,71  (34%) 
2023-11-02 UBGF Torsdagsturnering HT#10 4 7 Patrick 1722,45   +5,76  (46%)  Dennis 1768,61   -5,76  (54%) 
 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Jocke 1727,44   +3,35  (63%)  Mehmet 1522,28   -3,35  (37%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Karaman 1488,01   +5,54  (39%)  Micke 1666,17   -5,54  (61%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Sia 1504,47   +4,58  (49%)  Razmik 1513,81   -4,58  (51%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Albert 1418,91   +6,12  (32%)  Patrick 1706,09   -6,12  (68%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Robert 1544,12   +3,93  (56%)  Fredrik 1441,19   -3,93  (44%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Johan 1693,97   +2,7  (70%)  Anders 1362,15   -2,7  (30%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Dan 1579,77   +3,31  (63%)  Cilla 1367,11   -3,31  (37%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Karaman 1493,82   +5,81  (36%)  Jocke 1721,63   -5,81  (64%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Sia 1508,45   +3,98  (56%)  Albert 1414,93   -3,98  (44%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Robert 1549,44   +5,32  (41%)  Johan 1688,65   -5,32  (59%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Linnea 1497,85   +4,97  (45%)  Dan 1574,8   -4,97  (55%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 3 7 Karaman 1499,23   +5,41  (50%)  Sia 1503,04   -5,41  (50%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 3 7 Robert 1554,32   +4,88  (55%)  Linnea 1492,97   -4,88  (45%) 
2023-10-26 UBGF Torsdagsturnering HT#9 4 7 Robert 1559,17   +4,85  (55%)  Karaman 1494,38   -4,85  (45%) 
 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - consolation 1 9 Karaman 1482,4   +4,9  (60%)  Anders 1364,85   -4,9  (40%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - consolation 1 9 Simon 1325,64   +7,37  (40%)  Fredrik 1445,12   -7,37  (60%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - consolation 2 11 Micke 1667,07   +3,72  (72%)  Albert 1412,79   -3,72  (28%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - consolation 2 11 Karaman 1487,11   +4,71  (65%)  Simon 1320,93   -4,71  (35%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - consolation 3 13 Micke 1671,71   +4,64  (69%)  Karaman 1482,47   -4,64  (31%) 
 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 1 13 Cilla 1375,08   +8,98  (40%)  Karaman 1477,5   -8,98  (60%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 1 13 Dan 1553,24   +5,37  (64%)  Albert 1416,51   -5,37  (36%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 1 13 Jocke 1730,98   +2,68  (82%)  Anders 1369,75   -2,68  (18%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 1 13 Ali 1752,33   +6,07  (59%)  Micke 1663,35   -6,07  (41%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 2 13 Dan 1557,9   +4,66  (68%)  Cilla 1370,42   -4,66  (32%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 2 13 Ali 1759,22   +6,89  (54%)  Jocke 1724,09   -6,89  (46%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 2 13 Razmik 1526,15   +6,3  (58%)  Fredrik 1452,49   -6,3  (42%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 2 13 Mehmet 1525,42   +4,4  (70%)  Simon 1318,27   -4,4  (30%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 3 15 Dan 1568,91   +11,01  (31%)  Ali 1748,21   -11,01  (69%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 3 15 Mehmet 1533,18   +7,76  (52%)  Razmik 1518,39   -7,76  (48%) 
2023-10-22 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2023 - main 4 17 Dan 1576,46   +7,55  (56%)  Mehmet 1525,63   -7,55  (44%) 
 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Johan 1696,89   +2,7  (70%)  Cilla 1366,1   -2,7  (30%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Sia 1492,22   +4,33  (52%)  Fredrik 1458,79   -4,33  (48%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Albert 1425,64   +4,88  (46%)  Karaman 1486,48   -4,88  (54%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Dan 1549,85   +4,35  (52%)  Razmik 1519,85   -4,35  (48%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Patrick 1702,12   +4,68  (48%)  Jocke 1728,3   -4,68  (52%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Sia 1497,84   +5,62  (38%)  Johan 1691,27   -5,62  (62%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Dan 1553,61   +3,76  (58%)  Albert 1421,88   -3,76  (42%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Patrick 1705,69   +3,57  (60%)  Robert 1540,19   -3,57  (40%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Anders 1375,26   +6,15  (32%)  Micke 1669,42   -6,15  (68%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 3 7 Sia 1503,58   +5,74  (47%)  Dan 1547,87   -5,74  (53%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 3 7 Patrick 1708,52   +2,83  (74%)  Anders 1372,43   -2,83  (26%) 
2023-10-19 UBGF Torsdagsturnering HT#8 4 7 Patrick 1712,21   +3,69  (66%)  Sia 1499,89   -3,69  (34%) 
 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Mehmet 1525,37   +5,39  (40%)  Micke 1675,57   -5,39  (60%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Dan 1547,17   +3,79  (58%)  Albert 1420,76   -3,79  (42%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Jocke 1727,02   +2,57  (72%)  Anders 1369,11   -2,57  (28%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Cilla 1371,48   +5,22  (42%)  Karaman 1491,36   -5,22  (58%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Fredrik 1460,38   +4,68  (48%)  Sia 1487,89   -4,68  (52%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Dan 1551,52   +4,35  (52%)  Mehmet 1521,02   -4,35  (48%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 3 7 Jocke 1729,7   +2,68  (75%)  Cilla 1368,8   -2,68  (25%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 3 7 Fredrik 1466,4   +6,02  (44%)  Dan 1545,5   -6,02  (56%) 
2023-10-12 UBGF Torsdagsturnering HT#7 4 7 Jocke 1732,98   +3,28  (69%)  Fredrik 1463,12   -3,28  (31%) 
 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Razmik 1519,51   +4,36  (52%)  Lisa 1491,26   -4,36  (48%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Cilla 1369,88   +6,23  (31%)  Micke 1680,96   -6,23  (69%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Dan 1546,98   +5,37  (41%)  Johan 1694,19   -5,37  (59%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Patrick 1700,55   +3,49  (61%)  Mehmet 1519,98   -3,49  (39%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Sia 1476,08   +4,64  (49%)  Karaman 1496,58   -4,64  (51%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Simon 1326,29   +5,09  (44%)  Albert 1424,55   -5,09  (56%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Razmik 1523,13   +3,62  (60%)  Cilla 1366,26   -3,62  (40%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Patrick 1704,15   +3,6  (60%)  Dan 1543,38   -3,6  (40%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Sia 1479,7   +3,62  (60%)  Simon 1322,67   -3,62  (40%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Jocke 1731,68   +2,98  (67%)  Fredrik 1455,7   -2,98  (33%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 3 7 Razmik 1529,84   +6,71  (38%)  Patrick 1697,44   -6,71  (62%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 3 7 Sia 1486,93   +7,23  (33%)  Jocke 1724,45   -7,23  (67%) 
2023-10-05 UBGF Torsdagsturnering HT#6 4 7 Sia 1492,57   +5,64  (48%)  Razmik 1524,2   -5,64  (52%) 
 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Sia 1471,29   +3,9  (57%)  Cilla 1363,65   -3,9  (43%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Robert 1548,68   +5,39  (40%)  Johan 1699,56   -5,39  (60%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Dan 1536,59   +4,27  (53%)  Linnea 1492,88   -4,27  (47%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Razmik 1519,52   +4,38  (52%)  Lisa 1495,62   -4,38  (48%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Fredrik 1463,98   +3,99  (56%)  Anders 1371,68   -3,99  (44%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Simon 1318,51   +5,38  (41%)  Ani 1467,2   -5,38  (59%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Patrick 1685,82   +4,77  (47%)  Jocke 1728,7   -4,77  (53%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Sia 1476,21   +4,92  (46%)  Robert 1543,76   -4,92  (54%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Dan 1540,96   +4,37  (52%)  Razmik 1515,15   -4,37  (48%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Simon 1323,81   +5,3  (42%)  Fredrik 1458,68   -5,3  (58%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Patrick 1690,33   +4,51  (50%)  Micke 1687,19   -4,51  (50%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 3 7 Dan 1545,73   +4,77  (56%)  Sia 1471,44   -4,77  (44%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 3 7 Patrick 1692,94   +2,61  (76%)  Simon 1321,2   -2,61  (24%) 
2023-09-28 UBGF Torsdagsturnering HT#5 4 7 Patrick 1697,06   +4,12  (62%)  Dan 1541,61   -4,12  (38%) 
 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Patrick 1683,04   +3,66  (60%)  Dan 1532,32   -3,66  (40%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Fredrik 1463,23   +4,02  (56%)  Anders 1375,67   -4,02  (44%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Johan 1690,95   +2,74  (70%)  Cilla 1367,55   -2,74  (30%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Razmik 1518,64   +5,74  (37%)  Jocke 1733,47   -5,74  (63%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Patrick 1686,28   +3,24  (64%)  Fredrik 1459,99   -3,24  (36%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Johan 1694,45   +3,5  (61%)  Razmik 1515,14   -3,5  (39%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Micke 1693,41   +3,66  (60%)  Robert 1543,29   -3,66  (40%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Sia 1470,95   +3,62  (60%)  Simon 1313,13   -3,62  (40%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 3 7 Johan 1699,68   +5,23  (51%)  Patrick 1681,05   -5,23  (49%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 3 7 Micke 1696,97   +3,56  (67%)  Sia 1467,39   -3,56  (33%) 
2023-09-21 UBGF Torsdagsturnering HT#4 4 7 Johan 1704,95   +5,27  (51%)  Micke 1691,7   -5,27  (49%) 
 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Dan 1530,32   +4,11  (55%)  Fredrik 1459,21   -4,11  (45%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Robert 1551,54   +4,17  (54%)  Zou 1491,38   -4,17  (46%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Micke 1694,24   +2,78  (69%)  Anders 1379,69   -2,78  (31%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Johan 1690,27   +3,26  (64%)  Sia 1467,33   -3,26  (36%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Dan 1534,91   +4,59  (49%)  Robert 1546,95   -4,59  (51%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Johan 1694,76   +4,49  (50%)  Micke 1689,75   -4,49  (50%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Simon 1320,52   +4,81  (47%)  Cilla 1370,29   -4,81  (53%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Mehmet 1514,22   +4,25  (53%)  Charlie 1466,46   -4,25  (47%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 3 7 Dan 1541,46   +6,55  (39%)  Johan 1688,21   -6,55  (61%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 3 7 Mehmet 1517,99   +3,77  (65%)  Simon 1316,75   -3,77  (35%) 
2023-09-14 UBGF Torsdagsturnering HT#3 4 7 Mehmet 1523,47   +5,48  (49%)  Dan 1535,98   -5,48  (51%) 
 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 1 5 Jocke 1736,13   +4,26  (53%)  Micke 1691,46   -4,26  (47%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 1 5 Dan 1529,52   +4,34  (52%)  Linnea 1497,15   -4,34  (48%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 1 5 Johan 1688,64   +2,82  (69%)  Anders 1382,47   -2,82  (31%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Jocke 1739,44   +3,31  (63%)  Dan 1526,21   -3,31  (37%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Johan 1691,92   +3,28  (64%)  Ani 1472,58   -3,28  (36%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Dennis 1758,48   +2,92  (68%)  Sia 1470,59   -2,92  (32%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Patrick 1684,07   +3,73  (59%)  Robert 1547,37   -3,73  (41%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 3 7 Jocke 1744,35   +4,91  (54%)  Johan 1687,01   -4,91  (46%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 3 7 Dennis 1763,17   +4,69  (56%)  Patrick 1679,38   -4,69  (44%) 
2023-09-07 UBGF Torsdagsturnering HT#2 4 7 Dennis 1768,31   +5,14  (52%)  Jocke 1739,21   -5,14  (48%) 
 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Mehmet 1508,86   +4,45  (51%)  Zou 1495,55   -4,45  (49%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Razmik 1517,42   +4,57  (50%)  Dan 1525,18   -4,57  (50%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Dennis 1753,73   +2,52  (72%)  Anders 1385,29   -2,52  (28%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Jocke 1736,24   +2,28  (75%)  Simon 1315,71   -2,28  (25%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Robert 1551,44   +4,28  (53%)  Mattias 1509,11   -4,28  (47%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Fredrik 1467,31   +3,99  (56%)  Cilla 1375,1   -3,99  (44%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Johan 1670,99   +3,4  (62%)  Sia 1473,51   -3,4  (38%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Patrick 1684,89   +3,45  (62%)  Dan B 1496,55   -3,45  (38%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Mehmet 1513,38   +4,52  (50%)  Razmik 1512,9   -4,52  (50%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Dennis 1758,1   +4,37  (52%)  Jocke 1731,87   -4,37  (48%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Robert 1555,43   +3,99  (56%)  Fredrik 1463,32   -3,99  (44%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Johan 1675,54   +4,55  (50%)  Patrick 1680,34   -4,55  (50%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 3 7 Dennis 1761,51   +3,41  (68%)  Mehmet 1509,97   -3,41  (32%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 3 7 Johan 1679,87   +4,33  (60%)  Robert 1551,1   -4,33  (40%) 
2023-08-31 UBGF Torsdagsturnering HT#1 4 7 Johan 1685,82   +5,95  (45%)  Dennis 1755,56   -5,95  (55%) 
 
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 1 5 Dan 1533,16   +3,69  (59%)  Anders 1387,81   -3,69  (41%)  Stream
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 1 5 Fredrik 1467,53   +4,01  (56%)  Cilla 1379,09   -4,01  (44%) 
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 1 5 Dennis 1756,06   +2,96  (67%)  Sia 1476,91   -2,96  (33%)  Stream
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 1 5 Johan 1668,9   +3,17  (65%)  Albert 1429,64   -3,17  (35%) 
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 2 5 Jocke 1725,23   +3,41  (62%)  Dan 1529,75   -3,41  (38%)  Stream
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 2 5 Razmik 1516,51   +4,21  (53%)  Fredrik 1463,32   -4,21  (47%) 
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 2 5 Micke 1695,68   +4,85  (46%)  Dennis 1751,21   -4,85  (54%)  Stream
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 2 5 Johan 1672,7   +3,8  (58%)  Robert 1547,16   -3,8  (42%) 
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 3 7 Jocke 1728,89   +3,66  (66%)  Razmik 1512,85   -3,66  (34%)  Stream
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 3 7 Micke 1700,79   +5,11  (52%)  Johan 1667,59   -5,11  (48%)  Stream
2023-06-01 UBGF Poängjaktsslutspel våren 2023 4 7 Jocke 1733,96   +5,07  (53%)  Micke 1695,72   -5,07  (47%)  Stream
 
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Robert 1550,04   +3,85  (58%)  Albert 1432,81   -3,85  (42%) 
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Dan 1534,64   +4,39  (51%)  Razmik 1512,3   -4,39  (49%) 
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Cilla 1386,15   +4,56  (50%)  Anders 1391,5   -4,56  (50%)  Stream
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 7 Robert 1555,21   +5,17  (52%)  Dan 1529,47   -5,17  (48%) 
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 7 Micke 1686,58   +3,05  (72%)  Cilla 1383,1   -3,05  (28%)  Stream
2023-05-25 UBGF Torsdagsturnering VT#20 3 7 Micke 1690,83   +4,25  (60%)  Robert 1550,96   -4,25  (40%)  Stream
 
2023-05-18 UBGF Torsdagsturnering VT#19 1 7 Robert 1552,77   +4  (63%)  Cilla 1381,59   -4  (37%) 
2023-05-18 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 7 Anders 1396,06   +6,58  (39%)  Robert 1546,19   -6,58  (61%) 
 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 1 5 Jocke 1727,41   +4,27  (53%)  Micke 1683,53   -4,27  (47%)  Stream
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 1 5 Dan 1528,29   +5,4  (40%)  Patrick 1681,44   -5,4  (60%) 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 1 5 Albert 1439,46   +4,97  (45%)  Razmik 1516,69   -4,97  (55%) 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Dan 1533,88   +5,59  (38%)  Jocke 1721,82   -5,59  (62%) 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Dennis 1746,83   +2,8  (69%)  Albert 1436,66   -2,8  (31%) 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Johan 1673,23   +3,8  (58%)  Robert 1548,77   -3,8  (42%)  Stream
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Cilla 1380,73   +5,24  (42%)  Mehmet 1504,41   -5,24  (58%) 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 3 7 Dennis 1750,46   +3,63  (66%)  Dan 1530,25   -3,63  (34%) 
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 3 7 Cilla 1388,23   +7,5  (30%)  Johan 1665,73   -7,5  (70%)  Stream
2023-05-11 UBGF Torsdagsturnering VT#18 4 7 Dennis 1753,1   +2,64  (75%)  Cilla 1385,59   -2,64  (25%) 
 
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Jocke 1729,84   +3,34  (63%)  Dan 1522,89   -3,34  (37%) 
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Robert 1550,15   +3,6  (60%)  Anders 1389,48   -3,6  (40%) 
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Albert 1437,91   +4,16  (54%)  Cilla 1375,49   -4,16  (46%)  Stream
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT#17 2 7 Robert 1556,85   +6,7  (38%)  Jocke 1723,14   -6,7  (62%)  Stream
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT#17 2 7 Micke 1683,52   +3,42  (68%)  Albert 1434,49   -3,42  (32%)  Stream
2023-05-04 UBGF Torsdagsturnering VT#17 3 7 Micke 1687,8   +4,28  (60%)  Robert 1552,57   -4,28  (40%)  Stream
 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Johan 1656,63   +3,74  (58%)  Razmik 1521,66   -3,74  (42%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Fredrik 1466,92   +4,99  (45%)  Robert 1546,55   -4,99  (55%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Albert 1432,19   +4,8  (47%)  Sia 1479,87   -4,8  (53%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Einar 1546,25   +3,57  (60%)  Cilla 1379,65   -3,57  (40%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Johan 1660,03   +3,4  (62%)  Fredrik 1463,52   -3,4  (38%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Albert 1437,31   +5,12  (43%)  Einar 1541,13   -5,12  (57%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Jocke 1728,73   +3,37  (63%)  Dan 1526,23   -3,37  (37%)  Stream
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Mehmet 1513,26   +3,83  (58%)  Anders 1393,08   -3,83  (42%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 3 7 Johan 1663,59   +3,56  (67%)  Albert 1433,75   -3,56  (33%) 
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 3 7 Jocke 1732,34   +3,61  (66%)  Mehmet 1509,65   -3,61  (34%)  Stream
2023-04-27 UBGF Torsdagsturnering VT#16 4 7 Johan 1669,43   +5,84  (46%)  Jocke 1726,5   -5,84  (54%)  Stream
 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Dennis 1749,66   +2,99  (67%)  Ani 1475,86   -2,99  (33%)  Stream
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Robert 1544,08   +3,68  (59%)  Anders 1396,91   -3,68  (41%) 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Micke 1682,88   +4,77  (47%)  Jocke 1725,36   -4,77  (53%)  Stream
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Razmik 1529   +4,41  (51%)  Mehmet 1509,43   -4,41  (49%) 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Robert 1549,71   +5,63  (38%)  Dennis 1744,03   -5,63  (62%) 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Micke 1686,48   +3,6  (60%)  Razmik 1525,4   -3,6  (40%)  Stream
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Cilla 1386,53   +5,35  (41%)  Dan 1529,6   -5,35  (59%) 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Johan 1645,03   +3,48  (62%)  Match (6,28 vs 14,28) Fredrik 1461,93   -3,48  (38%) 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 3 7 Robert 1556,09   +6,38  (41%)  Micke 1680,1   -6,38  (59%)  Stream
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 3 7 Johan 1648,34   +3,31  (69%)  Match (5,64 vs 7,11) Cilla 1383,22   -3,31  (31%) 
2023-04-20 UBGF Torsdagsturnering VT#15 4 7 Johan 1652,89   +4,55  (58%)  Robert 1551,54   -4,55  (42%)  Stream
 
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 1 5 Johan 1646,66   +3,82  (58%)  Match (5,14 vs 15,38) Razmik 1524,59   -3,82  (42%)  Stream
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 1 5 Micke 1669,59   +3,01  (67%)  Anders 1400,59   -3,01  (33%) 
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 1 5 Dennis 1754,43   +2,5  (72%)  Cilla 1381,18   -2,5  (28%) 
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 1 5 Albert 1423,04   +5,2  (42%)  Robert 1540,4   -5,2  (58%)  Stream
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 7 Micke 1674,7   +5,11  (52%)  Match (10,83 vs 7,03) Johan 1641,55   -5,11  (48%)  Stream
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 7 Albert 1430,8   +7,76  (28%)  Dennis 1746,67   -7,76  (72%)  Stream
2023-04-13 UBGF Torsdagsturnering VT#14 3 7 Micke 1678,11   +3,41  (68%)  Match (10,75 vs 19,61) Albert 1427,39   -3,41  (32%)  Stream
 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Jocke 1734,18   +4,63  (49%)  Match (5,98 vs 3,78) Dennis 1751,93   -4,63  (51%)  Stream
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Fredrik 1468,41   +5,52  (39%)  Match (13,92 vs 8,06) Johan 1642,84   -5,52  (61%)  Stream
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Harry 1504,58   +4,58  (50%)  Mattias 1513,39   -4,58  (50%) 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Patrick 1692,37   +4,37  (52%)  Micke 1666,58   -4,37  (48%) 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Jocke 1737,18   +3  (67%)  Fredrik 1465,41   -3  (33%)  Stream
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Harry 1510,11   +5,53  (39%)  Patrick 1686,84   -5,53  (61%) 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Robert 1536,12   +4,48  (50%)  Razmik 1528,41   -4,48  (50%) 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Albert 1422,22   +4,98  (45%)  Linnea 1501,49   -4,98  (55%) 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 3 7 Harry 1517,16   +7,05  (34%)  Jocke 1730,13   -7,05  (66%)  Stream
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 3 7 Robert 1540,5   +4,38  (59%)  Albert 1417,84   -4,38  (41%) 
2023-04-06 UBGF Torsdagsturnering VT#12 4 7 Robert 1545,6   +5,1  (52%)  Harry 1512,06   -5,1  (48%)  Stream
 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Jocke 1717,78   +3,27  (64%)  Match (11,31 vs 8,19) Johannes 1496,73   -3,27  (36%)  Stream
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Sia 1487,86   +4,38  (52%)  Fredrik 1462,89   -4,38  (48%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Cilla 1386,57   +5,22  (42%)  Linnea 1506,47   -5,22  (58%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Micke 1672,99   +5,01  (45%)  Dennis 1756,56   -5,01  (55%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Georg 1504,58   +4,58  (49%)  Mehmet 1513,84   -4,58  (51%)  Stream
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Mattias 1522,55   +4,58  (49%)  Robert 1531,64   -4,58  (51%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Dan 1539,45   +3,74  (59%)  Anders 1403,6   -3,74  (41%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Razmik 1533,92   +3,85  (57%)  Albert 1417,24   -3,85  (43%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Jocke 1720,97   +3,19  (65%)  Sia 1484,67   -3,19  (35%)  Stream
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Micke 1675,88   +2,89  (68%)  Cilla 1383,68   -2,89  (32%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Georg 1509,16   +4,58  (50%)  Mattias 1517,97   -4,58  (50%)  Stream
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Razmik 1538,42   +4,5  (50%)  Dan 1534,95   -4,5  (50%) 
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 7 Jocke 1725,9   +4,93  (54%)  Micke 1670,95   -4,93  (46%)  Stream
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 7 Georg 1514,69   +5,53  (49%)  Razmik 1532,89   -5,53  (51%)  Stream
2023-03-30 UBGF Torsdagsturnering VT#11 4 7 Jocke 1729,55   +3,65  (66%)  Match (8,81 vs 11,24) Georg 1511,04   -3,65  (34%)  Stream
 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Razmik 1535,25   +4,2  (54%)  Ani 1478,85   -4,2  (46%) 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Albert 1411,75   +4,85  (46%)  Fredrik 1467,27   -4,85  (54%) 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Johan 1652,73   +3  (67%)  Match (5,51 vs 38,21) Cilla 1381,35   -3  (33%)  Stream
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Micke 1670,88   +3,04  (66%)  Anders 1407,34   -3,04  (34%) 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Jocke 1704,07   +3,34  (63%)  Vera 1496,66   -3,34  (37%) 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Albert 1416,93   +5,18  (43%)  Razmik 1530,07   -5,18  (57%) 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Micke 1675,25   +4,37  (52%)  Match (5,73 vs 2,94) Johan 1648,36   -4,37  (48%)  Stream
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Jocke 1707,61   +3,54  (61%)  Robert 1536,22   -3,54  (39%)  Stream
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Linnea 1515,48   +4,64  (49%)  Dan 1535,71   -4,64  (51%) 
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 7 Albert 1424,2   +7,27  (32%)  Micke 1667,98   -7,27  (68%)  Stream
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 7 Jocke 1711,4   +3,79  (65%)  Match (8,63 vs 15,86) Linnea 1511,69   -3,79  (35%)  Stream
2023-03-23 UBGF Torsdagsturnering VT#10 4 7 Jocke 1714,51   +3,11  (71%)  Albert 1421,09   -3,11  (29%)  Stream
 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 5 Mehmet 1521,95   +4,3  (52%)  Olsian 1483,28   -4,3  (48%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 5 Jocke 1688,18   +3,35  (63%)  Match (4,52 vs 9,06) Ani 1483,05   -3,35  (37%)  Stream
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 5 Sia 1488,43   +4,83  (47%)  Dan 1540,35   -4,83  (53%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 5 Albert 1405,1   +5,99  (34%)  Micke 1667,84   -5,99  (66%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 5 Jocke 1691,71   +3,53  (61%)  Match (19,36 vs 12,71) Mehmet 1518,42   -3,53  (39%)  Stream
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 5 Albert 1410,05   +4,95  (45%)  Sia 1483,48   -4,95  (55%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 5 Robert 1543,34   +3,61  (60%)  Cilla 1384,35   -3,61  (40%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 5 Dennis 1763,86   +2,59  (71%)  Anders 1410,38   -2,59  (29%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 3 7 Jocke 1694,86   +3,15  (71%)  Albert 1406,9   -3,15  (29%)  Stream
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 3 7 Dennis 1767,44   +3,58  (67%)  Robert 1539,76   -3,58  (33%) 
2023-03-16 UBGF Torsdagsturnering VT#9 4 7 Jocke 1700,73   +5,87  (45%)  Match (10,24 vs 6,91) Dennis 1761,57   -5,87  (55%)  Stream
 
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 5 Robert 1540,67   +5,69  (37%)  Ali 1746,26   -5,69  (63%) 
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 5 Jocke 1690,33   +2,84  (68%)  Cilla 1387,96   -2,84  (32%)  Stream
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 5 Micke 1663,99   +3,04  (66%)  Albert 1399,11   -3,04  (34%) 
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 5 Dan 1544,22   +4,45  (51%)  Razmik 1531,05   -4,45  (49%) 
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 5 Robert 1545,03   +4,36  (52%)  Mehmet 1517,65   -4,36  (48%)  Stream
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 3 7 Micke 1669,49   +5,5  (49%)  Match (15,18 vs 5,52) Jocke 1684,83   -5,5  (51%)  Stream
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 3 7 Dan 1549,52   +5,3  (51%)  Robert 1539,73   -5,3  (49%)  Stream
2023-03-09 UBGF Torsdagsturnering VT#8 4 7 Micke 1673,83   +4,34  (60%)  Match (7,36 vs 11,25) Dan 1545,18   -4,34  (40%)  Stream
 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 5 Jocke 1674,45   +3,05  (66%)  Match (8,48 vs 28,18) Anders 1412,97   -3,05  (34%)  Stream
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 5 Cilla 1393,72   +5,38  (41%)  Einar 1542,68   -5,38  (59%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 5 Dennis 1765,81   +3,22  (64%)  Robert 1534,98   -3,22  (36%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 5 Ali 1753,35   +3,99  (56%)  Micke 1660,95   -3,99  (44%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 5 Ani 1489,74   +5,44  (40%)  Johan 1649,73   -5,44  (60%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 5 Patrick 1691,19   +3,34  (63%)  Sia 1483,6   -3,34  (37%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 5 Jocke 1677,37   +2,92  (68%)  Match (10,8 vs 18,64) Cilla 1390,8   -2,92  (32%)  Stream
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 5 Ali 1757,89   +4,54  (50%)  Dennis 1761,27   -4,54  (50%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 5 Patrick 1694,53   +3,34  (63%)  Ani 1486,4   -3,34  (37%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 5 Dan 1537,42   +4,51  (50%)  Razmik 1535,5   -4,51  (50%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Jocke 1683,31   +5,94  (45%)  Match (7,64 vs 12,17) Ali 1751,95   -5,94  (55%)  Stream
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Dan 1543,95   +6,53  (39%)  Patrick 1688   -6,53  (61%) 
2023-03-02 UBGF Torsdagsturnering VT#7 4 7 Jocke 1687,49   +4,18  (61%)  Match (9,87 vs 15,96) Dan 1539,77   -4,18  (39%)  Stream
 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 5 Robert 1536,08   +4,24  (53%)  Sia 1486,94   -4,24  (47%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 5 Dennis 1768,36   +3,19  (65%)  Dan 1532,91   -3,19  (35%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 5 Micke 1671,38   +3,08  (66%)  Anders 1416,02   -3,08  (34%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 5 Razmik 1526,54   +3,8  (58%)  Albert 1402,15   -3,8  (42%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 5 Ali 1752,74   +2,54  (72%)  Cilla 1388,34   -2,54  (28%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 5 Robert 1541,85   +5,77  (36%)  Dennis 1762,59   -5,77  (64%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Razmik 1532,98   +6,44  (40%)  Micke 1664,94   -6,44  (60%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Ali 1756,39   +3,65  (66%)  Robert 1538,2   -3,65  (34%) 
2023-02-23 UBGF Torsdagsturnering VT#6 4 7 Razmik 1540,01   +7,03  (35%)  Ali 1749,36   -7,03  (65%) 
 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 5 Jocke 1669,29   +3,46  (62%)  Match (3,25 vs 8,28) Ani 1484,3   -3,46  (38%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 5 Fredrik 1475,5   +4,8  (47%)  Razmik 1522,74   -4,8  (53%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 5 Dennis 1770,96   +2,47  (73%)  Cilla 1390,88   -2,47  (27%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 5 Dan 1534,55   +4,27  (53%)  Sia 1491,18   -4,27  (47%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 5 Jocke 1672,67   +3,38  (63%)  Match (3,63 vs 18,38) Fredrik 1472,12   -3,38  (37%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 5 Dan 1540,34   +5,79  (36%)  Dennis 1765,17   -5,79  (64%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 5 Albert 1409,41   +6,38  (29%)  Ali 1750,2   -6,38  (71%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 5 Johan 1646,2   +3,86  (57%)  Match (4,05 vs 8,68) Robert 1531,84   -3,86  (43%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Jocke 1676,91   +4,24  (60%)  Match (8,25 vs 9,59) Dan 1536,1   -4,24  (40%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Johan 1649,66   +3,46  (68%)  Match (5,69 vs 30,69) Albert 1405,95   -3,46  (32%) 
2023-02-16 UBGF Torsdagsturnering VT#5 4 7 Johan 1655,17   +5,51  (49%)  Match (3,9 vs 9,42) Jocke 1671,4   -5,51  (51%) 
 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 5 Razmik 1532,26   +3,87  (57%)  Anders 1419,1   -3,87  (43%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 5 Sia 1489,05   +6,02  (34%)  Ali 1756,58   -6,02  (66%)  Stream
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 5 Robert 1536,91   +3,75  (58%)  Albert 1403,03   -3,75  (42%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 5 Dan 1534,74   +5,28  (42%)  Match (12,49 vs 6,59) Jocke 1665,83   -5,28  (58%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 5 Johan 1646,57   +3,1  (66%)  Match (7,91 vs 18,21) Cilla 1393,35   -3,1  (34%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 5 Sia 1493,77   +4,72  (48%)  Razmik 1527,54   -4,72  (52%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 5 Robert 1541,37   +4,46  (51%)  Dan 1530,28   -4,46  (49%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 5 Patrick 1693,42   +4,23  (53%)  Match (3,02 vs 4,49) Johan 1642,34   -4,23  (47%)  Stream
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 5 Micke 1658,74   +3,54  (61%)  Ani 1487,76   -3,54  (39%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Sia 1499,44   +5,67  (47%)  Robert 1535,7   -5,67  (53%) 
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Micke 1664,31   +5,57  (48%)  Match (9,75 vs 5,8) Patrick 1687,85   -5,57  (52%)  Stream
2023-02-09 UBGF Torsdagsturnering VT#4 4 7 Micke 1668,3   +3,99  (63%)  Sia 1495,45   -3,99  (37%)  Stream
 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 5 Robert 1516,61   +4,4  (51%)  Anna K 1495,6   -4,4  (49%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 5 Ali 1768,47   +2,87  (68%)  Fredrik 1470,7   -2,87  (32%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 5 Cilla 1400,22   +4,56  (50%)  Albert 1406,78   -4,56  (50%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 5 Mehmet 1523,57   +3,94  (56%)  Anders 1422,97   -3,94  (44%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 5 Robert 1522,48   +5,87  (35%)  Ali 1762,6   -5,87  (65%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 5 Mehmet 1527,34   +3,77  (58%)  Cilla 1396,45   -3,77  (42%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 5 Dennis 1775,69   +2,96  (67%)  Gerhard 1497,04   -2,96  (33%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 5 Dan 1527,61   +4,53  (50%)  Razmik 1528,39   -4,53  (50%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Robert 1527,81   +5,33  (50%)  Mehmet 1522,01   -5,33  (50%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Dan 1534,81   +7,2  (33%)  Dennis 1768,49   -7,2  (67%) 
2023-02-02 UBGF Torsdagsturnering VT#3 4 7 Robert 1533,16   +5,35  (50%)  Dan 1529,46   -5,35  (50%) 
 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 5 Cilla 1399,98   +5,04  (44%)  Mattias T 1488,59   -5,04  (56%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Anders 1431,12   +4,32  (52%)  Cilla 1395,66   -4,32  (48%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Sia 1476,24   +5,48  (39%)  Johan 1643,47   -5,48  (61%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Dennis 1777,27   +2,93  (68%)  Ani 1491,3   -2,93  (32%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Linnea 1513,85   +4,51  (50%)  Robert 1512,21   -4,51  (50%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Ali 1768,9   +2,88  (68%)  Fredrik 1473,57   -2,88  (32%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Jocke 1675,04   +3,65  (60%)  Dan 1523,08   -3,65  (40%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Micke 1660,5   +4,69  (48%)  Match (4,24 vs 12,02) Patrick 1689,19   -4,69  (52%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 5 Razmik 1515,42   +3,92  (57%)  Albert 1411,34   -3,92  (43%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 5 Sia 1480,45   +4,21  (53%)  Anders 1426,91   -4,21  (47%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 5 Dennis 1780,28   +3,01  (67%)  Linnea 1510,84   -3,01  (33%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 5 Ali 1772,83   +3,93  (56%)  Match (4,64 vs 7,84) Jocke 1671,11   -3,93  (44%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 5 Razmik 1520,72   +5,3  (42%)  Micke 1655,2   -5,3  (58%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 4 7 Sia 1488   +7,55  (30%)  Dennis 1772,73   -7,55  (70%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 4 7 Razmik 1527,95   +7,23  (33%)  Match (12,04 vs 10,93) Ali 1765,6   -7,23  (67%) 
2023-01-26 UBGF Torsdagsturnering VT#2 5 7 Razmik 1532,92   +4,97  (54%)  Sia 1483,03   -4,97  (46%) 
 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 5 Micke 1656,48   +3,53  (61%)  Bijan 1482,85   -3,53  (39%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 5 Robert 1520,42   +4,3  (52%)  Mahmoud Kh 1482,56   -4,3  (48%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 5 Cilla 1397,4   +4,7  (48%)  Anders 1426,8   -4,7  (52%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 5 Dennis 1772,96   +2,98  (67%)  Savas 1497,02   -2,98  (33%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 5 Razmik 1515,08   +4,59  (49%)  Dan 1526,73   -4,59  (51%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 5 Micke 1660,18   +3,7  (59%)  Robert 1516,72   -3,7  (41%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 5 Dennis 1775,42   +2,46  (73%)  Cilla 1394,94   -2,46  (27%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 5 Jocke 1676,04   +3,58  (60%)  Razmik 1511,5   -3,58  (40%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 5 Ali 1755,92   +2,93  (68%)  Sia 1470,76   -2,93  (32%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Dennis 1779,79   +4,37  (59%)  Micke 1655,81   -4,37  (41%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Ali 1760,57   +4,65  (57%)  Match (9,82 vs 7,75) Jocke 1671,39   -4,65  (43%) 
2023-01-19 UBGF Torsdagsturnering VT#1 4 7 Ali 1766,02   +5,45  (49%)  Match (11,48 vs 7,25) Dennis 1774,34   -5,45  (51%)  Stream
 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 1 9 Cilla 1392,7   +7  (43%)  Fredrik 1476,17   -7  (57%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 1 9 Anders 1424,8   +6,77  (45%)  Bijan 1486,38   -6,77  (55%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 1 9 Linnea 1503,44   +7,62  (38%)  Johan 1648,95   -7,62  (62%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 1 9 Sia 1467,41   +6,33  (48%)  Mahmoud Kh 1486,86   -6,33  (52%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 1 9 Mats W 1499,29   +5,92  (52%)  Mika 1480,1   -5,92  (48%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 1 9 Robert 1516,12   +5,82  (52%)  Henri V 1487,45   -5,82  (48%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 2 9 Fredrik 1482,41   +6,24  (49%)  Tommy B 1492,64   -6,24  (51%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 2 9 Anders 1431,5   +6,7  (45%)  Lena S 1486,12   -6,7  (55%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 2 9 Linnea 1509,34   +5,9  (52%)  Olsian 1488,18   -5,9  (48%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 2 9 Sia 1473,69   +6,28  (49%)  Ani 1488,23   -6,28  (51%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 2 9 Henri V 1493,54   +6,09  (50%)  Stefan Hö 1490,22   -6,09  (50%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 3 9 Lena S 1492,08   +5,96  (51%)  Fredrik 1476,45   -5,96  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 3 9 Ani 1494,23   +6  (51%)  Olsian 1482,18   -6  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 3 9 Stefan Hö 1496,12   +5,9  (52%)  Mika 1474,2   -5,9  (48%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 3 9 Rönn 1541,63   +7,69  (37%)  Patrick 1693,88   -7,69  (63%)  Stream
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 4 7 Lena S 1497,35   +5,27  (51%)  Åsa S 1484,5   -5,27  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 4 7 Olsian 1487,58   +5,4  (50%)  Stefan Hö 1490,72   -5,4  (50%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 4 7 Mika 1479,06   +4,86  (55%)  Albert 1415,26   -4,86  (45%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 4 7 Rönn 1547,05   +5,42  (50%)  Roland 1551,63   -5,42  (50%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 5 7 Stefan Hö 1495,96   +5,24  (51%)  Åsa S 1479,26   -5,24  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 5 7 Roland 1556,34   +4,71  (56%)  Mika 1474,35   -4,71  (44%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 6 7 Åsa S 1484,96   +5,7  (47%)  Zhina 1524,47   -5,7  (53%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 6 7 Roland 1561,32   +4,98  (54%)  Tobias S 1512,65   -4,98  (46%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - consolation 7 7 Roland 1566,31   +4,99  (54%)  Zhina 1519,48   -4,99  (46%) 
 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Tobias S 1506,5   +6,5  (52%)  Fredrik 1483,17   -6,5  (48%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Micke 1661,49   +3,5  (74%)  Cilla 1385,7   -3,5  (26%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Åsa S 1489,52   +6,85  (50%)  Bijan 1493,15   -6,85  (50%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Stefan Ho 1490,07   +5,87  (57%)  Anders 1418,03   -5,87  (43%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Dennis 1750,92   +5,59  (59%)  Johan 1656,57   -5,59  (41%)  Stream
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Patrick 1707,66   +4,18  (69%)  Linnea 1495,82   -4,18  (31%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Stefan Hö 1492,68   +6,81  (50%)  Mahmoud Kh 1493,19   -6,81  (50%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Rönn 1541,19   +5,77  (58%)  Sia 1461,08   -5,77  (42%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Albert 1417,7   +7,68  (44%)  Mika 1486,02   -7,68  (56%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Tommy B 1506,63   +6,63  (51%)  Mats W 1493,37   -6,63  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Lena S 1499,15   +6,73  (50%)  Henri V 1493,27   -6,73  (50%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 1 11 Zhina 1523,43   +6,63  (51%)  Robert 1510,3   -6,63  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Tobias S 1515,04   +8,54  (37%)  Micke 1652,95   -8,54  (63%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Åsa S 1496,16   +6,64  (51%)  Stefan Ho 1483,43   -6,64  (49%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Dennis 1757,01   +6,09  (55%)  Patrick 1701,57   -6,09  (45%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Stefan Hö 1499,93   +7,25  (47%)  Rönn 1533,94   -7,25  (53%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Albert 1425,45   +7,75  (43%)  Tommy B 1498,88   -7,75  (57%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Zhina 1529,76   +6,33  (53%)  Lena S 1492,82   -6,33  (47%)  Stream
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Roland 1562,37   +5,92  (56%)  Olsian 1494,08   -5,92  (44%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 2 11 Jocke 1667,77   +4,62  (66%)  Match (13,86 vs 5,41) Ani 1494,51   -4,62  (34%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 3 11 Tobias S 1521,43   +6,39  (53%)  Åsa S 1489,77   -6,39  (47%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 3 11 Dennis 1760,63   +3,62  (73%)  Stefan Hö 1496,31   -3,62  (27%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 3 11 Zhina 1535,09   +5,33  (61%)  Albert 1420,12   -5,33  (39%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 3 11 Jocke 1673,09   +5,32  (61%)  Match (7,2 vs 3,21) Roland 1557,05   -5,32  (39%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 4 11 Dennis 1764,43   +3,8  (72%)  Tobias S 1517,63   -3,8  (28%) 
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 4 11 Jocke 1678,01   +4,92  (64%)  Match (6,08 vs 10,24) Zhina 1530,17   -4,92  (36%)  Stream
2023-01-14 Nyårsrullen 2023 - main 5 11 Dennis 1769,98   +5,55  (59%)  Match (4,83 vs 11,49) Jocke 1672,46   -5,55  (41%)  Stream
 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 1 5 Fredrik 1489,7   +4,7  (48%)  Mehmet 1519,63   -4,7  (52%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 1 5 Dennis 1751,45   +4,01  (56%)  Johan 1662,16   -4,01  (44%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 1 5 Einar 1548,37   +3,61  (60%)  Cilla 1389,2   -3,61  (40%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 2 5 Fredrik 1494,36   +4,66  (49%)  Robert 1516,93   -4,66  (51%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 2 5 Sia 1456,43   +6,12  (32%)  Dennis 1745,33   -6,12  (68%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 2 5 Einar 1552,77   +4,4  (51%)  Dan 1531,32   -4,4  (49%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 2 5 Razmik 1511,51   +5,39  (40%)  Match (21,32 vs 5,4) Jocke 1663,15   -5,39  (60%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 3 5 Sia 1461,12   +4,69  (48%)  Fredrik 1489,67   -4,69  (52%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 3 5 Razmik 1516,22   +4,71  (48%)  Einar 1548,06   -4,71  (52%) 
2022-12-15 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2022 4 7 Sia 1466,85   +5,73  (47%)  Razmik 1510,49   -5,73  (53%) 
 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Sia 1453,16   +4,35  (52%)  Anders 1423,9   -4,35  (48%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Dennis 1748,45   +4,05  (55%)  Johan 1666,17   -4,05  (45%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 1 5 Micke 1663,2   +3,84  (58%)  Einar 1544,76   -3,84  (42%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Dennis 1751,3   +2,85  (68%)  Sia 1450,31   -2,85  (32%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Dan 1539   +5,21  (42%)  Micke 1657,99   -5,21  (58%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Cilla 1396,63   +5,16  (43%)  Razmik 1506,12   -5,16  (57%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 2 5 Robert 1510,63   +5,43  (40%)  Match (7,68 vs 7,83) Jocke 1668,54   -5,43  (60%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 3 5 Dennis 1754,58   +3,28  (64%)  Match (0 vs 0) Dan 1535,72   -3,28  (36%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 3 5 Robert 1514,45   +3,82  (58%)  Cilla 1392,81   -3,82  (42%) 
2022-12-08 UBGF Torsdagsturnering HT#15 4 7 Robert 1521,59   +7,14  (34%)  Match (5,83 vs 2,87) Dennis 1747,44   -7,14  (66%) 
 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Dan 1528,22   +4,06  (55%)  Sia 1448,81   -4,06  (45%) 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Robert 1509,56   +4,53  (50%)  Razmik 1511,28   -4,53  (50%) 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Dan 1532,58   +4,36  (52%)  Robert 1505,2   -4,36  (48%)  Stream
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Micke 1664,58   +3,19  (65%)  Anders 1428,25   -3,19  (35%) 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Fredrik 1488,3   +3,96  (56%)  Cilla 1391,47   -3,96  (44%) 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Patrick 1696,17   +3,4  (62%)  Ani 1499,13   -3,4  (38%) 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 5 Dan 1537,8   +5,22  (42%)  Micke 1659,36   -5,22  (58%)  Stream
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 5 Patrick 1699,47   +3,3  (63%)  Fredrik 1485   -3,3  (37%) 
2022-12-01 UBGF Torsdagsturnering HT#14 4 7 Patrick 1703,48   +4,01  (63%)  Match (4,13 vs 5,09) Dan 1533,79   -4,01  (37%)  Stream
 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Micke 1666,68   +3,7  (59%)  Dan 1524,16   -3,7  (41%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Mehmet 1522,56   +5,39  (40%)  Jocke 1673,97   -5,39  (60%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Sia 1456,02   +4,69  (48%)  Fredrik 1484,34   -4,69  (52%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Patrick 1692,97   +2,87  (68%)  Cilla 1395,43   -2,87  (32%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Mehmet 1527,85   +5,29  (42%)  Micke 1661,39   -5,29  (58%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Patrick 1696,12   +3,15  (65%)  Sia 1452,87   -3,15  (35%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Robert 1494,02   +4,65  (49%)  Razmik 1515,81   -4,65  (51%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Anders 1435,58   +4,38  (52%)  Albert 1410,02   -4,38  (48%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 5 Patrick 1699,64   +3,52  (61%)  Match (4,7 vs 4,09) Mehmet 1524,33   -3,52  (39%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 5 Robert 1498,16   +4,14  (54%)  Anders 1431,44   -4,14  (46%) 
2022-11-24 UBGF Torsdagsturnering HT#13 4 7 Robert 1505,03   +6,87  (36%)  Match (7,81 vs 5,15) Patrick 1692,77   -6,87  (64%) 
 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - consolation 1 5 Dan 1523,9   +3,8  (58%)  Cilla 1398,3   -3,8  (42%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - consolation 1 5 Anders 1435,16   +5,89  (35%)  Jocke 1679,36   -5,89  (65%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - consolation 2 5 Dan 1527,86   +3,96  (56%)  Anders 1431,2   -3,96  (44%) 
 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 1 13 Ali 1738,91   +4,25  (71%)  Dan 1520,1   -4,25  (29%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 2 13 Ali 1742,73   +3,82  (74%)  Fredrik 1489,03   -3,82  (26%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 2 13 Micke 1669,47   +3,66  (75%)  Cilla 1402,1   -3,66  (25%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 2 13 Patrick 1701,36   +3,6  (76%)  Anders 1429,27   -3,6  (24%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 2 13 Robert 1481,88   +10,34  (30%)  Jocke 1685,25   -10,34  (70%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 3 15 Ali 1749,22   +6,49  (60%)  Micke 1662,98   -6,49  (40%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 3 15 Robert 1493,14   +11,26  (29%)  Patrick 1690,1   -11,26  (71%) 
2022-11-20 UBGF Uppsala klubbmästerskap 2022 - main 4 17 Ali 1752,99   +3,77  (78%)  Robert 1489,37   -3,77  (22%) 
 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Robert 1470,35   +5,79  (36%)  Match (6,51 vs 6,66) Jocke 1695,59   -5,79  (64%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Mika 1498,33   +3,99  (56%)  Cilla 1405,76   -3,99  (44%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Micke 1654,42   +4,62  (49%)  Match (2,73 vs 4,59) Johan 1670,22   -4,62  (51%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Robert 1474,98   +4,63  (49%)  Mika 1493,7   -4,63  (51%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Micke 1658,17   +3,75  (58%)  Match (7,81 vs 14,52) Dan 1524,35   -3,75  (42%)  Stream
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Einar 1553,26   +3,83  (58%)  Anders 1432,87   -3,83  (42%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Razmik 1520   +5,54  (39%)  Patrick 1697,76   -5,54  (61%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 3 5 Micke 1661,61   +3,44  (62%)  Match (1,52 vs 6,74) Robert 1471,54   -3,44  (38%)  Stream
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 3 5 Razmik 1524,66   +4,66  (48%)  Einar 1548,6   -4,66  (52%) 
2022-11-17 UBGF Torsdagsturnering HT#12 4 7 Micke 1665,81   +4,2  (61%)  Match (11,25 vs 9,87) Razmik 1520,46   -4,2  (39%)  Stream
 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Fredrik 1497,14   +4,04  (55%)  Albert 1414,4   -4,04  (45%) 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Dan 1528,2   +4,15  (54%)  Robert 1464,56   -4,15  (46%) 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Micke 1641,64   +3,21  (64%)  Cilla 1409,75   -3,21  (36%) 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Razmik 1518,23   +4,05  (55%)  Anders 1436,7   -4,05  (45%) 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Dan 1532,49   +4,29  (52%)  Fredrik 1492,85   -4,29  (48%) 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Micke 1645,41   +3,77  (58%)  Match (11,66 vs 10,86) Razmik 1514,46   -3,77  (42%) 
2022-11-10 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 7 Micke 1649,8   +4,39  (59%)  Match (24,35 vs 10,43) Dan 1528,1   -4,39  (41%) 
 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Fredrik 1497,48   +5,54  (39%)  Johan 1674,84   -5,54  (61%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Razmik 1513,22   +4,41  (51%)  Mika 1494,34   -4,41  (49%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Jocke 1700,66   +3,47  (62%)  Mehmet 1517,17   -3,47  (38%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Robert 1471,9   +4,83  (47%)  Dan 1524,05   -4,83  (53%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Jonas 1564,75   +3,81  (58%)  Anders 1440,75   -3,81  (42%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Patrick 1708,59   +2,88  (68%)  Cilla 1412,96   -2,88  (32%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Razmik 1517,6   +4,38  (52%)  Fredrik 1493,1   -4,38  (48%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Jocke 1703,85   +3,19  (65%)  Robert 1468,71   -3,19  (35%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Jonas 1570,04   +5,29  (42%)  Patrick 1703,3   -5,29  (58%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Micke 1628,4   +3,51  (61%)  Sia 1451,33   -3,51  (39%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 5 Jocke 1707,27   +3,42  (62%)  Razmik 1514,18   -3,42  (38%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 5 Micke 1632,54   +4,14  (54%)  Jonas 1565,9   -4,14  (46%) 
2022-11-03 UBGF Torsdagsturnering HT#10 4 7 Micke 1638,43   +5,89  (45%)  Match (6,03 vs 5,19) Jocke 1701,38   -5,89  (55%) 
 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Jocke 1702,62   +3,19  (65%)  Robert 1467,07   -3,19  (35%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Einar 1533,36   +4,01  (56%)  Anders 1444,56   -4,01  (44%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Sia 1454,09   +4,76  (47%)  Agnes 1495,24   -4,76  (53%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 1 5 Mika 1503,51   +4,56  (50%)  Razmik 1508,81   -4,56  (50%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Einar 1538,79   +5,43  (40%)  Jocke 1697,19   -5,43  (60%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Sia 1458,85   +4,76  (48%)  Mika 1498,75   -4,76  (52%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Patrick 1708,32   +2,89  (68%)  Match (6,17 vs 22,66) Cilla 1415,84   -2,89  (32%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 2 5 Micke 1628,91   +3,94  (56%)  Dan 1528,88   -3,94  (44%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 3 5 Einar 1542,8   +4,01  (56%)  Match (3,9 vs 2,76) Sia 1454,84   -4,01  (44%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 3 5 Patrick 1712,34   +4,02  (56%)  Match (6,56 vs 1,11) Micke 1624,89   -4,02  (44%) 
2022-10-27 UBGF Torsdagsturnering HT#9 4 7 Einar 1549,43   +6,63  (38%)  Match (3,23 vs 3,11) Patrick 1705,71   -6,63  (62%) 
 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Mehmet 1524,12   +4,74  (48%)  Jonas 1560,94   -4,74  (52%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Jocke 1700,06   +3,56  (61%)  Match (10,27 vs 5,86) Dan 1532,82   -3,56  (39%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Micke 1630,12   +3,6  (60%)  Robert 1470,26   -3,6  (40%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 1 5 Razmik 1511,64   +4,41  (51%)  Fredrik 1491,94   -4,41  (49%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Jocke 1703,54   +3,48  (62%)  Match (16,14 vs 9,79) Mehmet 1520,64   -3,48  (38%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Razmik 1516,79   +5,15  (43%)  Micke 1624,97   -5,15  (57%)  Stream
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Sia 1454,08   +4,84  (47%)  Match (12,04 vs 0,46) Laila 1507,63   -4,84  (53%)  Stream
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 2 5 Cilla 1406,45   +4,77  (47%)  Anders 1448,57   -4,77  (53%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 3 5 Jocke 1706,96   +3,42  (62%)  Match (6,01 vs 16,9) Razmik 1513,37   -3,42  (38%)  Stream
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 3 5 Cilla 1411,2   +4,75  (48%)  Sia 1449,33   -4,75  (52%) 
2022-10-20 UBGF Torsdagsturnering HT#8 4 7 Cilla 1418,73   +7,53  (30%)  Match (19,7 vs 11,27) Jocke 1699,43   -7,53  (70%)  Stream
 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Mehmet 1504,75   +4,23  (53%)  Anders 1453,34   -4,23  (47%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Micke 1631,72   +4,9  (46%)  Match (5,11 vs 2,73) Jocke 1696,5   -4,9  (54%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Albert 1416,44   +5,22  (42%)  Dan 1536,38   -5,22  (58%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Johan 1686,35   +4,86  (46%)  Match (6,91 vs 7,3) Dennis 1744,4   -4,86  (54%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Jonas 1570,71   +3,82  (58%)  Sia 1449,24   -3,82  (42%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Robert 1473   +4,11  (55%)  Cilla 1401,68   -4,11  (45%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 1 5 Einar 1526,32   +4,39  (52%)  Ani 1502,53   -4,39  (48%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Mehmet 1509,95   +5,2  (43%)  Micke 1626,52   -5,2  (57%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Albert 1422,41   +5,97  (34%)  Match (17,27 vs 4,97) Johan 1680,38   -5,97  (66%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Robert 1478,03   +5,03  (44%)  Jonas 1565,68   -5,03  (56%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 2 5 Einar 1530,64   +4,32  (52%)  Fredrik 1496,35   -4,32  (48%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 3 5 Mehmet 1513,92   +3,97  (56%)  Albert 1418,44   -3,97  (44%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 3 5 Einar 1534,81   +4,17  (54%)  Robert 1473,86   -4,17  (46%) 
2022-10-13 UBGF Torsdagsturnering HT#7 4 7 Mehmet 1519,38   +5,46  (49%)  Einar 1529,35   -5,46  (51%) 
 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Ani 1511,07   +5,19  (43%)  Micke 1626,82   -5,19  (57%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Jonas 1567,44   +5,29  (42%)  Match (8,83 vs 5,69) Jocke 1701,4   -5,29  (58%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Johan 1686,87   +2,98  (67%)  Match (2,7 vs 11,48) Albert 1411,22   -2,98  (33%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Dan 1526,74   +5,54  (39%)  Patrick 1705,43   -5,54  (61%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 1 5 Dennis 1752,71   +3,14  (65%)  Razmik 1507,23   -3,14  (35%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Jonas 1571,59   +4,15  (54%)  Ani 1506,92   -4,15  (46%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Dan 1532,12   +5,38  (40%)  Match (6,64 vs 2,75) Johan 1681,49   -5,38  (60%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Robert 1467,61   +4,69  (48%)  Kim 1495,31   -4,69  (52%)  Stream
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 2 5 Dennis 1755,32   +2,61  (71%)  Cilla 1405,79   -2,61  (29%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 3 5 Dan 1536,82   +4,7  (48%)  Jonas 1566,89   -4,7  (52%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 3 5 Robert 1473,67   +6,06  (33%)  Dennis 1749,26   -6,06  (67%) 
2022-10-06 UBGF Torsdagsturnering HT#6 4 7 Dan 1541,6   +4,78  (56%)  Robert 1468,89   -4,78  (44%) 
 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Micke 1637,23   +3,77  (58%)  Ani 1505,88   -3,77  (42%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Dan 1505,71   +5,66  (37%)  Match (5,84 vs 4,97) Jocke 1706,69   -5,66  (63%)  Stream
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Einar 1522,34   +4,15  (54%)  Anders 1457,57   -4,15  (46%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Robert 1467,07   +4,22  (53%)  Albert 1414,2   -4,22  (47%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 1 5 Sia 1452,2   +5,97  (34%)  Patrick 1710,97   -5,97  (66%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Dan 1510,93   +5,22  (42%)  Match (15,05 vs 9,81) Micke 1632,01   -5,22  (58%)  Stream
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Einar 1526,49   +4,15  (54%)  Robert 1462,92   -4,15  (46%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Sia 1456,92   +4,72  (48%)  Åsa G 1491,45   -4,72  (52%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 2 5 Jonas 1564   +3,63  (60%)  Cilla 1408,4   -3,63  (40%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 3 5 Dan 1515,49   +4,56  (50%)  Match (9,35 vs 4,36) Einar 1521,93   -4,56  (50%)  Stream
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 3 5 Jonas 1567,86   +3,86  (57%)  Sia 1453,06   -3,86  (43%) 
2022-09-29 UBGF Torsdagsturnering HT#5 4 7 Dan 1521,2   +5,71  (47%)  Match (8,28 vs 11,97) Jonas 1562,15   -5,71  (53%)  Stream
 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Jocke 1717,09   +3,29  (64%)  Dan 1500,05   -3,29  (36%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Johan 1671   +3,07  (66%)  Match (5,56 vs 19,11) Cilla 1412,03   -3,07  (34%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 1 5 Micke 1634,2   +5  (45%)  Patrick 1716,94   -5  (55%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Johan 1675,74   +4,74  (48%)  Match (2,92 vs 9,13) Jocke 1712,35   -4,74  (52%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Micke 1637,71   +3,51  (61%)  Anders 1461,72   -3,51  (39%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Einar 1522,8   +4,18  (54%)  Robert 1462,85   -4,18  (46%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 2 5 Mika 1498,24   +4,22  (53%)  Sia 1446,23   -4,22  (47%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 3 5 Johan 1679,99   +4,25  (53%)  Match (5,15 vs 11,68) Micke 1633,46   -4,25  (47%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 3 5 Mika 1502,85   +4,61  (49%)  Einar 1518,19   -4,61  (51%) 
2022-09-22 UBGF Torsdagsturnering HT#4 4 7 Johan 1683,89   +3,9  (64%)  Match (6,89 vs 15,75) Mika 1498,95   -3,9  (36%) 
 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Robert 1469,95   +5,94  (34%)  Patrick 1721,94   -5,94  (66%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Dennis 1751,89   +2,92  (68%)  Anders 1465,23   -2,92  (32%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Åsa G 1499,98   +3,48  (61%)  Simon 1317,99   -3,48  (39%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 1 5 Micke 1615,81   +3,96  (56%)  Einar 1518,62   -3,96  (44%)  Stream
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Dennis 1754,81   +2,92  (68%)  Robert 1467,03   -2,92  (32%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Micke 1619,62   +3,81  (58%)  Åsa G 1496,17   -3,81  (42%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Karaman 1501,36   +5,73  (37%)  Match (3,54 vs 14,77) Jocke 1713,8   -5,73  (63%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 2 5 Sia 1454,65   +4,29  (52%)  Cilla 1415,1   -4,29  (48%) 
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 3 5 Micke 1624,86   +5,24  (42%)  Match (9,43 vs 8,39) Dennis 1749,57   -5,24  (58%)  Stream
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 3 5 Karaman 1505,56   +4,2  (54%)  Sia 1450,45   -4,2  (46%)  Stream
2022-09-15 UBGF Torsdagsturnering HT#3 4 7 Micke 1629,2   +4,34  (60%)  Match (12,84 vs 10,75) Karaman 1501,22   -4,34  (40%)  Stream
 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 1 5 Einar 1527,42   +5,33  (41%)  Match (3,59 vs 3,64) Johan 1667,93   -5,33  (59%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Robert 1468,31   +4,84  (46%)  Einar 1522,58   -4,84  (54%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Ani 1498,32   +4,07  (55%)  Cilla 1419,39   -4,07  (45%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Jocke 1722,7   +2,83  (69%)  Albert 1418,42   -2,83  (31%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 2 5 Micke 1615,71   +3,57  (60%)  Sia 1450,36   -3,57  (40%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 3 5 Ani 1502,62   +4,3  (52%)  Robert 1464,01   -4,3  (48%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 3 5 Jocke 1726,56   +3,86  (57%)  Micke 1611,85   -3,86  (43%) 
2022-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 4 7 Ani 1509,65   +7,03  (35%)  Jocke 1719,53   -7,03  (65%) 
 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Ani 1498,66   +4,66  (48%)  Einar 1522,09   -4,66  (52%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 1 5 Razmik 1509,25   +5,46  (40%)  Johan 1673,26   -5,46  (60%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Razmik 1513,66   +4,41  (51%)  Ani 1494,25   -4,41  (49%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Jocke 1724,01   +2,36  (74%)  Match (10,94 vs 21,91) Simon 1321,47   -2,36  (26%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Robert 1468,09   +4,26  (53%)  Cilla 1423,46   -4,26  (47%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 2 5 Sia 1441,88   +4,68  (48%)  Anders 1468,15   -4,68  (52%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 3 5 Jocke 1727,3   +3,29  (64%)  Match (4,14 vs 21,42) Razmik 1510,37   -3,29  (36%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 3 5 Sia 1446,5   +4,62  (49%)  Robert 1463,47   -4,62  (51%) 
2022-09-01 UBGF Torsdagsturnering HT#1 4 7 Sia 1453,93   +7,43  (31%)  Match (9,29 vs 6,11) Jocke 1719,87   -7,43  (69%) 
 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 1 5 Sia 1440,17   +3,85  (57%)  Simon 1323,83   -3,85  (43%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 1 5 Cilla 1432,02   +4,46  (51%)  Albert 1421,25   -4,46  (49%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 1 5 Micke 1612,11   +5,23  (42%)  Match (7 vs 7,48) Ali 1734,66   -5,23  (58%)  Stream
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Jocke 1714,91   +2,97  (67%)  Match (4,8 vs 6,31) Sia 1437,2   -2,97  (33%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Robert 1466,92   +4,3  (52%)  Cilla 1427,72   -4,3  (48%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Micke 1617,27   +5,16  (43%)  Match (6,65 vs 5,94) Patrick 1727,88   -5,16  (57%)  Stream
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 2 5 Razmik 1502,31   +5,53  (39%)  Match (7,53 vs 2,88) Johan 1678,72   -5,53  (61%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 3 5 Jocke 1718   +3,09  (66%)  Match (6,06 vs 10,2) Robert 1463,83   -3,09  (34%) 
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 3 5 Razmik 1507,44   +5,13  (43%)  Match (26,91 vs 5,23) Micke 1612,14   -5,13  (57%)  Stream
2022-06-02 UBGF Poängjaktsslutspel VT 2022 4 7 Jocke 1721,65   +3,65  (66%)  Match (7,72 vs 12,65) Razmik 1503,79   -3,65  (34%)  Stream
 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 1 5 Jocke 1717,99   +3,27  (64%)  Match (8,7 vs 36,41) Connie 1496,73   -3,27  (36%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 1 5 Sia 1430,88   +4,71  (48%)  Robert 1462,62   -4,71  (52%)  Stream
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Sia 1436,93   +6,05  (33%)  Match (6,51 vs 9,33) Jocke 1711,94   -6,05  (67%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Raymond 1504,48   +4,48  (50%)  Razmik 1496,78   -4,48  (50%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Micke 1612,47   +2,93  (68%)  Simon 1327,68   -2,93  (32%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 2 5 Albert 1414,65   +4,6  (49%)  Cilla 1427,56   -4,6  (51%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 3 5 Sia 1441,79   +4,86  (46%)  Raymond 1499,62   -4,86  (54%) 
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 3 5 Albert 1420,24   +5,59  (38%)  Match (14,6 vs 8,08) Micke 1606,88   -5,59  (62%)  Stream
2022-05-26 UBGF Torsdagsturnering VT#21 4 7 Albert 1425,71   +5,47  (49%)  Sia 1436,32   -5,47  (51%) 
 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Razmik 1504,41   +3,98  (56%)  Albert 1410,05   -3,98  (44%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 1 5 Ali 1741,33   +2,78  (69%)  Sia 1426,17   -2,78  (31%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Ali 1744,48   +3,15  (65%)  Razmik 1501,26   -3,15  (35%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Patrick 1723,22   +2,9  (68%)  Cilla 1432,16   -2,9  (32%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Jocke 1716,71   +3,29  (64%)  Match (8,24 vs 7,83) Mehmet 1500,52   -3,29  (36%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 2 5 Mika 1497,26   +4,35  (52%)  Robert 1467,33   -4,35  (48%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 3 5 Patrick 1727,81   +4,59  (49%)  Ali 1739,89   -4,59  (51%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 3 5 Jocke 1719,95   +3,24  (64%)  Match (2,5 vs 11,46) Mika 1494,02   -3,24  (36%) 
2022-05-19 UBGF Torsdagsturnering VT#20 4 7 Patrick 1733,04   +5,23  (51%)  Match (5,64 vs 14,43) Jocke 1714,72   -5,23  (49%) 
 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 1 5 Micke 1605,4   +3,92  (57%)  Fredrik 1500,67   -3,92  (43%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 1 5 Jocke 1718,54   +2,83  (69%)  Match (11,39 vs 5,86) Albert 1414,03   -2,83  (31%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Micke 1610,52   +5,12  (44%)  Jocke 1713,42   -5,12  (56%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Cilla 1438,56   +4,85  (46%)  Ani 1494   -4,85  (54%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Robert 1474,82   +5,71  (37%)  Johan 1684,25   -5,71  (63%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 2 5 Patrick 1712,7   +2,94  (67%)  Sia 1428,95   -2,94  (33%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 3 5 Micke 1614,02   +3,5  (61%)  Match (7,17 vs 11,81) Cilla 1435,06   -3,5  (39%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 3 5 Patrick 1715,84   +3,14  (65%)  Match (2,87 vs 3,65) Robert 1471,68   -3,14  (35%) 
2022-05-12 UBGF Torsdagsturnering VT#19 4 7 Patrick 1720,32   +4,48  (58%)  Match (5,87 vs 4,3) Micke 1609,54   -4,48  (42%) 
 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 1 5 Cilla 1437,8   +6,04  (33%)  Patrick 1709,76   -6,04  (67%)  Stream
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Mehmet 1507,73   +4,09  (55%)  Cilla 1433,71   -4,09  (45%)  Stream
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Micke 1603,76   +3,75  (58%)  Robert 1469,11   -3,75  (42%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Razmik 1488,59   +5,8  (36%)  Match (15,56 vs 16,47) Jocke 1715,71   -5,8  (64%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 2 5 Johan 1695,6   +3,43  (62%)  Fredrik 1504,59   -3,43  (38%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 3 5 Micke 1607,68   +3,92  (57%)  Mehmet 1503,81   -3,92  (43%)  Stream
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 3 5 Razmik 1494,23   +5,64  (38%)  Johan 1689,96   -5,64  (62%) 
2022-05-05 UBGF Torsdagsturnering VT#18 4 7 Razmik 1500,43   +6,2  (42%)  Match (11,39 vs 5,86) Micke 1601,48   -6,2  (58%)  Stream
 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Patrick 1721,88   +2,9  (68%)  Cilla 1431,76   -2,9  (32%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Sia 1428,95   +4,45  (51%)  Albert 1416,86   -4,45  (49%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Jocke 1715,23   +3,29  (64%)  Match (9,48 vs 7,94) Ani 1498,85   -3,29  (36%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 1 5 Robert 1476   +4,56  (50%)  Razmik 1482,79   -4,56  (50%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 2 5 Sia 1435,03   +6,08  (33%)  Patrick 1715,8   -6,08  (67%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 2 5 Jocke 1718,37   +3,14  (65%)  Match (4,62 vs 5,34) Robert 1472,86   -3,14  (35%) 
2022-04-28 UBGF Torsdagsturnering VT#17 3 7 Jocke 1721,51   +3,14  (71%)  Match (2,43 vs 4,59) Sia 1431,89   -3,14  (29%) 
 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Johan 1694,34   +3,34  (63%)  Match (5,15 vs 18,99) Razmik 1487,35   -3,34  (37%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Cilla 1437,71   +4,45  (51%)  Sia 1424,5   -4,45  (49%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Micke 1603,92   +3,76  (58%)  Robert 1471,44   -3,76  (42%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 1 5 Jocke 1702,81   +4,62  (49%)  Match (8,2 vs 4,69) Patrick 1718,98   -4,62  (51%)  Stream
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Johan 1697,39   +3,05  (66%)  Match (5,4 vs 20,43) Cilla 1434,66   -3,05  (34%) 
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 2 5 Jocke 1706,72   +3,91  (57%)  Match (10,63 vs 4,97) Micke 1600,01   -3,91  (43%)  Stream
2022-04-21 UBGF Torsdagsturnering VT#16 3 7 Jocke 1711,94   +5,22  (51%)  Match (8,03 vs 5,77) Johan 1692,17   -5,22  (49%)  Stream
 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Cilla 1436,01   +4,44  (51%)  Albert 1421,31   -4,44  (49%)  Stream
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Dennis 1751,56   +2,98  (67%)  Robert 1475,2   -2,98  (33%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 1 5 Sia 1432,48   +6,21  (31%)  Ali 1738,55   -6,21  (69%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Dennis 1754,31   +2,75  (70%)  Cilla 1433,26   -2,75  (30%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Martin 1601,33   +3,53  (61%)  Sia 1428,95   -3,53  (39%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Jocke 1703,87   +3,92  (57%)  Micke 1600,16   -3,92  (43%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 2 5 Razmik 1489,41   +4,61  (49%)  Mehmet 1503,64   -4,61  (51%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 3 5 Martin 1606,67   +5,34  (41%)  Dennis 1748,97   -5,34  (59%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 3 5 Razmik 1495,09   +5,68  (37%)  Match (10,92 vs 6,77) Jocke 1698,19   -5,68  (63%) 
2022-04-14 UBGF Torsdagsturnering VT#15 4 7 Martin 1611,07   +4,4  (59%)  Razmik 1490,69   -4,4  (41%) 
 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 1 5 Mehmet 1511,71   +4,03  (55%)  Sia 1426,27   -4,03  (45%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Ali 1750,99   +3,03  (66%)  Razmik 1484,8   -3,03  (34%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Cilla 1428,63   +5,53  (39%)  Micke 1604,08   -5,53  (61%)  Stream
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Robert 1481,46   +4,2  (54%)  Albert 1425,75   -4,2  (46%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 2 5 Jocke 1693,38   +3,46  (62%)  Mehmet 1508,25   -3,46  (38%) 
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 3 5 Cilla 1434,86   +6,23  (31%)  Match (16,71 vs 5,36) Ali 1744,76   -6,23  (69%)  Stream
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 3 5 Jocke 1696,66   +3,28  (64%)  Match (2,26 vs 5,79) Robert 1478,18   -3,28  (36%)  Stream
2022-04-07 UBGF Torsdagsturnering VT#14 4 7 Jocke 1699,95   +3,29  (69%)  Match (3,79 vs 18,6) Cilla 1431,57   -3,29  (31%)  Stream
 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 1 5 Ali 1753,81   +2,74  (70%)  Albert 1429,95   -2,74  (30%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 1 5 Fredrik 1505,49   +4,42  (51%)  Razmik 1487,83   -4,42  (49%)  Stream
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Fredrik 1511,34   +5,85  (35%)  Ali 1747,96   -5,85  (65%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Patrick 1715,18   +2,93  (68%)  Sia 1430,3   -2,93  (32%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Jocke 1690,99   +3,31  (63%)  Robert 1477,26   -3,31  (37%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 2 5 Micke 1613,64   +3,43  (62%)  Cilla 1423,1   -3,43  (38%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 3 5 Patrick 1718,5   +3,32  (63%)  Fredrik 1508,02   -3,32  (37%) 
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 3 5 Jocke 1695,02   +4,03  (55%)  Micke 1609,61   -4,03  (45%)  Stream
2022-03-31 UBGF Torsdagsturnering VT#13 4 7 Patrick 1723,6   +5,1  (52%)  Match (6,43 vs 9,84) Jocke 1689,92   -5,1  (48%)  Stream
 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Cilla 1429,23   +3,95  (56%)  Simon 1330,61   -3,95  (44%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 1 5 Ali 1754,44   +2,75  (70%)  Sia 1433,23   -2,75  (30%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Ali 1757,14   +2,7  (70%)  Cilla 1426,53   -2,7  (30%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Robert 1467,47   +4,32  (52%)  Match (12,43 vs 16,21) Albert 1432,69   -4,32  (48%)  Stream
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Jocke 1692,14   +4,05  (55%)  Match (14,29 vs 15,92) Micke 1610,21   -4,05  (45%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 2 5 Johan 1693,57   +3,43  (62%)  Match (3,65 vs 14,79) Ani 1502,14   -3,43  (38%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 3 5 Robert 1473,54   +6,07  (33%)  Match (7,37 vs 1,96) Ali 1751,07   -6,07  (67%)  Stream
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 3 5 Johan 1698,03   +4,46  (51%)  Jocke 1687,68   -4,46  (49%) 
2022-03-24 UBGF Torsdagsturnering VT#12 4 7 Robert 1480,57   +7,03  (34%)  Match (5,62 vs 4,54) Johan 1691   -7,03  (66%)  Stream
 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 5 Patrick 1713,25   +2,98  (67%)  Albert 1437,01   -2,98  (33%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Patrick 1716,57   +3,32  (63%)  Ani 1505,57   -3,32  (37%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Ali 1743,1   +2,82  (69%)  Sia 1435,98   -2,82  (31%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Jocke 1693,02   +3,22  (64%)  Robert 1463,15   -3,22  (36%)  Stream
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 5 Micke 1613,6   +3,45  (62%)  Cilla 1425,28   -3,45  (38%) 
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 5 Ali 1747,42   +4,32  (52%)  Patrick 1712,25   -4,32  (48%)  Stream
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 5 Micke 1618,53   +4,93  (46%)  Jocke 1688,09   -4,93  (54%)  Stream
2022-03-17 UBGF Torsdagsturnering VT#11 4 7 Ali 1751,69   +4,27  (60%)  Micke 1614,26   -4,27  (40%)  Stream
 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Micke 1615,33   +5,07  (44%)  Match (6,09 vs 4,23) Patrick 1710,27   -5,07  (56%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Ani 1492,05   +4,53  (50%)  Lena S 1492,42   -4,53  (50%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Roland 1556,02   +3,85  (58%)  Sia 1438,8   -3,85  (42%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Johan 1695,41   +4,78  (47%)  Ali 1740,28   -4,78  (53%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 5 Jocke 1690,36   +3,44  (62%)  Fredrik 1501,07   -3,44  (38%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Ani 1497,23   +5,18  (43%)  Micke 1610,15   -5,18  (57%)  Stream
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Roland 1561,29   +5,27  (42%)  Johan 1690,14   -5,27  (58%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Jocke 1693,4   +3,04  (66%)  Cilla 1428,73   -3,04  (34%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 5 Robert 1469,59   +4,35  (52%)  Albert 1439,99   -4,35  (48%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 5 Ani 1502,07   +4,84  (46%)  Match (5,13 vs 2,41) Roland 1556,45   -4,84  (54%)  Stream
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 5 Jocke 1696,62   +3,22  (64%)  Robert 1466,37   -3,22  (36%) 
2022-03-10 UBGF Torsdagsturnering VT#10 4 7 Ani 1508,89   +6,82  (37%)  Jocke 1689,8   -6,82  (63%)  Stream
 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Niko 1504,1   +4,1  (55%)  Cilla 1431,77   -4,1  (45%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Jocke 1688,84   +3,25  (64%)  Robert 1465,24   -3,25  (36%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Ali 1749,93   +2,83  (69%)  Albert 1444,34   -2,83  (31%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 1 5 Johan 1680,41   +3,18  (65%)  Match (5,05 vs 8,79) Sia 1442,65   -3,18  (35%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 2 5 Jocke 1692,27   +3,43  (62%)  Niko 1500,67   -3,43  (38%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 2 5 Johan 1685,28   +4,87  (46%)  Ali 1745,06   -4,87  (54%) 
2022-03-03 UBGF Torsdagsturnering VT#09 3 7 Johan 1690,63   +5,35  (50%)  Match (2,91 vs 6,96) Jocke 1686,92   -5,35  (50%) 
 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 1 5 Johan 1669,16   +3,26  (64%)  Match (3,42 vs 17,44) Albert 1447,17   -3,26  (36%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 1 5 Jocke 1690,18   +3,14  (65%)  Sia 1445,83   -3,14  (35%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 1 5 Cilla 1434,43   +4,72  (48%)  Robert 1468,49   -4,72  (52%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 2 5 Johan 1673,75   +4,59  (49%)  Match (1,33 vs 8,68) Jocke 1685,59   -4,59  (51%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 2 5 Cilla 1439,35   +4,92  (46%)  Mehmet 1507,68   -4,92  (54%) 
2022-02-24 UBGF Torsdagsturnering VT#08 3 7 Johan 1677,23   +3,48  (68%)  Match (7,79 vs 16,89) Cilla 1435,87   -3,48  (32%) 
 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 1 5 Jocke 1691,44   +4,05  (55%)  Match (9,58 vs 8,18) Micke 1610,26   -4,05  (45%)  Stream
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Patrick 1708,39   +4,4  (51%)  Match (7,67 vs 4,07) Jocke 1687,04   -4,4  (49%)  Stream
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Ani 1490,77   +4,17  (54%)  Cilla 1429,71   -4,17  (46%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Albert 1454,62   +6,14  (32%)  Ali 1747,1   -6,14  (68%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 2 5 Fredrik 1504,02   +4,34  (52%)  Robert 1473,21   -4,34  (48%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 3 5 Patrick 1711,64   +3,25  (64%)  Match (7,67 vs 10,08) Ani 1487,52   -3,25  (36%)  Stream
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 3 5 Fredrik 1508,21   +4,19  (54%)  Albert 1450,43   -4,19  (46%) 
2022-02-17 UBGF Torsdagsturnering VT#07 4 7 Patrick 1715,34   +3,7  (66%)  Match (4,34 vs 18,65) Fredrik 1504,51   -3,7  (34%)  Stream
 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Robert 1477,08   +3,7  (59%)  Simon 1334,56   -3,7  (41%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Mika 1497,5   +4,89  (46%)  Jonas 1560,37   -4,89  (54%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Roland 1537,81   +4,23  (53%)  Ani 1486,6   -4,23  (47%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Ali 1758,95   +3,05  (66%)  Lena S 1496,95   -3,05  (34%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Jocke 1689,74   +3,44  (62%)  Match (5,7 vs 11,55) Fredrik 1499,68   -3,44  (38%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 1 5 Mehmet 1516,09   +4,05  (55%)  Cilla 1433,88   -4,05  (45%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Robert 1481,67   +4,59  (49%)  Mika 1492,91   -4,59  (51%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Roland 1543,52   +5,71  (37%)  Ali 1753,24   -5,71  (63%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Jocke 1693,23   +3,49  (61%)  Mehmet 1512,6   -3,49  (39%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 2 5 Albert 1447,17   +5,76  (36%)  Johan 1665,9   -5,76  (64%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 3 5 Roland 1547,64   +4,12  (54%)  Robert 1477,55   -4,12  (46%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 3 5 Albert 1453,01   +5,84  (35%)  Jocke 1687,39   -5,84  (65%) 
2022-02-10 UBGF Torsdagsturnering VT#06 4 7 Roland 1552,17   +4,53  (58%)  Albert 1448,48   -4,53  (42%) 
 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 1 13 Cilla 1444,41   +8,02  (46%)  Åsa S 1482,67   -8,02  (54%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 1 13 Ali 1766,81   +3,76  (74%)  Lars J 1508,17   -3,76  (26%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 1 13 Jalil 1500,22   +7,2  (52%)  David A 1485,38   -7,2  (48%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Jokern 1499,85   +6,48  (56%)  Cilla 1437,93   -6,48  (44%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Annelie S 1504,28   +10,91  (26%)  Ali 1755,9   -10,91  (74%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Johan 1676,49   +5,06  (66%)  Mattias 1517,97   -5,06  (34%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 2 13 Jalil 1510,21   +9,99  (32%)  Jocke 1686,3   -9,99  (68%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 3 13 Annelie S 1511,42   +7,14  (52%)  Jokern 1492,71   -7,14  (48%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 3 13 Johan 1681,31   +4,82  (67%)  Jalil 1505,39   -4,82  (33%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Consolation 4 13 Annelie S 1521,07   +9,65  (35%)  Johan 1671,66   -9,65  (65%)  Stream
 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Ani 1490,2   +9,04  (33%)  Johan 1671,43   -9,04  (67%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Zhina 1523,86   +6,79  (50%)  Mattias 1523,03   -6,79  (50%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Lena S 1506,63   +6,63  (51%)  Annelie S 1493,37   -6,63  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Rönn 1506,87   +6,87  (50%)  Lars J 1511,93   -6,87  (50%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 1 11 Jocke 1702,92   +3,59  (73%)  Match (15 vs 28,59) Cilla 1436,39   -3,59  (27%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Ani 1497,26   +7,06  (48%)  Zhina 1516,8   -7,06  (52%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Rönn 1513,5   +6,63  (51%)  Match (2,11 vs 11,13) Lena S 1500   -6,63  (49%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Patrick 1709,42   +6,63  (51%)  Jocke 1696,29   -6,63  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Albert 1444,95   +7,42  (46%)  David A 1492,58   -7,42  (54%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Robert 1479,67   +6,98  (49%)  Jalil 1493,02   -6,98  (51%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Per S 1506,6   +6,6  (51%)  Åsa S 1490,69   -6,6  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Konrad 1506,63   +6,63  (51%)  Jokern 1493,37   -6,63  (49%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 2 11 Cy 1509,81   +9,81  (28%)  Ali 1763,05   -9,81  (72%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Rönn 1519,93   +6,43  (53%)  Ani 1490,83   -6,43  (47%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Patrick 1712,96   +3,54  (74%)  Albert 1441,41   -3,54  (26%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Per S 1512,89   +6,29  (54%)  Robert 1473,38   -6,29  (46%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 3 11 Cy 1516,4   +6,59  (52%)  Konrad 1500,04   -6,59  (48%) 
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 4 11 Rönn 1528,9   +8,97  (34%)  Match (2,57 vs 3,6) Patrick 1703,99   -8,97  (66%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 4 11 Per S 1519,57   +6,68  (51%)  Cy 1509,72   -6,68  (49%)  Stream
2022-01-08 UBGF Nyårsrullen 2022 - Main 5 11 Rönn 1535,42   +6,52  (52%)  Match (3,94 vs 6,51) Per S 1513,05   -6,52  (48%)  Stream
 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Ani 1484,1   +4,25  (53%)  Albert 1437,53   -4,25  (47%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Micke 1619,81   +3,83  (58%)  Match (6,83 vs 15,74) Uffe 1499,93   -3,83  (42%)  Stream
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Stefan Ho 1483,03   +4,61  (49%)  Åsa S 1497,29   -4,61  (51%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 1 5 Johan 1684,88   +3,83  (58%)  Jonas 1565,26   -3,83  (42%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Ali 1765,37   +2,94  (68%)  Ani 1481,16   -2,94  (32%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Cilla 1442,69   +5,5  (39%)  Match (14,03 vs 4,63) Micke 1614,31   -5,5  (61%)  Stream
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Stefan Ho 1487,47   +4,44  (51%)  Robert 1472,69   -4,44  (49%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 2 5 Jocke 1700,84   +4,41  (51%)  Johan 1680,47   -4,41  (49%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 3 5 Ali 1768,08   +2,71  (70%)  Match (6,24 vs 11,39) Cilla 1439,98   -2,71  (30%)  Stream
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 3 5 Jocke 1704,11   +3,27  (64%)  Match (8,84 vs 15,02) Stefan Ho 1484,2   -3,27  (36%) 
2021-12-16 UBGF Poängjaktsslutspel HT 2021 4 7 Ali 1772,86   +4,78  (56%)  Match (5,54 vs 5,38) Jocke 1699,33   -4,78  (44%)  Stream
 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Ali 1765,45   +3,66  (60%)  Match (10,37 vs 8,21) Micke 1615,98   -3,66  (40%)  Stream
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 1 5 Razmik 1495,23   +4,56  (50%)  Åsa S 1501,9   -4,56  (50%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Ali 1768,43   +2,98  (67%)  Match (6,58 vs 19,82) Razmik 1492,25   -2,98  (33%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Uffe 1492,59   +4,2  (54%)  Cilla 1437,19   -4,2  (46%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Robert 1481,62   +5,74  (37%)  Match (13,48 vs 5,12) Jocke 1696,43   -5,74  (63%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 2 5 Stefan Ho 1479,1   +4,53  (50%)  Ani 1479,85   -4,53  (50%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 5 Uffe 1498,59   +6  (34%)  Match (16,86 vs 5,73) Ali 1762,43   -6  (66%)  Stream
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 3 5 Stefan Ho 1483,59   +4,49  (50%)  Robert 1477,13   -4,49  (50%) 
2021-12-09 UBGF Torsdagsturnering HT#14 4 7 Uffe 1503,76   +5,17  (52%)  Match (10,1 vs 15,35) Stefan Ho 1478,42   -5,17  (48%)  Stream
 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Johan 1686,51   +3,4  (62%)  Match (3,14 vs 14,63) Razmik 1490,67   -3,4  (38%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Mehmet 1511,55   +4,12  (54%)  Albert 1441,78   -4,12  (46%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Cilla 1426,17   +6,06  (33%)  Match (22,26 vs 7,57) Jocke 1702,17   -6,06  (67%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Sia 1453,6   +4,65  (49%)  Robert 1475,88   -4,65  (51%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 1 5 Ali 1767,79   +3,67  (59%)  Micke 1619,64   -3,67  (41%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Mehmet 1517,01   +5,46  (40%)  Match (8,45 vs 4,65) Johan 1681,05   -5,46  (60%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Cilla 1430,8   +4,63  (49%)  Sia 1448,97   -4,63  (51%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Mika 1497,23   +6  (34%)  Match (22,31 vs 6,12) Ali 1761,79   -6  (66%)  Stream
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 2 5 Charlie 1471,71   +4,62  (49%)  Uffe 1488,39   -4,62  (51%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 5 Cilla 1435,77   +4,97  (45%)  Mehmet 1512,04   -4,97  (55%) 
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 3 5 Charlie 1476,33   +4,62  (49%)  Match (10,41 vs 14,86) Mika 1492,61   -4,62  (51%)  Stream
2021-12-02 UBGF Torsdagsturnering HT#13 4 7 Cilla 1441,39   +5,62  (48%)  Match (16,46 vs 6,37) Charlie 1470,71   -5,62  (52%)  Stream
 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Razmik 1497,4   +6,01  (34%)  Ali 1764,12   -6,01  (66%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Jocke 1701,15   +2,95  (67%)  Match (7,21 vs 18,83) Cilla 1420,11   -2,95  (33%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 1 5 Robert 1484,9   +4,31  (52%)  Sia 1448,95   -4,31  (48%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Jocke 1704,48   +3,33  (63%)  Match (5,53 vs 9,48) Razmik 1494,07   -3,33  (37%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 2 5 Fredrik 1506,87   +4,37  (52%)  Robert 1480,53   -4,37  (48%) 
2021-11-25 UBGF Torsdagsturnering HT#12 3 7 Jocke 1708,23   +3,75  (65%)  Match (8,5 vs 14,84) Fredrik 1503,12   -3,75  (35%) 
 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Ani 1488,93   +4,32  (52%)  Sia 1453,26   -4,32  (48%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Mika 1490,54   +4,13  (54%)  Cilla 1423,06   -4,13  (46%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Micke 1628,57   +3,82  (58%)  Mehmet 1507,43   -3,82  (42%)  Stream
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 1 5 Albert 1442,7   +5,87  (35%)  Match (14,72 vs 8,32) Johan 1683,11   -5,87  (65%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Robert 1479,16   +4,55  (50%)  Ani 1484,38   -4,55  (50%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Mika 1495,8   +5,26  (42%)  Micke 1623,31   -5,26  (58%)  Stream
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Albert 1448,65   +5,95  (34%)  Match (25,02 vs 4,76) Patrick 1702,79   -5,95  (66%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 2 5 Ali 1764,24   +3  (67%)  Uffe 1493,01   -3  (33%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 5 Robert 1483,73   +4,57  (50%)  Mika 1491,23   -4,57  (50%)  Stream
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 3 5 Ali 1766,99   +2,75  (70%)  Albert 1445,9   -2,75  (30%) 
2021-11-18 UBGF Torsdagsturnering HT#11 4 7 Ali 1770,13   +3,14  (71%)  Match (4,38 vs 8,11) Robert 1480,59   -3,14  (29%)  Stream
 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Razmik 1490,36   +4,16  (54%)  Cilla 1427,19   -4,16  (46%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Robert 1479,02   +4,62  (49%)  Karaman 1495,63   -4,62  (51%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 1 5 Jocke 1685,72   +3,38  (63%)  Ani 1484,61   -3,38  (37%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Razmik 1494,77   +4,41  (51%)  Robert 1474,61   -4,41  (49%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Jocke 1688,93   +3,21  (64%)  Sia 1457,58   -3,21  (36%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Uffe 1499,01   +4,49  (50%)  Omar 1492,51   -4,49  (50%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 2 5 Ali 1764,13   +3,72  (59%)  Match (6,09 vs 7,62) Micke 1624,75   -3,72  (41%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 5 Jocke 1692,31   +3,38  (63%)  Match (8,04 vs 14,66) Razmik 1491,39   -3,38  (37%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 3 5 Ali 1767,13   +3  (67%)  Match (4,01 vs 15,69) Uffe 1496,01   -3  (33%) 
2021-11-11 UBGF Torsdagsturnering HT#10 4 7 Jocke 1698,2   +5,89  (45%)  Match (7,09 vs 8,08) Ali 1761,24   -5,89  (55%) 
 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Robert 1463,69   +4,7  (48%)  Uffe 1494,52   -4,7  (52%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Micke 1633,91   +3,37  (63%)  Cilla 1431,35   -3,37  (37%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Albert 1441,18   +6,27  (31%)  Ali 1760,41   -6,27  (69%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 1 5 Sia 1461,71   +4,67  (48%)  Mika 1486,41   -4,67  (52%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 2 5 Robert 1469,13   +5,44  (40%)  Micke 1628,47   -5,44  (60%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 2 5 Sia 1466,06   +4,35  (52%)  Albert 1436,83   -4,35  (48%) 
2021-11-04 UBGF Torsdagsturnering HT#09 3 7 Robert 1474,4   +5,27  (51%)  Sia 1460,79   -5,27  (49%) 
 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 1 5 Micke 1636,03   +3,6  (60%)  Stefan Ho 1474,57   -3,6  (40%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 1 5 Robert 1456,68   +4,4  (51%)  Cilla 1434,72   -4,4  (49%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Robert 1462,17   +5,49  (39%)  Match (12,21 vs 3,36) Micke 1630,54   -5,49  (61%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Johan 1692,99   +3,42  (62%)  Match (5,56 vs 13,21) Uffe 1499,22   -3,42  (38%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Sia 1443,59   +4,89  (46%)  Åsa S 1506,46   -4,89  (54%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 2 5 Ali 1772,94   +4  (56%)  Jocke 1682,34   -4  (44%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 3 5 Johan 1696,17   +3,18  (65%)  Match (3,74 vs 5,19) Robert 1458,99   -3,18  (35%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 3 5 Sia 1449,85   +6,26  (31%)  Ali 1766,68   -6,26  (69%) 
2021-10-28 UBGF Torsdagsturnering HT#08 4 7 Sia 1457,04   +7,19  (33%)  Match (13,25 vs 9,83) Johan 1688,98   -7,19  (67%) 
 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Micke 1618,62   +3,85  (57%)  Match (2,96 vs 15,24) Fredrik 1502,5   -3,85  (43%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Jocke 1691,23   +3,44  (62%)  Match (7,45 vs 7,88) Uffe 1502,64   -3,44  (38%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Patrick 1710,04   +3,49  (61%)  Mattias 1529,82   -3,49  (39%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Jonas 1572,78   +5,64  (38%)  Ali 1768,94   -5,64  (62%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 1 5 Robert 1447,34   +4,45  (51%)  Albert 1434,91   -4,45  (49%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Micke 1623,51   +4,89  (46%)  Match (11 vs 11,71) Jocke 1686,34   -4,89  (54%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Patrick 1713,73   +3,69  (59%)  Jonas 1569,09   -3,69  (41%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Robert 1451,79   +4,45  (51%)  Cilla 1439,12   -4,45  (49%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 2 5 Sia 1443,12   +4,79  (47%)  Ani 1487,99   -4,79  (53%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 3 5 Micke 1628,5   +4,99  (45%)  Patrick 1708,74   -4,99  (55%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 3 5 Robert 1456,21   +4,42  (51%)  Sia 1438,7   -4,42  (49%) 
2021-10-21 UBGF Torsdagsturnering HT#07 4 7 Micke 1632,43   +3,93  (63%)  Robert 1452,28   -3,93  (37%) 
 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 1 5 Åsa S 1495,81   +3,62  (60%)  Simon 1338,26   -3,62  (40%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 1 5 Ali 1780,62   +2,67  (70%)  Cilla 1443,57   -2,67  (30%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 1 5 Robert 1441,17   +4,71  (48%)  Anders 1472,83   -4,71  (52%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Åsa S 1501,85   +6,04  (33%)  Ali 1774,58   -6,04  (67%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Robert 1447,05   +5,88  (35%)  Match (6,65 vs 5,28) Jocke 1687,79   -5,88  (65%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Uffe 1507   +4,36  (52%)  Stefan Ho 1478,17   -4,36  (48%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 2 5 Ani 1497,2   +5,62  (38%)  Johan 1689,57   -5,62  (62%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 3 5 Åsa S 1506,01   +4,16  (54%)  Robert 1442,89   -4,16  (46%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 3 5 Uffe 1511,42   +4,42  (51%)  Ani 1492,78   -4,42  (49%) 
2021-10-14 UBGF Torsdagsturnering HT#06 4 7 Åsa S 1511,35   +5,34  (50%)  Uffe 1506,08   -5,34  (50%) 
 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Jonas 1572,02   +3,98  (56%)  Anders 1477,54   -3,98  (44%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Fredrik 1501,78   +5,18  (43%)  Micke 1614,77   -5,18  (57%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Uffe 1506,04   +6,04  (33%)  Ali 1777,95   -6,04  (67%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 1 5 Jocke 1695,83   +3,06  (66%)  Match (9,68 vs 11,33) Robert 1436,46   -3,06  (34%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Fredrik 1506,66   +4,88  (46%)  Jonas 1567,14   -4,88  (54%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Jocke 1699,23   +3,4  (62%)  Match (11,19 vs 28,3) Uffe 1502,64   -3,4  (38%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Benjamin 1504,47   +4,47  (50%)  David L 1495,53   -4,47  (50%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 2 5 Cilla 1435,5   +4,69  (48%)  Björn F 1464,68   -4,69  (52%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 3 5 Fredrik 1512,22   +5,56  (39%)  Jocke 1693,67   -5,56  (61%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 3 5 Cilla 1440,37   +4,87  (46%)  Benjamin 1499,6   -4,87  (54%) 
2021-10-07 UBGF Torsdagsturnering HT#05 4 7 Cilla 1446,24   +5,87  (45%)  Fredrik 1506,35   -5,87  (55%) 
 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Ali 1772,36   +2,84  (68%)  Björn F 1469,37   -2,84  (32%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Fredrik 1499,56   +4,18  (54%)  Robert 1439,52   -4,18  (46%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Åsa S 1495,53   +4,53  (50%)  Omar 1497   -4,53  (50%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Johan 1695,89   +3,31  (63%)  Stefan Ho 1482,53   -3,31  (37%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Simon 1344,48   +5,79  (36%)  Jonas 1568,04   -5,79  (64%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Jocke 1691,73   +4,11  (55%)  Match (5,46 vs 7,94) Micke 1619,95   -4,11  (45%)  Stream
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Ani 1496,4   +4,44  (51%)  Anders 1481,52   -4,44  (49%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 1 5 Sia 1436,58   +4,49  (50%)  Cilla 1430,81   -4,49  (50%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Ali 1775,32   +2,96  (67%)  Fredrik 1496,6   -2,96  (33%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Johan 1699,23   +3,34  (63%)  Match (4,17 vs 10,17) Åsa S 1492,19   -3,34  (37%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Jocke 1694,33   +2,6  (71%)  Simon 1341,88   -2,6  (29%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 2 5 Sia 1441,4   +4,82  (47%)  Ani 1491,58   -4,82  (53%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 3 5 Ali 1779,36   +4,04  (55%)  Match (6,74 vs 6,65) Johan 1695,19   -4,04  (45%)  Stream
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 3 5 Jocke 1697,4   +3,07  (66%)  Sia 1438,33   -3,07  (34%) 
2021-09-30 UBGF Torsdagsturnering HT#04 4 7 Ali 1783,99   +4,63  (57%)  Match (2,12 vs 8,82) Jocke 1692,77   -4,63  (43%) 
 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 1 5 Jocke 1690,41   +3,13  (65%)  Match (5,11 vs 17,84) Robert 1443,7   -3,13  (35%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 1 5 Sia 1435,14   +4,85  (46%)  Ani 1491,96   -4,85  (54%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 1 5 Micke 1619,96   +3,73  (59%)  Vian 1482,37   -3,73  (41%)  Stream
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Jonas 1560,2   +4,01  (56%)  Björn F 1472,21   -4,01  (44%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Ali 1776,49   +2,67  (70%)  Albert 1439,36   -2,67  (30%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Jocke 1693,46   +3,05  (66%)  Sia 1432,09   -3,05  (34%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 2 5 Micke 1624,88   +4,92  (46%)  Johan 1692,58   -4,92  (54%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 3 7 Jonas 1567,17   +6,97  (35%)  Ali 1769,52   -6,97  (65%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 3 7 Micke 1630,72   +5,84  (46%)  Jocke 1687,62   -5,84  (54%) 
2021-09-23 UBGF Torsdagsturnering HT#03 4 9 Jonas 1573,83   +6,66  (46%)  Match (13,84 vs 6,3) Micke 1624,06   -6,66  (54%) 
 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 1 7 Ali 1776,94   +2,87  (73%)  Robert 1446,83   -2,87  (27%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 1 7 Patrick 1711,31   +4,6  (57%)  Micke 1616,23   -4,6  (43%)  Stream
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Johan 1688,67   +4,3  (60%)  Match (4,06 vs 8,57) Jonas 1556,19   -4,3  (40%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Jocke 1692,6   +3,8  (65%)  Match (8,09 vs 19,52) Fredrik 1495,38   -3,8  (35%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Cilla 1430,93   +5,37  (50%)  Sia 1430,29   -5,37  (50%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 2 7 Ali 1781,7   +4,76  (56%)  Patrick 1706,55   -4,76  (44%)  Stream
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 3 7 Johan 1693,99   +5,32  (50%)  Match (7,17 vs 10,79) Jocke 1687,28   -5,32  (50%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 3 7 Cilla 1438,81   +7,88  (26%)  Ali 1773,82   -7,88  (74%) 
2021-09-16 UBGF Torsdagsturnering HT#02 4 9 Johan 1697,5   +3,51  (71%)  Match (26,63 vs 8) Cilla 1435,3   -3,51  (29%)  Stream
 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Ali 1779,14   +3,19  (70%)  Ani 1496,81   -3,19  (30%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Omar 1504,73   +4,73  (56%)  Cilla 1425,56   -4,73  (44%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Jonas 1547,68   +6,65  (38%)  Patrick 1706,71   -6,65  (62%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 1 7 Robert 1454,24   +5,56  (48%)  Björn F 1476,22   -5,56  (52%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 2 7 Ali 1782,34   +3,2  (70%)  Omar 1501,53   -3,2  (30%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 2 7 Jonas 1552,22   +4,54  (58%)  Robert 1449,7   -4,54  (42%) 
2021-09-09 UBGF Torsdagsturnering HT#01 3 9 Jonas 1560,49   +8,27  (32%)  Ali 1774,07   -8,27  (68%) 
 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Ali 1778,42   +3,12  (71%)  Razmik 1486,2   -3,12  (29%) 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Jocke 1693,41   +3,5  (67%)  Match (4,29 vs 11,76) Alex 1454,65   -3,5  (33%) 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Johan 1673,72   +3,88  (64%)  Anders 1485,96   -3,88  (36%)  Stream
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 1 7 Robert 1452,25   +6,72  (38%)  Match (19,04 vs 7,67) Micke 1620,83   -6,72  (62%)  Stream
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 7 Ali 1783,03   +4,61  (57%)  Jocke 1688,8   -4,61  (43%) 
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 2 7 Johan 1677,29   +3,57  (67%)  Robert 1448,68   -3,57  (33%)  Stream
2020-03-19 UBGF Torsdagsturnering VT#11 3 9 Johan 1684,37   +7,08  (42%)  Match (4,05 vs 2,94) Ali 1775,95   -7,08  (58%)  Stream
 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 7 Charlie 1464,96   +6,68  (38%)  Match (16,3 vs 12,55) Micke 1627,55   -6,68  (62%)  Stream
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 7 Razmik 1494,85   +4,95  (54%)  Albert 1442,03   -4,95  (46%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 1 7 Patrick 1710,26   +3,4  (68%)  Match (7,72 vs 12,6) Alex 1458,15   -3,4  (32%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Charlie 1470,49   +5,53  (49%)  Razmik 1489,32   -5,53  (51%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Patrick 1715,43   +5,17  (52%)  Match (15,43 vs 21,38) Jocke 1689,91   -5,17  (48%)  Stream
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Ali 1767,02   +3,21  (70%)  Meruzhan 1488,01   -3,21  (30%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 2 7 Cilla 1433,1   +5,48  (49%)  Robert 1445,53   -5,48  (51%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 7 Patrick 1718,83   +3,4  (68%)  Match (2,82 vs 10,16) Charlie 1467,09   -3,4  (32%)  Stream
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 3 7 Ali 1769,83   +2,81  (74%)  Cilla 1430,29   -2,81  (26%) 
2020-03-12 UBGF Torsdagsturnering VT#10 4 9 Ali 1775,3   +5,47  (55%)  Match (6,58 vs 4,13) Patrick 1713,36   -5,47  (45%) 
 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Alex 1457,81   +5,75  (47%)  Garnik S 1502,74   -5,75  (53%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Micke 1640,96   +5,92  (45%)  Match (4,35 vs 8,27) Patrick 1706,86   -5,92  (55%)  Stream
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Ali 1765,15   +2,82  (74%)  Match (9,72 vs 13,19) Cilla 1427,62   -2,82  (26%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 1 7 Jocke 1699,85   +3,71  (65%)  Match (6,99 vs 24,63) Razmik 1489,9   -3,71  (35%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Alex 1464,54   +6,73  (37%)  Match (8,27 vs 4,35) Micke 1634,23   -6,73  (63%)  Stream
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Ali 1769,92   +4,77  (56%)  Match (8,26 vs 11,37) Jocke 1695,08   -4,77  (44%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Fredrik 1505,03   +5,26  (51%)  Meruzhan 1491,22   -5,26  (49%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 2 7 Robert 1436,06   +6,24  (42%)  Mahmoud 1542,38   -6,24  (58%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 3 7 Ali 1772,91   +2,99  (72%)  Match (5,4 vs 11,34) Alex 1461,55   -2,99  (28%)  Stream
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 3 7 Robert 1441,91   +5,85  (46%)  Fredrik 1499,18   -5,85  (54%) 
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 4 9 Robert 1451,01   +9,1  (25%)  Match (12,1 vs 10,94) Ali 1763,81   -9,1  (75%)  Stream
 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Johan 1674,54   +3,66  (66%)  Match (5,81 vs 10,33) Charlie 1458,28   -3,66  (34%)  Stream
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Ali 1747,95   +2,95  (72%)  Cilla 1430,44   -2,95  (28%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Jocke 1697,6   +3,29  (69%)  Match (3,48 vs 15) Robert 1429,82   -3,29  (31%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 1 7 Alex 1455,48   +6,13  (43%)  Mahmoud 1548,62   -6,13  (57%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Ali 1752,65   +4,7  (56%)  Match (8,86 vs 6,75) Johan 1669,84   -4,7  (44%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Jocke 1701,02   +3,42  (68%)  Match (8,02 vs 31,64) Alex 1452,06   -3,42  (32%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Micke 1635,59   +2,8  (74%)  Match (7,37 vs 18,4) Azam 1294,93   -2,8  (26%)  Stream
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 2 7 Fredrik 1504,02   +5,29  (51%)  Razmik 1493,61   -5,29  (49%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 3 7 Ali 1757,53   +4,88  (55%)  Match (4,6 vs 9,98) Jocke 1696,14   -4,88  (45%) 
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 3 7 Micke 1639,84   +4,25  (60%)  Match (5,71 vs 20,83) Fredrik 1499,77   -4,25  (40%)  Stream
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering VT#8 4 9 Ali 1762,33   +4,8  (61%)  Match (5,24 vs 9,66) Micke 1635,04   -4,8  (39%)  Stream
 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Robert 1436,86   +5,81  (46%)  Anders 1489,84   -5,81  (54%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Micke 1633,54   +2,83  (74%)  Match (6,55 vs 24,82) Azam 1297,73   -2,83  (26%)  Stream
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Ali 1731,58   +3,52  (67%)  Meruzhan 1496,48   -3,52  (33%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Patrick 1717,96   +3,17  (70%)  Cilla 1433,39   -3,17  (30%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 1 7 Garnik S 1500,51   +5,36  (50%)  Razmik 1498,9   -5,36  (50%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Micke 1637,29   +3,75  (65%)  Match (5,12 vs 12,74) Robert 1433,11   -3,75  (35%)  Stream
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Ali 1736,76   +5,18  (52%)  Match (4,84 vs 9,96) Patrick 1712,78   -5,18  (48%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Alex 1454,21   +5,32  (50%)  Albert 1446,98   -5,32  (50%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 2 7 Garnik S 1507,37   +6,86  (36%)  Match (24,68 vs 14,51) Jocke 1694,31   -6,86  (64%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Ali 1741,26   +4,5  (58%)  Match (8,64 vs 6,56) Micke 1632,79   -4,5  (42%)  Stream
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 3 7 Garnik S 1512,23   +4,86  (55%)  Alex 1449,35   -4,86  (45%) 
2020-02-20 UBGF Torsdagsturnering VT#7 4 9 Ali 1745   +3,74  (69%)  Match (7,74 vs 32,13) Garnik S 1508,49   -3,74  (31%) 
 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Albert 1455,79   +5,39  (50%)  Grishan 1457,72   -5,39  (50%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Jocke 1689,24   +4,9  (54%)  Match (13,71 vs 7,17) Micke 1630,71   -4,9  (46%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Razmik 1501,42   +5,33  (50%)  Garnik S 1495,15   -5,33  (50%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Johan 1677,56   +3,48  (68%)  Match (4,98 vs 14,08) Cilla 1436,56   -3,48  (32%)  Stream
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Ali 1731,61   +3,07  (71%)  Robert 1431,05   -3,07  (29%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 1 7 Alex 1452,06   +4,16  (61%)  Azam 1300,56   -4,16  (39%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Jocke 1692,73   +3,49  (68%)  Match (4,46 vs 15,72) Albert 1452,3   -3,49  (32%)  Stream
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Razmik 1508,1   +6,68  (38%)  Match (11,3 vs 3,94) Johan 1670,88   -6,68  (62%)  Stream
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Ali 1734,78   +3,17  (70%)  Alex 1448,89   -3,17  (30%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 2 7 Mahmoud 1552,63   +4,83  (55%)  Stefan Hö 1485,87   -4,83  (45%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Jocke 1696,57   +3,84  (64%)  Match (14,87 vs 21,54) Razmik 1504,26   -3,84  (36%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 3 7 Mahmoud 1559,35   +6,72  (38%)  Ali 1728,06   -6,72  (62%) 
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 4 9 Jocke 1701,17   +4,6  (62%)  Match (9,64 vs 13,35) Mahmoud 1554,75   -4,6  (38%) 
 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Robert 1438,54   +5,87  (45%)  Fredrik 1498,73   -5,87  (55%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Mahmoud 1547,59   +4,5  (58%)  Cilla 1440,04   -4,5  (42%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Jocke 1682,86   +3,64  (66%)  Match (14,53 vs 15,31) Grishan 1463,11   -3,64  (34%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Johan 1679,34   +5,78  (46%)  Match (7,06 vs 13,66) Ali 1728,54   -5,78  (54%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 1 7 Azam 1308,65   +6,52  (39%)  Albert 1450,4   -6,52  (61%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Mahmoud 1552,01   +4,42  (59%)  Robert 1434,12   -4,42  (41%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Jocke 1688,12   +5,26  (51%)  Match (9,3 vs 5,17) Johan 1674,08   -5,26  (49%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Garnik S 1485,96   +3,93  (63%)  Azam 1304,72   -3,93  (37%) 
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 2 7 Micke 1642,14   +3,83  (64%)  Match (6,17 vs 10,76) Alex 1447,9   -3,83  (36%)  Stream
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Jocke 1692,33   +4,21  (61%)  Match (11,2 vs 6,22) Mahmoud 1547,8   -4,21  (39%)  Stream
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 3 7 Garnik S 1492,49   +6,53  (39%)  Match (14,03 vs 6,75) Micke 1635,61   -6,53  (61%)  Stream
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 4 9 Garnik S 1500,48   +7,99  (35%)  Match (15,91 vs 9,35) Jocke 1684,34   -7,99  (65%)  Stream
 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Johan 1679,23   +3,91  (64%)  Match (4,59 vs 31,49) Razmik 1496,09   -3,91  (36%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Micke 1632,38   +6,2  (42%)  Match (2,61 vs 5,87) Ali 1734,32   -6,2  (58%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Robert 1435,82   +5,55  (48%)  Albert 1456,92   -5,55  (52%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Patrick 1717,59   +2,35  (78%)  Match (8,09 vs 69,76) Azam 1302,13   -2,35  (22%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 1 7 Mahmoud 1542,87   +4,76  (56%)  Grishan 1466,75   -4,76  (44%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Micke 1638,05   +5,67  (47%)  Match (6,31 vs 3,03) Johan 1673,56   -5,67  (53%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Patrick 1720,74   +3,15  (71%)  Match (3,5 vs 14,93) Robert 1432,67   -3,15  (29%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Mahmoud 1547,41   +4,54  (58%)  Cilla 1444,54   -4,54  (42%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 2 7 Jocke 1669,21   +3,88  (64%)  Garnik S 1482,03   -3,88  (36%) 
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Micke 1644   +5,95  (45%)  Match (4,67 vs 4,91) Patrick 1714,79   -5,95  (55%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 3 7 Jocke 1673,53   +4,32  (60%)  Match (7,39 vs 13,92) Mahmoud 1543,09   -4,32  (40%)  Stream
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 4 9 Jocke 1679,22   +5,69  (53%)  Match (17,18 vs 9) Micke 1638,31   -5,69  (47%)  Stream
 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Mattias 1539,28   +10,96  (31%)  Match (6,62 vs 10,89) Patrick 1715,24   -10,96  (69%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Johan 1658,77   +7,44  (54%)  Match (5,55 vs 6,7) Micke 1626,18   -7,44  (46%)  Stream
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Ali 1744,25   +4,55  (72%)  Mahmoud 1538,11   -4,55  (28%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 1 15 Jocke 1672,18   +5,73  (64%)  Match (6,38 vs 12,36) Jonas 1541,03   -5,73  (36%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 2 17 Johan 1664,74   +5,97  (65%)  Match (6,89 vs 9,21) Mattias 1533,31   -5,97  (35%)  Stream
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 2 17 Ali 1751,1   +6,85  (60%)  Match (9,56 vs 12,36) Jocke 1665,33   -6,85  (40%) 
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 3 19 Johan 1675,32   +10,58  (42%)  Match (5,13 vs 3,15) Ali 1740,52   -10,58  (58%)  Stream
 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Albert 1465,65   +6  (44%)  Mahmoud 1542,66   -6  (56%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Ali 1742,65   +3,27  (70%)  Grishan 1471,51   -3,27  (30%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Micke 1638,94   +3,72  (65%)  Match (8,77 vs 21,71) Robert 1430,27   -3,72  (35%)  Stream
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Johan 1635,46   +2,87  (73%)  Match (7,29 vs 26,73) Azam 1304,48   -2,87  (27%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 1 7 Fredrik 1503,47   +4,95  (54%)  Alex 1451,73   -4,95  (46%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Ali 1745,83   +3,18  (70%)  Albert 1462,47   -3,18  (30%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Johan 1640,78   +5,32  (50%)  Match (5,55 vs 6,7) Micke 1633,62   -5,32  (50%)  Stream
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Fredrik 1510,1   +6,63  (38%)  Match (14,31 vs 5,53) Jocke 1666,45   -6,63  (62%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 2 7 Garnik S 1484,83   +5,09  (53%)  Cilla 1449,08   -5,09  (47%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Johan 1646,91   +6,13  (43%)  Match (6,96 vs 8,37) Ali 1739,7   -6,13  (57%)  Stream
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 3 7 Garnik S 1490,33   +5,5  (49%)  Fredrik 1504,6   -5,5  (51%) 
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 4 9 Johan 1651,33   +4,42  (64%)  Match (5,77 vs 16,5) Garnik S 1485,91   -4,42  (36%)  Stream
 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Albert 1465,08   +6,73  (37%)  Match (21,79 vs 12,34) Micke 1635,22   -6,73  (63%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Cilla 1447,65   +5,6  (48%)  Grishan 1474,78   -5,6  (52%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Simon 1335,25   +8,21  (23%)  Match (13,5 vs 8,46) Patrick 1726,2   -8,21  (77%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Jocke 1680,93   +4,31  (60%)  Match (9,65 vs 13,09) Mahmoud 1548,66   -4,31  (40%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Fredrik 1504,21   +6,41  (40%)  Match (11,11 vs 7,46) Johan 1632,59   -6,41  (60%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Alex 1454,2   +5,59  (48%)  Garnik S 1479,74   -5,59  (52%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 1 7 Ali 1729,77   +2,32  (78%)  Azam 1307,35   -2,32  (22%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Cilla 1453,08   +5,43  (50%)  Albert 1459,65   -5,43  (50%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Simon 1343,1   +7,85  (27%)  Match (15,67 vs 8,92) Jocke 1673,08   -7,85  (73%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Alex 1459,89   +5,69  (47%)  Fredrik 1498,52   -5,69  (53%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 2 7 Ali 1732,85   +3,08  (71%)  Robert 1433,99   -3,08  (29%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 7 Cilla 1457,49   +4,41  (59%)  Simon 1338,69   -4,41  (41%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 3 7 Ali 1736,06   +3,21  (70%)  Alex 1456,68   -3,21  (30%) 
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 4 9 Ali 1739,38   +3,32  (73%)  Cilla 1454,17   -3,32  (27%) 
 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Patrick 1735,4   +3,5  (67%)  Åsa G 1496,5   -3,5  (33%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Johan 1622,39   +4,35  (60%)  Match (2,29 vs 32,88) Anders 1495,65   -4,35  (40%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 1 7 Ali 1733,48   +4,91  (54%)  Match (5,08 vs 11,14) Jocke 1676,62   -4,91  (46%)  Stream
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Cilla 1445,12   +5,71  (47%)  Garnik S 1485,33   -5,71  (53%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Patrick 1738,46   +3,06  (71%)  Match (11,27 vs 7,69) Robert 1437,07   -3,06  (29%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Johan 1626,42   +4,03  (62%)  Match (2,57 vs 11,52) Albert 1458,35   -4,03  (38%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 2 7 Micke 1647,41   +6,03  (44%)  Match (10,28 vs 6,49) Ali 1727,45   -6,03  (56%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Patrick 1741,53   +3,07  (71%)  Match (8,26 vs 15,28) Cilla 1442,05   -3,07  (29%) 
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 3 7 Johan 1631,88   +5,46  (49%)  Match (5,57 vs 4,13) Micke 1641,95   -5,46  (51%)  Stream
2020-01-09 UBGF Torsdagsturnering VT#1 4 9 Johan 1639   +7,12  (42%)  Match (10,36 vs 4,57) Patrick 1734,41   -7,12  (58%) 
 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 1 9 Cilla 1444,56   +6,08  (50%)  Robert 1440,13   -6,08  (50%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 1 9 Stefan Ho 1489,64   +7,68  (37%)  Micke 1641,38   -7,68  (63%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 1 9 Stefan Hö 1497,09   +6,06  (50%)  Åsa S 1491   -6,06  (50%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 2 9 Mattias 1532,47   +5,15  (58%)  Cilla 1439,41   -5,15  (42%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 2 9 Ali 1716,58   +3,8  (69%)  Stefan Ho 1485,84   -3,8  (31%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 2 9 Charlie 1465,32   +6,39  (48%)  Stefan Hö 1490,7   -6,39  (52%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 3 9 Ali 1720,73   +4,15  (66%)  Mattias 1528,32   -4,15  (34%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 3 9 Patrick 1739,8   +3,38  (72%)  Charlie 1461,94   -3,38  (28%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 4 9 Ali 1724,25   +3,52  (71%)  Albert 1462,38   -3,52  (29%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 4 9 Mahmoud 1557,29   +7,9  (35%)  Patrick 1731,9   -7,9  (65%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 5 9 Ali 1728,57   +4,32  (65%)  Mahmoud 1552,97   -4,32  (35%) 
 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Patrick 1746,49   +3,29  (78%)  Robert 1446,21   -3,29  (22%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Mahmoud 1544,61   +5,81  (61%)  Cilla 1438,48   -5,81  (39%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Jocke 1681,71   +4,5  (70%)  Stefan Ho 1481,96   -4,5  (30%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Charlie 1463,08   +10,12  (32%)  Match (10,08 vs 9) Micke 1649,06   -10,12  (68%)  Stream
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Roland 1507,18   +7,18  (52%)  Stefan Hö 1491,03   -7,18  (48%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 1 13 Ali 1723,02   +4,16  (72%)  Åsa S 1497,06   -4,16  (28%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Mahmoud 1554,68   +10,07  (32%)  Patrick 1736,42   -10,07  (68%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Jocke 1685,86   +4,15  (72%)  Charlie 1458,93   -4,15  (28%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Roland 1517,42   +10,24  (31%)  Match (1,76 vs 4,25) Ali 1712,78   -10,24  (69%)  Stream
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 2 13 Albert 1472,44   +8,27  (44%)  Mattias 1527,32   -8,27  (56%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 3 13 Jocke 1691,15   +5,29  (64%)  Mahmoud 1549,39   -5,29  (36%) 
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 3 13 Roland 1523,96   +6,54  (56%)  Match (5,31 vs 14,19) Albert 1465,9   -6,54  (44%)  Stream
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 4 13 Roland 1533,58   +9,62  (35%)  Match (4,53 vs 5,51) Jocke 1681,53   -9,62  (65%)  Stream

Aktiva spelare med ranking per 2019-12-31 eller 1500 om tillkommit senare:

Kortnamn Namn Ranking SBGF
AC Feldt AC Feldt 1500 -
Adam Frydman Adam Frydman 1476 -
Adam Sandberg Lööf Adam Sandberg Lööf 1492 -
Agnes Agnes Sandin 1500 -
Aida Aida 1495 -
Aidin Geranmayeh Aidin Geranmayeh 1495 -
Albert Albert Baghdasarian 1464 2554
Alex Alex Yazdani 1448 2604
Alex Bäckgren Alex Bäckgren 1500 -
Ali Ali Marankoz 1718 1972
Ali Azarbad Ali Azarbad 1500 -
Ali Cicek Ali Cicek 1464 -
Ali Kiruk Ali Kiruk 1486 -
Anders Anders Lövgren 1500 2671
Anders Blixt Anders Blixt 1495 -
Anders N Anders N 1500 -
Anders Uselius Anders Uselius 1500 -
Andreas Andreas 1500 -
Andreas Engström Andreas Engström 1493 -
Andreas Gidlöf Andreas Gidlöf 1500 755
Ani Ani Vardanyan 1500 2695
Anna Jändel Anna Jändel 1496 -
Anna K Anna K 1500 -
Anna-Maj Anna-Maj 1496 -
Annelie S Annelie Skoglund 1500 1957
Annica B Annica Beil 1495 2597
Anton Lagerbäck Anton Lagerbäck 1494 -
Ara Matevoorian Ara Matevoorian 1500 -
Armik Aghakhan Armik Aghakhan 1481 -
Atilla Karan Atilla Karan 1496 -
Axel Axel 1494 -
Azad Azad Kabodi 1500 2719
Azam Azam Kabire 1309 2320
Basel Aiesh Basel Aiesh 1500 -
Benjamin Benjamin Spörndly 1500 -
Bertil Söderberg Bertil Söderberg 1496 -
Bijan Bijan Rafiee 1500 -
Björn E Björn Ekström 1498 -
Björn F Björn Fröding 1481 2539
Björn Malmström Björn Malmström 1500 -
Bulent Balikci Bulent Balikci 1500 -
Carin Carin 1496 -
Casper Casper 1500 -
Charlie Charlie Victor 1452 2485
Charlott Charlott 1496 -
Christofer Ricciuti Christofer Ricciuti 1500 -
Cilla Cilla Clark 1444 1942
Connie Connie 1500 -
Cy Cy Vafa 1500 401
Dan Dan Sandberg 1503 1021
Dan B Dan B 1500 2753
Daniel Haffo Daniel Haffo 1493 -
David David 1495 -
David A David Asplund 1500 891
David L David Llerena 1500 -
Denho Haffo Denho Haffo 1500 -
Dennis Dennis Nilsson 1748 1409
Einar Einar Tryggvason 1526 1023
Elias Håkansson Elias Håkansson 1474 -
Elis Sadjak Elis Sadjak 1500 -
Emil Emil Lennartsson 1526 2769
Enny Enny 1484 -
Ercan Kirik Ercan Kirik 1494 -
Erik Z Erik Zetterman 1500 -
Ersan Tume Ersan Tume 1500 -
Ersin Ersin 1486 -
Essi Essi 1500 1717
Fredrik Fredrik Ångman 1497 2553
Fredrik Hoff Fredrik Hoff 1500 -
Fredrik L Fredrik Lindström 1527 2208
Fritiof Sinclair Fritiof Sinclair 1500 -
Garnik B Garnik Babakhanlou 1501 -
Garnik S Garnik Shahbandari 1491 2659
Georg Georg Wallin 1500 848
Gerhard Gerhard 1500 -
Grishan Grigore Wiklund 1480 2652
Gustav Hannerz Gustav Hannerz 1482 -
Göran Heldersten Göran Heldersten 1492 -
Göran Karlsson Göran Karlsson 1620 -
Hamid Shahbaz Hamid Shahbaz 1433 -
Hanna Pettersson Hanna Pettersson 1496 -
Hanne Konradsen Hanne Konradsen 1489 -
Hannes Hällgren Hannes Hällgren 1497 -
Hans Moberg Hans Moberg 1500 677
Harry Harry Schüssler 1500 -
Hassan Aram Hassan Aram 1500 -
Henri V Henri Virta 1500 2046
Henrik Karlsson Henrik Karlsson 1495 -
Hesam Hesam 1488 -
Håkan Åkerstrand Håkan Åkerstrand 1500 -
Igor Pilz Igor Pilz 1495 -
Isa Solmus Isa Solmus 1492 -
Ismail Al-Afifi Ismail Al-Afifi 1484 -
Jacob Jacob 1495 -
Jalil Jalil Kiabi 1500 769
Jan-Erik Skoglund Jan-Erik Skoglund 1492 -
Jan-Olov Jansson Jan-Olov Jansson 1496 -
Jens B Jens Berger 1496 -
Joakim Nordlindh Joakim Nordlindh 1507 -
Joakim Roggetin Joakim Roggetin 1496 -
Jocke Joakim Tengstrand 1677 2421
Joel Forssell Joel Forssell 1496 -
Joel Sjelin Joel Sjelin 1476 -
Johan Johan Norberg 1618 2486
Johan Eriksson Johan Eriksson 1504 -
Johan K Johan K 1484 -
Johan Mistell Johan Mistell 1500 -
Johan Uselius Johan Uselius 1500 -
Johan Utternäs Johan Utternäs 1496 -
Johan Walkey Johan Walkey 1496 -
Johannes Johannes Mårlöv 1500 803
Jokern Jörgen Granstedt 1500 45
Jon Brewer Jon Brewer 1496 -
Jonas Jonas Bergkvist 1546 2530
Jonny Jonny 1496 -
Josef M Josef Moazzami 1500 94
Josef S Josef Solymani 1495 -
Jukka Jukka 1496 -
Karaman Ali Teymur Karaman 1500 2429
Kemal Gök Kemal Gök 1487 -
Kim Kim Westerlundh 1500 2085
Kim C Kim C 1500 -
Kimberly Kimberly 1494 -
Klara Widerström Klara Widerström 1490 -
Klas B Klas B 1496 -
Konrad Konrad Fröschl 1500 563
Laila Laila Leonhardt 1512 2036
Lars J Lars Järdö 1518 2532
Lars K Lars Kjestrup 1500 780
Lars Larsson Lars Larsson 1503 -
Lasse Floberg Lasse Floberg 1496 -
Lena S Lena Sahlen 1500 104
Lille-Ba Richthoff Lille-Ba Richthoff 1472 -
Linnea Linnea Edlund 1500 2737
Lisa Lisa 1500 2759
Lövet Michael Löfblad 1500 514
Madeleine Sandström Madeleine Sandström 1496 -
Magnus Andersson Magnus Andersson 1523 -
Magnus Envall Magnus Envall 1492 -
Mahmoud Mahmoud Gramin 1538 1516
Mahmoud Kh Mahmoud Khwaiter 1500 -
Manouchehr Manouchehr Parchami-Araghi 1500 -
Marcus Ekholm Marcus Ekholm 1500 -
Marianne L Marianne Lind 1495 -
Martin Martin Alm 1597 1134
Martin Adenhav Martin Adenhav 1492 -
Martin B Martin B 1496 -
Mats Elzén Mats Elzén 1494 -
Mats Lindberg Mats Lindberg 1500 -
Mats S Mats Sandberg 1499 1784
Mats W Mats Westin 1500 2077
Mattias Mattias Rosendahl 1535 1951
Mattias Roos Mattias Roos 1500 2678
Mattias T Mattias Tengstrand 1493 -
Maud Akguder Maud Akguder 1484 -
Max Max 1492 -
Mehdi Mehdi 1500 -
Mehmet Mehmet Özkan 1511 2132
Mehmet Kirik Mehmet Kirik 1592 -
Meruzhan Meruzhan 1500 -
Mia Ebbesson Mia Ebbesson 1500 -
Micke Mikael Nilsson 1659 1790
Mika Mika Olavi 1491 2677
Mikael L Lindgren Mikael L Lindgren 1500 -
Mikael Sundqvist Mikael Sundqvist 1496 -
Mikael Wemming Mikael Wemming 1500 -
Milorad Milorad 1500 -
Mohsen Gharagozloo Mohsen Gharagozloo 1490 -
Nenne Nenne 1494 -
Nenne Grkovic Nenne Grkovic 1481 -
Nicolas Lysandrides Nicolas Lysandrides 1504 -
Niklas Farhat Niklas Farhat 1588 -
Niko Niko ghos Yeghiazaryan 1500 -
Nino Poli Nino Poli 1500 -
Ola H Ola Hamring 1500 212
Olle Bäckgren Olle Bäckgren 1500 -
Olsian Olsian Dule 1500 2772
Omar Omar Marwan Bawab 1500 2696
Patrick Patrick Kimari 1743 2487
Patrik Johansson Patrik Johansson 1500 -
Pelle Pelle 1493 -
Pelle Eriksson Pelle Eriksson 1459 -
Pelle Wärngren Pelle Wärngren 1496 -
Pendar Khalati Pendar Khalati 1493 -
Per Per 1489 -
Per S Per Stenberg 1500 23
Peter Bleckert Peter Bleckert 1496 -
Peter Hedbrandt Peter Hedbrandt 1492 -
Peter Thorander Peter Thorander 1500 376
Pether Pether Ekman 1500 2773
Petter Sjöberg Petter Sjöberg 1500 -
Peyman Peyman Solymani 1525 2657
Raymond Raymond Baghdasarian 1500 -
Razmik Razmik Mehrabi 1500 2666
Rickard Hellman Rickard Hellman 1484 -
Rickard Lorenzen Rickard Lorenzen 1475 -
Rickard Åkerstrand Rickard Åkerstrand 1492 -
Rickie Silverhorn Rickie Silverhorn 1500 -
Rizgar Kurdi Rizgar Kurdi 1661 -
Robert Robert Karlsson 1449 2596
Robert Ricciutti Robert Ricciutti 1500 -
Robert Sundström Robert Sundström 1500 -
Roger Samuelsson Roger Samuelsson 1496 -
Roland Roland Sahlén 1500 252
Roland Sundqvist Roland Sundqvist 1500 -
Ronny Sandström Ronny Sandström 1486 -
Ronny Selin Ronny Selin 1499 -
Rönn Thomas Rönn 1500 853
Said Haffo Said Haffo 1500 -
Sait I Sait I 1500 -
Salim Chabo Salim Chabo 1500 -
Samir Farhat Samir Farhat 1500 -
Samuel Rosendahl Samuel Rosendahl 1487 -
Sandra BF Sandra Blixt-Fjellner 1489 2589
Sara Karlsson Sara Karlsson 1500 -
Sara Strid Sara Strid 1494 -
Savas Savas 1500 -
Shahin Sateei Shahin Sateei 1494 -
Sia Siavash Hooshmand 1435 2432
Simon Simon Olsson 1327 2104
Souti Souti 1476 -
Stefan Ho Stefan Hogeborn 1486 2536
Stefan Hö Stefan Hörbing 1498 2506
Stefan Poon Stefan Poon 1500 -
Stig Landström Stig Landström 1500 -
Sture L Sture Lifh 1500 554
Ted Massoud Ted Massoud 1492 -
Therese Bäckgren Therese Bäckgren 1496 -
Tim Tim 1500 -
Tim A Tim A 1421 -
Tina Tina 1496 -
Tobias S Tobias Schön 1500 2203
Tommy B Tommy Berggren 1500 1917
Turgay Turgay 1496 -
Uffe Ulf Larsson 1500 80
Ulf Brinkkjaer Ulf Brinkkjaer 1500 -
Ulf Kristiansson Ulf Kristiansson 1517 -
Ulrika Hammarström Ulrika Hammarström 1500 974
Vera Vera Jerfelt 1500 -
Vian Vian Sadwand 1486 2540
Viktor Elm Viktor Elm 1489 -
Welat Ektiren Welat Ektiren 1495 -
Yazdan Shah Hosseini Yazdan Shah Hosseini 1448 -
Zeki Zeki 1492 -
Zhina Zhina Bergström 1517 1974
Zou Zhouhaier Jha 1500 2752
Åsa G Åsa Georgson 1500 -
Åsa S Åsa Söderberg 1501 2535
Åsa Starfjord Åsa Starfjord 1496 -
Öner Cicek Öner Cicek 1485 -
Örjan Nordhage Örjan Nordhage 1500 -

Uppdaterad lördag 2024-03-02 08:58