Klockregler på Torsdagsturneringarna

För er information kommer vi (efte årsmötesbeslut) använda klockregeln "Preferens" under våra torsdagsturneringar, precis som vi gör på alla andra av klubbens tävlingar. Då dels de enda som varit emot detta tidigare bytt åsikt samtidigt som att vi återigen har haft turneringar som dragit ut väldigt på tiden är detta ett försök med att få bukt med detta problem som varit återkommande under åren. Det är också mycket bra att bli van att spela med klocka då det är mycket vanligt förekommande vid spel av större turneringar, som t ex SM och Swedish Open.

Detta innebär i korta drag att om en av spelarna vill spela med klocka måste matchen spela med klocka. Båda spelarna har 12 sekunder på sig att göra sitt flytt utan att något av "tidbanken" börjar löpa. Efter de 12 sekunderna börjar tidan ticka tills man gjort sitt flytt/beslut och slagit på klockan. Den "tidbank" man har till förfogande är 2 minuter per poäng, dvs 10 minuter i match till 5, 14 till 7 samt 18 minuter vid normala 9-poängsmatcher. Detta är normalt gott om tid och jag har t ex aldrig varit med om att någon förlorat på tid under mina seriematcher i Stockholmsserien, trots att jag alltid spelar med klocka där.

Vi har också beslutat att i matcher som "ligger efter" från början av turneringen pga "extraomgångar" ska det vara obligatoriskt spel med klocka.

Några undantag kommer dock att gälla vid spel med klocka under torsdagsturneringarna:
1. Nya spelare behöver inte spela med klocka under sina två gratis provspelsturneringar.
2. Om någon av spelarna i en match aldrig tidigare spelat med klocka tilldelas båda spelare 2 minuter extra då det är troligt att det kan komma att behövas lite instruktioner och tid för frågor och svar under matchen.

För utförligare beskrivning av hur man spelar med klocka, se utdraget från SBGF:s klockregler här nedan.

Jag har alltid två klockor med mig till våra turneringar och det finns även bra gratis klock-appar att ladda ner till smartphones, något jag kan hjälpa er att göra (samt konfigurera) om så önskas.
iOS-apptips: Merkmatics Chess Clock
Android-apptips: Chess Clock

Klockan
28. En klocka kan användas i en match enligt något av följande fyra kriterier: Option, preferens, obligatoriskt eller straff.
a. Option: En klocka kan användas om bägge spelarna är överens om att göra så
b. Preferens: Endera spelaren kan kräva att matchen spelas med klocka. SBGFs turneringar spelas med klocka som preferens om inget annat angetts i turneringsinbjudan.
c. Obligatoriskt: Spelarna måste spela matchen med klocka om det i turneringsinbjudan står att turneringen, eller delar av turneringen, spelas med klocka obligatorium
d. Straff: Om tävlingsledningen kräver så måste spelarna spela återstoden av matchen med klocka
29. Klockan placeras på samma sida som spelarnas bon
30. Tidtagning sker enligt Bronstein. Varje spelare tilldelas 2 minuter per matchpoäng. Utöver det tilldelas spelarna 12 sekunder för varje flytt.
31. Klockan skall ställas om med samma hand som används till att flytta brickorna
32. Det är tillåtet att stanna klockan vid följande situationer
a. Efter avslutat parti.
b. När någon av spelarna tar en paus.
c. Om en tärning faller på golvet.
d. Ifall tävlingsledaren skall tillkallas.
e. Vid ett regelbrott som kräver att klockan ställs om.
f. Om en av spelarna kräver att ett illegalt flytt skall spelas om.
33. En tidsöverskridning skall påtalas av motståndaren eller tävlingsledaren. Tidsöverskridning innebär förlust av matchen.