Årsmötet och Nyårsrullen 2019

Vi kommer att starta upp året med vårt Årsmöte, följt av Nyårsrullen söndag den 13 januari, med start 12:00.

Uppsalamästerskapet kommer att hållas en senare helgdag i januari. Det är dock fortfarande de 8 främsta på Uppsalarankingen per 2018-12-31 som kvalificerar sig dit.

Vi sparkar igång årsmötet klockan 12.15.

Dagordning Årsmöte Uppsala Backgammonförening 2019-01-13
1. Mötets öppnande
2. Val av styrelse, inkl. ordförande och kassör (tävlingsansvarig?)
3. Medlemsavgift 2018
4. Kriterier för rankinglistan
5. Poängjakten/Torsdagsturneringarna
• Avgift?
• Antal poäng per match?
• Klockregler?
• Andra ändringar?
6. Ratingavdrag för inaktiva spelare?
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Nyårsrullen startar sedan så snart årsmötet är avslutat, dock tidigast klockan 13.00. Nyårsrullen är en rankingturnering med pokal till vinnaren.Det kommer att kosta 100 kronor att delta och det kommer även att finnas en frivillig sidopott på 200 kr eller liknande för de som vill ha chansen att vinna lite extra. Matcherna spelas till 13 poäng, rankat. Blir vi tillräckligt många (8+) kör vi även en consolation om så önskas.Turneringen startar 13.00 och registreringen öppnar 12.30

IN ENGLISH

We will begin the year with the AGM, followed by the New Year Roll on Sunday, January 13th starting at 12:15.

Agenda AGM 13.01.2018
1. Opening of the AGM
2. Election of Directors, incl. Chairman and Treasurer
3. The membership fee 2018
4. Criteria for the rankings
5. Points Hunt / Thursday Tournaments
• Fee?
• Points per match?
• Clock rules?
• Other changes?
6. Rating deduction of inactive players?
7. Other business
8. Closure of the meeting

The New Years Roll will start as soon as the AGM is over, although not earlier than 13.00. The New Year Roll, a ranked tournament with a trophy for the winner. It will be an entry fee at 100 SEK to play in the tournament, with a voluntary side pott of 200 SEK (or likewise) for the ones who want to have a chance to win some more. The matches are played to 13 points, and are ranked. If we get at least 8 players we will have a consolation tournament if the players want to. The tournament start at 13.00 and signups start at 12.30.