Rankingutmaningar under vår- och höstterminen:

Spelare får mellan de turneringar som UBGF anordnar spela en rankinggrundande match mot valfri motspelare till 9 poäng. Resultatet av matchen redovisas av vinnaren via e-post eller sms, med kopia till den förlorande spelaren, alternativt på plats under nästkommande UBGF-turnering till rankingansvarig (Micke). Förutom matchresultatet ska dag och tid för rankingutmaningen anges.

Rankingutmaningar under sommaruppehållet:

Eftersom alla matcher måste rankingberäknas i kronologisk ordning kommer inte rankinglistan uppdateras löpande under sommaren, men förhoppningen är att rankinglistan åtminstone kommer att vara uppdaterad inför eventuella arrangerade utmanarturneringar/-träffar.

Det kommer under sommaren vara tillåtet att spela totalt tre rankinggrundande matcher, till 9 poäng, per person (se undantag nedan). Om flera spelare vill möta samma motståndare är det i första hand "först till kvarn" som gäller. Om en spelare redan har spelat en utmaningsmatch mot den spelare han utmanar har dock övriga spelare, som ännu ej spelat utmaningsmatch mot denne, förtur. Med tanke på detta bör en spelare inte spela flera matcher mot samma motspelare på en gång, utan man bör för att ge andra spelare chans att utmana samma spelare vänta minst en vecka mellan utmaningsmatch mot samma spelare.

Resultatet av matchen redovisas av vinnaren via e-post eller sms, med kopia till den förlorande spelaren, alternativt på plats under nästkommande UBGF-turnering till rankingansvarig (Micke). Förutom matchresultatet ska dag och tid för rankingutmaningen anges.

Utöver dessa "fria" utmaningar är det fritt fram för våra medlemmar att arrangera en utmanarturnering/-träff under sommaren. Spelform, t ex några enstaka utmaningar eller en turnering, bestäms av den arrangerande spelaren på plats, mycket beroende på hur många som kommer. Under dessa sammankomster får varje spelare maximalt spela tre utmaningsmatcher. Det ligger på den arrangerande personens ansvar att matcherna fördelas på ett rättvist sätt där utmaningar mellan spelare som tidigare inte spelat någon utmaning mot varandra bör få företräde, såtillvida det inte blir en öppen, helt lottad turnering.

Det är tillåtet, och uppmuntras till, att anordna dessa utmanarträffar i kombination med någon sidoaktivitet som grillning eller liknande. Eventuell sidoaktivitet är dock helt frivillig. En förutsättning för att matcherna under dessa sammankomster ska vara rankinggrundande är att tid och plats för sammankomsten utlyses till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg via e-post/telefon/sms/Facebook. Det uppmuntras även att lägga ut dessa sammankomster i vår hemsidas gästbok och Facebook samt om e-post med detaljer skickas till ubgf@sbgf.se finns det en möjlighet att sammankomsten utlyses på hemsidans startsida.

Resultaten från matcherna från dessa sammankomster redovisas av den arrangerande personen till rankingansvarig (Micke) med notering angående i vilken ordning matcherna spelades.